İSLAMİ SOKAK HİZMETİ

Muzaffer Alev
Muzaffer Alev

iSLAMî SOKAK HİZMETİ      30/12-2007

Genç Kardeşlerim,
İnternette “Neylesin Sultan Mahmut” aramasını yaptığınız da okuyacağınız hadise benimde başıma 6-7 senede bir geliyor. Kadere Rıza gösterip, Allaha şükredip yüce dinimizin verdiği sabırla huzur içinde yaşamaya çalışıyorum.
Hoca Nasreddin birgün kar ile pekmezi karıştırmış, kar helvasını keşfetmiş, yiyormuş. Çevredekiler şaşkınlıkla Hocam hiç kar helvası olur mu? diye sormuşlar. Hoca Nasreddin:
– Ben yaptım oldu, diye cevab vermiş!
– Hiç İslami Sokak Hizmeti olur mu? Demeyiniz sakın. Mecburiyetler insanları yeni keşiflere, buluşlara zorluyor.
Müslümanlar devamlı araştırmalar içinde olmalılar. Yüce dinimize, kandırılan müslümanlara hizmet etmek için can atmalılar. Bu mevzuuda yani Son Hak Din İslamiyetin çevremizdeki insanlara anlatılması hakkında, Kur’anı Kerimde ayetler var, Sevgili Peygamberimizin Hadisi Şerifleri var. Eğer endişeniz varsa lütfen en yakın Camideki Hoca Efendilere veya http://www.sorularlaislamiyet.com sitesine sorunuz, sizlere kısa zamanda cevab vereceklerdir.
Mesela Kur’anı Kerimdeki ”Emri bil maruf nehyi anil münker” ayetini ve tefsirini İnternette arayıp okuyabilirsiniz.

KOPENHAG BAŞPAPAZI, ”İMAMI GAZALİ”Yİ BİLİYOR!

Seneler önce Kopenhag Başpapazının Hristiyanlık Günlük Gazetesinde yazdığı bir makalede;
– Müslümanlar İmam ı Gazali’nin tavsiyelerine uyarak İslamiyette reformlar yapmadılar, inançlarını muhafaza ettiler. Biz Hristiyanlar devamlı Hristiyanlıkta Reformlar (değişiklikler) yaparak hata ettik.
– Biz Hristiyanların bütün dünyada çok güçlü misyoner teşkilatlarımız var. Maddi imkanlara sahibiz. Müslümanların böyle imkanları ve teşkilatları yok. Ancak Kur’andaki ”İyilikleri emrediniz (söyleyiniz), kötülüklerden vazgeçiriniz.” Ayeti bizim zengin misyoner teşkilatlarımızın, Hristiyanlığı yaymak için yaptığı çalışmalardan, elde ettikleri başarılardan daha fazla İslamiyetin yayılmasını sağlıyor, diyordu.
Gençler, Bediuzzaman Said Nursi; ”Gözünü kapayan yalnız kendine gece yapar.” diyor. Biz gözümüzü kapamak istemesekte İslamın düşmanlarının bizim gözümüzü kapatmak için hileler yapmaları gayet normaldir. Oyuna gelmeyip, aldanmamak, rezil olmamak için ne yapmalıyız?
Siz bu soruyu nasıl cavaplarsınız? Bana sorarsanız hemen aklıma; dindar, İslami bilgili arkadaşlar edinmeliyiz, Hoca Efendiler ve Hoca Hanımlara sorular sormalıyız, tavsiyelerini istemeliyiz. Tavsiye ettikleri kitapları ve siteleri okumalıyız. İslami toplantılara, konferanslara, sohbetlere katılmalıyız. Dinlemeyi ve vaktinde gerektiği kadar konuşmayı öğrenmeliyiz, gibi mevzuular geliyor.

YAHUDİ MEDYASI, YÜZLERCE TELEVİZYON KANALIYLA, RADYO İSTASYONUYLA VE GAZETELERİYLE DİNİMİZE SALDIRIYOR!

Bütün Dünyada Medya Yahudinin kontrolündedir. Hergün Televizyonlardan, Radyolardan, Gazetelerden, Dergilerden, Öğretmenlerden, Akrabalardan, Komşulardan, çevreden aldığınız yalan ve yanlış İslam Düşmanı mesajlara çok dikkat etmelisiniz.
Malumunuz, biliyorsunuz, zehiri altın kadeh içinde verirler.
Ülkeler içerden fethedilir.
Savaşlar sulh yani barış zamanlarında kazanılırlar.

GENÇLERİMİZİ OKUMAYA VE ÖĞRENMEYE DAVET EDİYORUM.

Biz Müslümanlar zaten 1920 lerde kaybettik bu savaşı, bari daha rezil olmamanın çarelerini aramalıyız.
Sömürgecilerde merhamet aramak aptallık olur. Bütün Alem- i İslamda yani İslâm Ülkelerinde; İçimizdeki hainler, casuslar, ajanlarla bizi ezerler, zalimce idare ederler. Daha doğrusu ezdiler ve ezmeye zalimce, merhametsizce devam ediyorlar.
Hatta biz Müslümanları hileyle şeytanca kullanarak komünizmi yok ettikten sonra, şimdi bizi yani Müslümanları yok etmek istiyorlar.
Son 90 senenin sömürgeciliği gizli sömürgeciliktir. Modern koloniyalizimdir, modern sömürgeciliktir. 90 senedir hem Müslüman ajan, casus generallerle zavallı melek gibi Müslümanları rezilce ezerek idare ediyorlar, hemde Müslümanlarla ve Yüce İslâm Diniyle alay ediyorlar. Hatta zavallı Müslümanları uyduruk Hristiyan yapıyorlar!
Buna Emperyalizim de diyorlar.
Müslüman ülkelerini gizlice şeytani tiyatro oyunlarıyla, senaryolarıyla sömürüyorlar. Müslümanlar sömürüldüklerini ve gizli sömürge olduklarını anlıyamıyorlar. Anlatsanızda bu İngiliz Oyununu kabul edemiyorlar. Çünki 1920 lerden beri Müslümanların İslâm Devletleri yoktur. Zalim acımasız gâvurların oyuncağı, kuklası olmuşlardır. Terörist, hileci, vampir gâvurlar; zavallı çaresiz Müslümanları devamlı sokaklarda bağırtıp, yavaş yavaş gâvurlaştırarak Firavun gibi zafere gitmektedir. Bütün Sünni ve Şii Müslümanların silkinip hemen uyanmaları gerekmektedir. Gâvurların Müslümanları birbirleriyle savaştırıp lüks hayat yaşadığını anlamalıyız. Müslümanlar kardeş olmalıyız.
İslam düşmanı gâvurlar Müslümanlara oyun oynarlar, Müslümanların gazetecileri bile 50-70 sene sonra anlarlar aldatıldıklarını! Zavallı Müslüman halkımız nasıl anlasın bu hileleri?
Müslümanlara bu dehşetli hileleri yapmak merhametsiz, acımasız sömürgecilerin hakkıdır. İş bilenin, kılıç kuşananın, diye bir ata sözümüz vardır. Sevgili Peygamberimiz ”Hârp (savaş) hiledir.” buyurmuştur bir hadisi şerifinde.
Uyanıp vaktinde çalışma yapıp, dinimizi, İmânımızı muhafaza etmekte bizim hakkımızdır, vazifemizdir. Ancak amiyane bir tabirle ”lafla peynir gemisi yürümüyor.” Biz Müslümanlar vazifemizi yapıyor muyuz?
Dünyada büyük değişimler var. Bizler bugünün ve yarının şartlarına göre çalışmalar yapmalıyız.
Gâvur olmıyacağım diye direnmeliyiz. Sevgili Peygamberimiz direnmedi mi? Arkadaşları Sahabiler direnmedi mi? Arab Mücahidler direnmedi mi? Büyük Selçuklu ve Büyük Osmanlı Ecdadımız direnmedi mi?
Bizde, Cennetmekan Dedelerimiz gibi direneceğiz. Direnmek ise okumak ve öğrenmekle oluyor. Siz Asil Gençlerimizi okumaya ve öğrenmeye davet ediyorum. Çevrenizde İslami bilgili ve kültürlü Müslüman gençler ve gençkızları, hoca efendileri ve hoca hanımları arayınız. Danimarkalı Müslümanlarla, Arab ve Pakistanlı dindar Müslümanlarla görüşünüz, evinize davet ediniz, ikramlarda bulununuz.
– Düğünleriniz İslamiyete uymuyor, dikkat ediniz! Diyen bir İmam Efendi Danimarkadan kovulmuştur. Tabii kovanlar Danimarka devleti değil. Arifler anlar. Başbakan Tayyip Erdoğan’ın Hanımıda hastahaneye giremedi ya başörtüsünden dolayı. Nelerle uğraşıyoruz değil mi?
Aslında İslam Aleminde ki bütün karışıklıkların perde arkasında Siyonist Yahudi, Haçlı Amerika ve Avrupanın gizli hileleri, oyunları, baskıları vardır.

GÂVURLAR YANİ İSLÂM DÜŞMANLARI BİZİ, SAVAŞMADAN, YAVAŞ YAVAŞ AHLAKSIZLAŞTIRARAK YOK ETMEK İSTERLER!

Türkçe Yahudi Televizyonları size İslamiyeti, Büyük Selçuklu ve Osmanlı Tarihini öğretmez, sizi nefret hisleriyle doldurur. İslami kanallarda öğretemez çünki en fazla %10 kadar islamiyeti anlatabilirler. İslam düşmanlarına cevab veremezler. Gerçek Anahtarları bizim elimizde değildir! Vaşington’dadır.
Bu televizyonların perde arkasındaki gerçek sahipleri, kendi askerini öldürtmeden bizi yavaş yavaş farkına vardırmadan uzun zamanda İslamiyetten çıkarma savaşı veriyorlar. Buna savaşmadan dinsizleşme, gâvurlaşma (İslâmiyete düşman olma) da diyebilirsiniz.

UÇAKLARIMIZIN, HELİKOPTERLERİMİZİN VE SAVAŞ TANKLARIMIZIN KOMPÜTER BEYİNLERİNİ İSRAİL Mİ TAMİR EDİYOR!

Bütün Dünyanin İslam düşmanları yani gâvurlar birlik halindeler, hemde atom bombası güçleri olduğu halde.
Biz Müslümanları birbirimize düşman etmişler, atom bombası gücümüz olmadığı gibi, uçağımız, helikopterimiz ve savaş tanklarımızda yoktur! Amerikadan ve İsrailden aldığımız bu silâhların tamirini İsrailde yaptırmak mecburiyetindeyiz. Haliyle bu silahları sadece Müslümanlara karşı kullanabiliriz. Birde Amerika, Avrupa ve İsrail’in yani gizli düşmanlarımızın çıkardıkları gizli iç savaşlarda kullanabiliriz! Yani birbirimizi öldürmek için! Terörist katillerin Silah ve İlaç Fabrikalarının devamlı çalışması gerekmektedir!

YANGIN VAR, EVLADLARIMIZ YANIYOR, YARDIMLAŞMALIYIZ!
SEVGİLİ PEYGAMBERİMİZİN HAYATINI ÇOK OKUMALIYIZ!

1984-1989 yıllarında, Amerika batı Avrupa ve İsrail tarafından, Mücahidler, Taliban Askerleri ve Usame bin Laden, Afganistanda Komünistlere karşı savaştırılırken, Avrupada ve Danimarkada bizlere oldukça iyi davranıyorlardı. En azından Müslümanlara düşmanca hakaret etmiyorlardı. Batılılar son 50 yılda, Komünizme karşı bizi savaştırdıkları ve kullandıkları için o zamanlar mahalli radyolarda haftada bir iki saat yayına izin veriyorlardı.
1984 yılında Kopenhag’da İki genç, haftada 1.5 saat Türkçe müzik yayını yapmaya başlıyorlar. Hanımım Gonca Gülsel Alev bu ”Gurbet Radyosunda” 3.5 sene her hafta 20 dakika süren heyecanlı, gençleri uyandırıcı İslami proğramlar yaptı. Allah Gonca Hanımdan razı olsun. Allah Rızası için yapılan böyle samimi çalışmalara her zaman ihtiyaç var.
Bizim derin devlet denen Müslüman düşmanları gizlice uğraşsalarda mani olamadılar Gonca Gülsel Alev Hanım’ın gençleri yetiştirici sohbetlerine.
Gonca Hanım çok büyük İslami hizmetler yaptı. Bir gün Gonca Hanım evde bana, bu proğramları bir Müslüman Hanım olarak yapmak istemediğini söyledi. Ben ise aksine devam etmesi gerektiğini, İslam düşmanlarının hiç boş durmadığını, evimiz yansa pencereye koşup yanıyoruz, imdat yardıma gelin diye bağıracağını, bağırması gerektiğini, bu durumunda aynı olduğunu Gonca Hanıma izah ettim.
Gonca Gülsel Alev Hanım bu Proğramlarla İslami Hizmet yapmaya devam etti. Allah Razı olsun.
Eğer biz hepimiz el ve gönül birliğiyle, aşk ve şevkle çocuklarımızı, birbirimizin çocuklarını düştüğümüz bu ateşten kurtarmaya çalışmazsak. Dünyamızın ve Ahiretimizin cehennem olacağını bilmeliyiz. Neme lâzımcılık, herkesin kendisini düşünmesi çok kötü bir durumdur, hastalıktır. Müslümanlığı ve Müslümanları yok eder, perişan eder. Rezillik, hastalık, pislik yakında hepimize bulaşır.
Etliye, sütlüye karışmayan, gemisini kurtaran kaptan deyip yalnız kendini ve çocuklarını düşünenler, asla iyi Müslüman değildirler. Onlar en kötü Müslümanlardır. Münafıktırlar, fasıktırlar, Yüce İslâmiyetin ve Dindar Müslümanların düşmanıdırlar. Cahilliklerinden İslâm düşmanı gâvurlara dostturlar. Bu ölümlü dünyada, gayrimüslimlere kötü örnek oldukları için, ahiretteki imtihanda sıfır alacaklar ve sınıfta kalacaklardır. Aptallıklarının cezasını çekeceklerdir.
Sevgili peygamberimizin ve arkadaşları Sahabilerin hayatlarını bilmememiz, onlar gibi olmıya çalışmamamız çok büyük eksikliktir.

BİR YANGIN VAR. BÜTÜN MÜSLÜMAN DÜNYASINI SARIYOR!

Çevremizde Alevler içinde yanan, perişan olan, imanları çalınan kardeşlerimizin, çocuklarımızın sayısı hızla artarken, biz nasıl sessiz kalıp, bana ne, babaları anneleri düşünsün, diyebiliriz?
Çevremdeki insanlar bana hep böyle söylüyorlar.
– Annesi ve babası var. İlgilensin evladlarıyla, diyorlar!
– Sana ne, boşver sen karışma, diye bana mani olmak istiyorlar.
– Müslümanlar Aptallık yapmasınlar, çocuklarının geç vakitlere kadar sokaklarda dolaşmasının önüne geçsinler, diyorlar. Çare olarak bunları söylüyorlar.
Aslında kendi evlatlarıda perişan ama anlamaktan acizler.
Niçin bu mevzuuda birliğimiz, beraberliğimiz, araştırmamız, arayışımız, sohbetimiz, diyaloğumuz, konferansımız, İslamî kütüphanemiz ve yardımlaşmamız yoktur?
Hangi baba veya anne canı gibi sevdiği, canının bir parçası evlâdının sigara içmesini, içki içmesini, uyuşturucu kullanmasını, serseri, salak, manyak, dinsiz, imânsız, cahil olmasını ister?
Müslümanlar devamlı hadiselerin perde arkasını araştırmalı, düşünmeli, sormalı ve soruşturmalı doğruyu bulmalı. Ahirette hayvanlara sorgu sual yoktur. Allah (c.c.) Kur’anı Kerimde ”en güzel şekilde yarattığını söylediği insanları” bu dünyada imtihan etmektedir. Mükâfat veya ceza ahiretttedir. Bir Hadisi Şerifte Sevgili Peygamberimiz ; – Dünya ahiretin tarlasıdır. Buyurmuştur. Ahiret imtihanını kazananlar cennete, kaybedip sıfır alanlar cehenneme girecektir. Aldığımız nota göre cennetin ve cehennemin dereceleri vardır.

YA BİRLEŞİP, TEKRAR HEPBERABER AYAĞA KALKACAĞIZ,
VEYA, NEME LAZIM DEYİP HEP BERABER YOK OLACAĞIZ! Muzaffer Alev Ishoej – Kopenhag 2007

 

DANİMARKADA TÜRK ÇOCUKLARI VE UYUŞTURUCU!

Danimarkada, bu günlerde Türkiyeli Çocuklarda uyuşturucu kullanma patlaması yaşanıyormuş. Anne ve babaların haberi yokmuş. Bir arkadaş anlattı. Öyle Türkiyeli ailelerin çocukları uyuşturucu kullanıyor ki, gözlerime inanamıyorum, dedi.
Bu arkadaşın tipi Türkiyelilere benzemediği için çocuklar babalarına şikayet etme tehlikesinin olmadığını düşünüyorlarmış. Yoksa bu arkadaşında haberi olmazmış.
Son 5 sene içinde Türkiyeli Çocuklarda gördüğü çöküntünün, bozulmanın, uyuşturucu kullanma patlamasının dehşetli olduğunu söyledi!
Kardeşlerim, ben bu işin anne ve baba korkusu ve dayağıyla halledilebileceğine inanmıyorum.
Benim yanımda olmadık rezilce hareketler yapan gençlere ve çocuklara, siz evde annenizin ve babanızın yanında da böyle gayri ahlakî konuşup hareketler yapabiliyor musunuz, diye soruyorum?
– Evde hiç sesimiz çıkmıyor, diyorlar.

ÇARE, ÇOCUKLARA PARAYLA İMANLI ÖĞRETMEN TUTMAK.

Çarenin, Müslümanların Mahallelerinde birleşerek, çocuklarına bir öğretmen tutup, bir sınıf teşkil edip, küçük yaştan itibaren Yüce Dinleri İslamiyeti ve Büyük İslam Tarihini öğretmeleriyle mümkün olduğunu zannediyorum.
Böylece ahlâk, edep, hürmet, insanlık, hikmet, keramet gibi dünyanın bütün güzelliklerinin bilgisini, eğitimini alan çocuklarımız aynı Büyük Osmanlıda olduğu gibi başarılı ve huzurlu olacaklardır. Hatta Danimarkalı arkadaşlarına örnek olacaklardır. Hapishaneye giren ve ruh hastası olan birtek Müslüman evlâdı olmıyacaktır.
Sınıf gibi bir yer temin edemezseniz, vermezlerse, geniş evlerinizde bile böyle güzel çalışmaları yapabilirsiniz.
Camilerde İslamiyetin öğretilmesi, İslami ders verilmesi yasaktır. Bütün İslam aleminde ve hatta Türkiyemizde de yasaktır. Ücretsiz olarak İslâmî bilgiler, İslâm tarihi hatta ingilizce bile öğretemezsiniz. Danimarkada Türk çocuklarının ingilizcesi zayıftır.
Sistem, namazını kıl, çık git camiden! demektedir.
Cahil bırakılan halkımız maalesef şeytanca dindar, imanlı, bilgili Müslümanlara düşman edilmişlerdir. Bu sebepten dolayı halkımız asla çocuklarına imânlı öğretmen tutmaz. Halkımız gizli bir oyunla dindar insanlarla savaştırılmaktadır. Aldatılmaktadır! Aynı Afganistan ve Irak gibi gizli ve açık iç savaş içindeyiz. Birileri bizi gizli ellerle kukla gibi oynatıp perişan ediyor. Düşmanı görmediğimiz için şaşırıp birbirimize düşman ediliyoruz. Uyanmalıyız ve İslami şuura sahip olmalıyız.
Kötü evlâdlarının mesuliyetini ve niçin kötü olduklarının sebebini kimse anlıyamamaktadır!
Afganistan ve Iraktada Müslümanlar birbirleriyle savaştırılmaktadır. Yakında bütün orta doğu kan gölüne dönecektir.
Eğer bu katliamları ve katillikleri yapmazlarsa Avrupa, Amerika ve İsrail kendiliğinden Müslüman olabilir! Yakında, iyi Müslümanları terörist oldular hilesiyle öldürüp; kötü, salak ve gâvur yaptıkları Müslümanları bırakacaklar. Yeni yetişen gayrimüslim ve Müslüman nesillere:
– İşte Müslümanlık böyle aptallıktır, cahilliktir, diyecekler! Nitekim 1920 lerde bütün dünyada bu oyunu yaptılar, bu iğrenç tiyatroyu oynadılar zavallı Müslümanlara. Hatta İngilizlerin 1920 lerde dinsiz yaptıkları Müslümanları tekrar Amerikalılar 1950 sonrası esir alıp, uyduruk Müslüman yaptılar. 1974 de Afganistanda Müslümanları Komünizmle ve daha sonra Ruslarla savaştırıp, Türki Cumhuriyetleri esir almak için, İngilizlerin yasak ettiği islamiyeti serbest ettiler.
Gâvurlar, 1980 – 1992 Arası daha dindar yaptıkları Türkleri ve Kürtleri Rusya ile savaştırıp, Türkî Cumhuriyetleri esir almak istediler. Rusya akıllı davrandı, 1992 de Türkiye ile savaşmadan Amerikaya hediye etti Türkî Cumhuriyetleri.
Çeçenler esirliği kabul etmediği için zavallıları devamlı acımasızca öldürüyorlar. Afganistan ve Irak’ın durumuda aynı. Şimdilik bize acı tiyatroyu televizyonlarda seyrettiriyorlar. Müslüman Şehidlerin ruhu ilerde bizim acı sonumuzu seyredecekler!
100 sene önceki dedelerimiz ve ninelerimiz gelseler, bugün bizlere Müslüman demezler. O Türkler ve Kürtler çok yüksek insanlardı. Bu günki gâvurlarla, o günki gâvurlar aynıydı yani zalim, yalancı, hileci ve teröristlerdiler. Ama yüksek imanlı, faziletli ecdadımızdan, Büyük Selçuklulardan ve Büyük Osmanlılardan korkarlardı. Bizden korkmuyorlar.

BÜYÜK OSMANLI ECDADIMIZ İMAMLARA ÇOK DEĞER VERİRDİ!

Büyük Selçuklu ve Büyük Osmanlıda İmamlık en yüksek hürmet gören makamdı. Büyük Osmanlı Padişahı Dünya Hakimi Yavuz Sultan Selim Han’ın , Hocası olan İmam efendinin atının ayağından çamurlar şıçrıyor ve Padişah’ın elbisesini kirletiyor. Padişah hemen Hocası olan İmam efendiye:
– Sizin gibi bir alimin atının ayağından sıçrayan çamur, bizim için en büyük zinettir, mücevherdir. Hatıra olarak saklayacağım bu elbiseyi bu haliyle, diyor ve tabutunun üstüne örtülmesini vasiyet ediyor.

1920 yılından beri dünyada Hoca efendiler, İmam Efendiler ve İslâm Alimleri öcüdürler, tehlikelidirler! Amerika, Batı Avrupa ve İsrail, hileli şeytani savaşını ustalıkla yapmaktadır İslamiyete ve Müslümanlara karşı! Müslümanların acilen uyanıp, Yüce Dinleri Güzel İslamiyeti öğrenmeleri ve çevrelerinde öğretmeleri gerekmektedir. ”İSLÂMİ SOKAK HİZMETİNİ” ihmal etmemeleri gerekmektedir. Komünizmin yok oluşuyla dünyanın dengesi bozulmuştur. Korkarım gâvurlar bize tekrar at pisliğindeki tahılları, ayakkabılarımızı, çarıklarımızı yedirirler!
– ”Zamanında erkek gibi çalışmıyanlar, sonra kadınlar gibi ağlarlar. ”
Tıpkı miladî 700 – 1400 yıllarında İspanyaya 700 sene hakim olan İspanya-Endülüs Müslüman son Arab Kralının annesinin dediği gibi.

BÜYÜK OSMANLI DEVLETİNDE BİR İMAMIN TAYİN BELGESİ!

On sene kadar önce İstanbulda dindar bilgili kardeşlerimizin sohbet ettikleri Enderun Yayınevinde, Yayınevinin Sahibi İsmail Özdoğan Ağabey bizlere bir İmam tayin belgesi gösterdi. Tahminen 70cm boyunda ve 60 cm enindeydi. Çok muhteşem bir şeydi. Görseniz şok olursunuz. Ecdadımızın Osmanlıca Yazısını okuyamadığınıza çok üzülürsünüz ve İmamlara verdiği yüksek kıymete hayran olursunuz. Biz o büyük insanların cücük yani değersiz çocuklarıyız. Belkide dünyada ecdadına küfredebilen tek yaratığız.
Bizler İmamlara öcü muamelesi yaptıkça batıyoruz ama battığımızın farkında bile değiliz!
Bu sene İstanbula gidince İsmail Ağabeye; – Bu orijinal belgelerden eğer basılı varsa satın alıp odama asacağımı söyliyeceğim. Bu soruyu mümkün olsada ”Mehmet Şevket Eygi” ağabeye sorabilsek. Zira kendisi Osmanlıca hat Sanatına meraklı olduğunu yazıyor yazılarında. Aynı zamanda Enderun Yayınevinde birkaç defa dinlemiştim Mehmet Şevket Eygi Ağabeyi.
http://www.youtube.com da ”Mehmet Şevket eygi” diye ararsanız kendisini görebilirsiniz. (Atv nin yayınlarını seyrederken çok dikkatli olmalıyız, bizleri yanıltabilirler.)

CAMİLERİMİZDE İSLAMİYETİ ÖĞRENMEK YASAKTIR!

Türkiyemizde olduğu gibi, Avrupada Camilerde İslami Hizmet Çalışmaları yapmanız hileli olarak yasaktır. Kasıtlı olarak zır cahil insanlar, cami cemiyeti üyesi ve başkanı seçilirler ve sistem tıkır tıkır yürür. 1984 den beri yürütülür.
Bu sistemi kuracak ilahiyatçı 1971 de getirilir. 20 sene çalıştırılır.
Sinsi oyunlarla Türkiyeli çocuklar perişan edilir. Bu hilelerin farkında olanlarda neme lazım, bana ne, boşver, derler. 1984 yılından beri bütün avrupada yaşanan bu acayip İslam düşmanı tiyatro başarıyla devam eder.
Bu halimiz Müslümanların bütün belaları hak ettiklerini gösterir. Neme Lâzımcılık bize bulaştırılan en dehşetli hastalıktır, pisliktir. Çanakkalede 500 bin şehid verdik derken hiç düşündünüz mü niçin boşver, neme lazım yaşamaya bakalım demediler. İmanlı ecdadımızın hayatı kıymetli değil miydi?
Dünyada ecdadına küfreden, 1000 sene kullandığı Kur’an yazılı kitapları yasak eden başka bir millet var mıdır?
Dünyayı 600 sene super güç olarak Osmanlıca Diliyle idare eden cennetmekan büyük ecdadının o güzel dilini Mau Mau Diline çeviren başka bir millet var mıdır?
Dünyayı adalet ve şefkatle idare edip, Yüce İslam Dininin 1000 sene bayraktarlığını yapıp, hikmet ve keramet sahibi ecdadının mezar taşlarını okuyamıyan, hela taşı yapan başka bir millet var mıdır?
Dünyanın hiçbir millet meclisince bir millet vekili söz alıp;
– Osmanlı Padişahlarını ve İslam Halifesini yurd dışına attık, kurtulduk. Bütün Osmanlı Padişahlarının mezarlarından iskeletlerini çıkaralım, yurt dışına atalım, gibi dehşetli sözler söyliyebilir mi?
Gençler, gerçek yakın tarihinizi öğreniniz. İnanmayın size öğretilen tarihe!
Yüce Dininiz İslâmiyeti, İslâm Tarihini, Büyük Selçuklu ve Büyük Osmanlı tarihini öğreniniz. Tabii Türk ve Sabataycı Yahudilerin yazdığı şeytanî tarih kitaplarından değil!
Önümüzdeki günlerde daha kötü rezaletleri bekleyiniz. ”Kul azmassa Allah bela yazmaz,” diye bir söz vardır. Milletimiz azdırılmıştır, azmıştır!
Duyduğuma göre milletimiz, neme lazımcı olmazsa, adları geçimsize çıkarmış sonra kızlarını kimse almak istemezmiş! Oğullarına kimse kız vermezmiş! Etliye sütlüye karışmayan, ne iyi salak Müslüman! olmak gerekirmiş.
Danimarkalılar bana soruyor, Türk Televizyonları niçin devamlı hergün eğlence proğramları yapıyorlar, diye. Bende, – Deliye hergün bayram, diyorum. Çıfıt Yahudiler ve Vahşi Haçlılar, Büyük Osmanlının intikamını alıyorlar, diyorum. Sahi Danimarkalılar size sorsalardı ne cevab verirdiniz?

RUMLARA  ERMENiLERE  SATILAN, AHIR, MEYHANE YAPILAN BiNLERCE CAMiLER: http://www.google.dk/#q=satilan+camiler&hl=da&biw=1659&bih=836&prmd=ivns&ei=1yWbTdTUNoeYOuzIiYAH&start=20&sa=N&fp=5dd6d0572c2d7e4

 http://www.google.dk/#q=ahir+yapilan+satilan+camiler&hl=da&biw=1659&bih=836&prmd=ivns&ei=JzubTffVN4OfOvDzlLAH&start=10&sa=N&fp=5dd6d0572c2d7e4

İMAM EFENDİLER DİN VE DÜNYA İLİMLERİNİ, PSİKOLOJİSİNİ ÇOK İYİ BİLİRLER. ANCAK ÖĞRETME YETKİLERİ YOKTUR!

MÜSLÜMANLAR 90 SENEDİR ŞEYTANCA CAHİL BIRAKILDIĞI İÇİN, İSLÂMI ÖĞRENME VE YAŞAMA TALEBLERİDE YOKTUR!

Avrupaya gönderilen Hoca Efendiler çok imanlıdır din ve dünya ilimlerine sahiptirler ama yetkileri sadece namaz kıldırmak ve Kuranı Kerimi Yüzünden manasını anlamadan okumayı öğretmektir!
Bu işe Haftada sadece 1-2 saat müsade vardır. Çocuk başına haftada 1-2 dakika düşmektedir. Fazlası yasaktır. (Bu sebeple Türk Gençleri İslamiyeti hiç bilmezler. Bilmediklerinide bilmezler. Anne ve babalar zaten çok zavallıdırlar, ikinci dünya savaşına sokulmadıkları halde çok cahil bırakılmışlardır. Para kazanmak, dedikodu ve gösteriş yapmaktan başka birşey bilmiyen zır cahil yetiştirilmişlerdir. Dindar Müslümanlara düşman, İslam düşmanlarına dost edilmişlerdir.) Bu acı durumu değiştirmek kesinlikle mümkün değildir. Bu aciz kardeşiniz 1963 yılından beri bu Yüce İslam dâvasının içindedir. Ne söylediğini ve ne yazdığını bilir.

1984 yılında Avrupaya Türkiyeli İmam Efendiler gelmeye başladığından beri çocuklar her gün okuldan çıkıp Camiye gelemezler! Abdest alıp ikindi namazını kıldıktan sonra çocukların anlıyacağı şekilde verilecek bir İslami Bilgiyi, Vaazı, Nasihatı dinleyemezler! Çocuklar küçük yaştan böyle bir eğitime alıştırılamazlar! Hoca Efendilerin yetkisi yoktur! Kolları kanatları kırıktır! Çaresizdirler! Çünki yassaktır! Gizlice yasaktır. Çok komiktir kimse bu apaçık yasakları göremez. Diyelim ki gören birisi çıktı, gidip bir akrabasına, arkadaşına veya çevresindekilere söylemez. Çocukların yetiştirilmeleri için bir talep olmaz. Müslüman çocukları perişan olurlar. Halkımız cahilliğe değil, İslami İlime, İrfana, dindar Mübarek Müslümanlara şeytanca düşman edilmişlerdir. Dindar Müslümanlar teröristtir diye Danimarka halkı gibi kandırılmışlardır.

Türkiyeden gelen Diyanet İmamlarının kâlpleri kan ağlamaktadır. Müslüman çocuklarının içler acısı durumuna çok üzülmektedirler. Cahil bırakılmış halkımıza ve cami cemiyeti üyelerine, imam efendiler çok arzu etmelerine rağmen, hiç bir küçük uyarıda bulunamazlar. Sonuçta Türkiyeli çocuklar Nevyork Harlem zencisi olur çıkarlar. Daha fazla anlatamam, beni döverler, işkence yaparlar ve yok ederler. Bu işler basit işler değildir. Sömürgeci Şeytan güçleri uyumamaktadır. Kimdir bunlar? Yazamam.
Çevrenizde yüzlerce kişiye Türklere, Kürd Kardeşlerimize, Danimarkalı Müslümanlara, Arablara, Pakistanlılara sorun size gerçekleri anlatsınlar. Hoca Efendilere sormayın, onlara gizli, gerçekleri anlatmama yasağı vardır.
Hatta Hoca efendilerin gelmelerine son verilmişti geçen sene. Entegrasyonu sağlıyorlardı. Niçin yasaklandı? Bir sene sonra niçin serbest edildi?
Zannederim bu günlerde bizi İran savaşına sokacakları için ağzımıza bir kaşık bal çalıyorlar! (Bugün 20.08.2008)

TÜRKİYELİ ANNE BABALAR İMAMIMIZ VE CAMİMİZ VAR DİYE ÇOK SEVİNİRLER! ÇOCUKLARINI KURAN DERSİNE GÖNDERİRLER. ÇOCUKLARI BÜYÜYÜNCE BERDUŞ, SALAK, MANYAK VEYA ZIRCAHİL OLUR, SEBEBİNİ ANLIYAMAZLAR!

Bu meseleyi anlıyabilmek için insanın arif ve irfan sahibi olması gerekmez.
Avrupadaki ve Danimarkada ki halkımızın, dindar, bilgili Müslümanlara kuduz köpekler gibi düşman olmaması gerekir.
Müslüman devamlı sakin olup, dinlemesini ve düşünmesini bilmeli. Araştırıp sakince karar vermeli. En başta İmam Efendilerin yetkilerinin sadece namaz kıldırmak olduğunu bilmeli. 1984 yılında Danimarka ve Avrupa devletlerinin bu imam efendileri getirttiğini bilmeliyiz. Bilmiyorsak araştırmayı öğrenmeliyiz. Danimarka Televizyonunda kendi konsolosumuz belirtti bu durumu birkaç sene önce. Böyle şey olmaz diye hemen itiraz etmeyiniz.
Bir İmanlı Kardeşimizin, Danimarkalı ve Türkiyeli Müslümanlar içinde en az bir imanlı Müslümanın, Danimarka ve Türkiye Televizyonlarını, Radyolarını ve Gazetelerini takip edip müslümanları olup bitenlerden, ve görünmeyen, uzmanların görebileceği hadiselerin iç yüzünden haberdar etmelidir.
Böyle, bilgili samimi Müslümanlara, kuduz köpekler gibi düşman edilen zavallı halkımız uyanmazsa hiç düzelme olmaz durumumuzda. Bu da ancak çevreye gerçekleri anlatan mert, samimi, ciddi ve Allah Rızası için çalışan Müslüman Kardeşlerimizin olması ile mümkündür. Kim var diye, sağına soluna bakıp adam aramadan, icabında tek başına kahraman olarak, bu davada ben varım diyerek, mert ve samimi kardeşlerimizin; çevrelerinde, yollarda, her yerde ”İslami Sokak Hizmeti” yapması gerekmektedir.
Şimdiki durum şöyledir. Ben Müslümanım diye bazı gençler Diyanet Camisine Cuma namazına giderler. Bazı islami grublar bu gençleri uyandırmak, İslamiyeti öğrenip yaşamasını sağlamak için kendi aralarına alırlar. Diyanet Camii idarecileri ve ihtiyar cemaati bu grublara düşman olurlar, düşman edilirler, niçin bizim gencimizi, cemaatimizi çalıyorsunuz diye?
Aslında hem Diyanet İşlerini, hemde diğer İslami Grubları Danimarka Devleti para ve Müsaade olarak destekler! Hepsini birden Arabların heyecanlı İslami grublarına, zor şartlar altında melek gibi dindar Müslüman çocuklar yetiştirmelerine karşı kullanır.
Bir Danimarkalı İslamiyet düşmanı kadın gazeteci, bir televizyon programında Danimarka Devletini ılımlı Müslüman grublara para yardımı yapmasından dolayı suçlamıştı da, karşısında oturan bir uzman :
– Sen bu işleri bilmiyorsun! diye cevap vermişti! Susturmuştu.
Avrupa, Amerika ve İsrail, dünya Müslümanlarının bir kısmına para ve silah verip diğeri üstüne saldırtır. Dünya Müslüman ülkelerinin generalleri, gâvurların yani İslâm düşmanlarının bekçi köpeği olduğu için, gizli sömürgecilik tıkır tıkır yürür. Sonra karşı tarafa silahı ve ilacı çok pahalıya satarlar. Suudi arabistana eski teknoloji uçakları satarken, İsrail’e yeni teknoloji uçakları verirler. Böylece Suudi Arabistanin uçakları yalnız Müslüman ülkelerine karşı kullanılabilir.
Danimarkada, Avrupada, Amerikada ve İsrailde çok büyük araştırmalar ve plânlar yapılır. Müslümanların hiçbir araştırması ve plânı yoktur. Türkiyeli Müslümanların, birliği, beraberliği, kardeşliği, sohbeti de yoktur. Danimarka sisteminde evlere ödünç çocuk kitabı, kasedi, filmi ve cd’si veren kütüphaneleride yoktur.
Sadece grubculukları vardır. Bu grubların müşterek bir bağları yoktur. Türkiyeli Müslümanlar birbirlerine düşmandırlar.
Ben acizane başta Diyanet Vakfı olmak üzere bütün İslamî grublara dostum. Gençleri Başta Diyanet Camiine , Fethullah Hoca Dershanelerine ve diğer grubların çalışmalarına göndermekteyim, yani tavsiye etmekteyim.
1984 yılında Fethullah Hoca Efendinin 110 adet kasetini ilk defa Danimarkaya getirdim. Çoğalttım. Boş kaset fiatına sattım veya ücretsiz dağıttım, tanıttım.
”Risale i nur” hizmeti için bir araya getirdiğim gençler hizmetin kurulmasını sağladılar.
Bütün Müslümanlara ve bin senelik büyük ecdadım gibi, gayri Müslimlere de dostum.
İnşallah Gayri Müslimler İslamiyeti kendileri bulacaklar ve hidayete erecekler. Bizim onlara yardım etme imkânımız yoktur, imkânımız olsa kendi neslimizi, kendi çocuklarımızı Müslüman yetiştiririz.
Şükürler olsun Allah bana ”Fatih Alev” ve ”Aysenur Alev” gibi Mübarek evlâtlar nasib etti. Mübarek Hanımım ”Gonca Gülsel Alev (Şenler) ile beraber çocuklarımızı İslam Arab okullarında okuttuk. Kızım Ayşenur Alev 9 sene İslam okuluna gitti, birinci sınıfta başörtüsü örttü. Bir sene İstanbulda yatılı kur’an kursunda okudu. Liseden sonra, şu anda Kopenhag üniversitesi öğrencisi. Oğlum ”İmam Fatih Alev” 4 sene okudu İslam Arab Okulunda. Batı dilleri yanında Arabca ve Osmanlıcada biliyorlar.
Gençler, sizler Osmanlısınız. Osmanlı olmakla iftihar etmelisiniz. Mehmet Akif’i anlamaya çalışınız. ”Yavuz Bahadıroğlu”nun son kitabı ”Biz Osmanlıyız” kitabını okuyunuz.
Yahudi Televizyonlarında, Mau Mau Türkçesi konuşan komik Profları, Charlie Chaplin olarak seyrediniz. İnsanın eğlenceyede ihtiyacı vardır. Ben Tırt ve Zırt Televizyonlarında bu cühela dahileri seyrediyorum. Bu profları dikkatle dinliyen Gençlerimize üzülüyorum. Allahım sen bu temiz gençlere acı ve hakiki Müderrisler nasib eyle, diye dualar ediyorum. Türkiyedeki zavallı gençlerimizin Risale i Nur ve diğer İslami Cemaatlere devam edip, Büyük Osmanlı Ecdadınız gibi hikmet ve keramet sahibi, melek gibi dünya çapında büyük adam olmalarını arzu ediyorum.

İMAM EFENDİLER ÖCÜ MÜDÜR? TÜRKİYELİ ÇOCUKLARI, GENÇLERİ MELEKLER GİBİ GÜZEL VE BAŞARILI YAPACAK İMAN, İRFAN VE YÜKSEK İLME SAHİP OLDUKLARI HALDE NİÇİN, KORKARLAR!

Şeytani hilelerle, 1920 yıllarından beri hödükleştirilmiş, aldatılıp kasıtlı cahil bırakılmış Zavallı Müslümanlar herşeyi bildiğini zannederler ama okumadıkları, dinlemedikleri ve araştırmadıkları için hiçbirşey bilmezler, anlamazlar. Yoksa Müslümanlar modern sömürgelerde mi yaşıyorlar? Bizler Avrupada modern sömürge hayatı yaşıyoruz.
Avrupada yaşıyan Türkiyeli, salaklaştırılmış, adileştirilmiş, cahilleştirilmiş Müslümanlar, arkalarında kendilerini koruyan islâm düşmanları olduğunu bildikleri için, zavallı dindar bilgili Müslümanlara adeta aç çakallar veya kuduz köpekler gibi saldırırlar. Müslümanlık numarası yaparlar. Onların bildikleri sadece para kazanmak, para biriktirmek, dedikodu ve gösteriş yapmaktır. Bir de dindar, bilgili Müslümanlara kudurmuş gâvurlar gibi, adice saldırmaktır. Büyük plânlar ve projelerle şeytanca aldatılmışlardır. Bu Müslümanların Çocukları da çok acınacak durumdadır.
Allah Rızası için, zaavallı Müslüman çocuklarına yardım elini uzatmak isterseniz, kızgın babaları sizi dövmeye kalkarlar, dünyanın en tehlikeli insanı siz olursunuz! Aynı Muhterem İmam Efendilerin öcü olduğu gibi. Dindar Mübarek Müslümanları öcü olarak görmek ve her fırsatta zavallı dindarlara saldırmak sadece gavurları sevindirir. Müslüman çocuklarının ahlâksızlıktan, cahillikten, imansızlıktan ve dinsizlikten kurtulması için çalışan ehli imanı ağlatırlar. Müslüman Türkiyeli babalara şeytani oyunlar oynanıyor. Evlatları rezil ediliyor. Uyanabilmek için acele etmeden büyük bir sabırla geniş araştırmalar yapmaları gerekmektedir.
Bu rezil durumu gören ve hemen anlıyan irfan sahibi, yüksek anlayışlı hoca efendiler, 4 senenin biran önce geçmesini ister ve kâlpleri kan ağlar ama kimseye bir tavsiyede bulunamazlar. Mesela, çocuklarınızı iyi yetiştirin derler ama çocuklarınızı Hristiyanlık dersine göndermiye mecbur değilsiniz, göndermeyin diyemezler. Yasaklardan hiç bahsedemezler.
Sevgili Peygamberimiz, ”siz birbirinizi sevmezseniz iman etmiş olmazsınız, iman etmezseniz cennete gidemezsiniz!” demiştir. Müslümanların en iyi dostu dindar, bilgili Müslümanlar ve hoca efendiler, hoca hanımlar olmalı.
Hoca Efendiler çok zor durumdadırlar. Susmaktadırlar. Sadece cahilleri dinlemek mecburiyetindedirler! Müslümanlar bugünki acıklı ve zavallı durumlarını sakince değiştirmelidirler.
Bilhassa gençler çevrelerindeki şeytan ve gâvur Müslümanları dinlemeyip, değerli ilim ve irfan sahibi, samimi Müslümanlar bulmaya çalışmalılar. Allah korusun önümüzdeki yıllarda onlarda, melek gibi dindar Müslümanlara kuduz köpekler gibi saldırmakla ancak islâm düşmanlarını sevindirirler. Günaha girerler. Müslümanların çocuklarının geleceğini tamamen perişan ederler.

DANİMARKALI MÜSLÜMANLARLA İSLAMİ SOHBET DERSLERİ

”Amin Alayları” Büyük Osmanlıda kalmıştır. Lütfen internetten araştırınız. Hoca Efendilere ve Hoca Hanımlara sorunuz ki size anlatsınlar. Büyük Selçuklularda ve Büyük Osmanlılarda çocuklar 3 yaşına girdikleri gün eğlencelerle camide okula başlarlardı. Ecdadımız melek gibi insanlardı.
Bugün, cemaatimiz yani Müslümanlar, neme lâzımcı yapılmıştır. Hatta maalesef samimi bilgili dindarlara düşman yapılmıştır. Cahillere dost yapılmıştır. Bunun sonucu olarak hem dünyaları hemde ahiretleri cehennem olmaktadır.

İmam Efendilerin çocuklarınızı eğitmeye yetkisi olmadığı için lütfen çevrenizdeki ilim ve İrfan sahibi yeni Danimarkalı erkek ve kız Müslüman gençleri çağırınız, Camilerde müsaade etmezlerse, geniş evlerinizde Yüce dinimizi çocuklarınıza öğretiniz. Diyanet Camilerinde maalesef yasaktır, müsaade etmezler. Hakiki dindar bilgili insanlara öcü veya büyük tehlike olarak bakılır.
Bu satırları yazmak için mangal gibi yürek gerekiyor. Okuyanlar ders almalı. Kimse Allah (C.C.) yü aldatamaz.
Hatta, bilhassa Danimarkalı yeni Müslüman kızları İslami hizmete çağırınız. Yani yavrularınıza Yüce Dinimiz İslamiyeti öğretmelerini rica ediniz. Haftalık dersler düzenleyiniz. Dinleyiniz. Danimarkalı Müslümanlara İslamiyeti öğretmeye kalkmayınız.
Bunu bir grub olarak yaparsanız ucuza mal olur.
Bizim mahallemizde yani Kopenhag, ishoej’de 3 sene önce Müslüman olan, yakında mühendis olacak olan Danimarkalı genç kardeşimizin İslâmi ve Fıkhî bilgisi çok yüksek. Ama Türk diyanet camisinde ders veya sohbet yapmasına müsaade edilmiyor. Namazını kıl, çık git prensibi uygulanıyor. İlerde bu perişanlığımız değişir inşallah.
Değerli gençler,
Dikkat ediniz, sigara ve araba dahil nerelere ne paralar harcıyorsunuz. Bir miktar paranızıda yüce dininizi öğrenmek ve yaşamak için harcayınız. Sizleri Allah rızası için tehlikelere karşı uyarmaya çalışıyorum. Bu mevzuuda çok fazla tecrübelerim var. 1963 yılından beri ”Risale i nur”, İslamiyet, Müslüman gençleri ve çocukları üzerine araştırmalarım var.
Danimarka televizyonu, 20 sene önce Danimarkadaki Müslümanların 4. nesil’inin islamiyetten ayrılacağını söylemiştide bizler ihtimal vermemiştik. Araştırmaları çok iyi yapmışlar. Dedikleri çıkıyor. Plan ve programları İslamiyetin aleyhine iyi işliyor. Devlet bazında yapılan çalışmalar başarıya ulaşırlar. Müslümanların, Müslüman devletleri yok ki İslâmî başarıya ulaşsınlar. Müslüman ülkeleri gizli koloni (sömürge) ve halkıda gizli esir yani köledir veya kendi ülkesinde aşağılanan zavallı paryadır, Necip Fazıl’ın tabiriyle. İnternette ”Efes Hristiyanlık televizyonu Danimarka” aramasını yapınız ve yakında Türkiyenin nasıl Hristiyan yapılacağını öğreniniz! Lütfen uyanınız!

MODERN KOLONİYALİZİM YANİ YENİ, MÜNAFIK SÖMÜRGECİLİK. MÜSLÜMANLARA KARŞI 1920 YILINDA BAŞLAYAN, GÂVURLARIN GÖRÜNMEYEN, GİZLİ, HİLELİ, TİYATRO SALDIRILARI VE SAVAŞLARI.

Gençler, Batı Avrupalılar ve Yahudiler, son 1000 sene içinde çok büyük katillikler ve soykırımlar yaptılar.
Papaz Urban’ın başlattığı 200 senelik kanlı Haçlı seferlerini 1096-1291 yıllarında yaptılar.
Avrupa hapishanelerindeki mahkûmları Amerikaya götürdüler. 1490-1502 yıllarında Amerikada ki yerlilerin hemen hemen hepsini ellerine Tüfekler vererek öldürttüler. Evet, zavallı yerlileri, genç, ihtiyar, anne, baba ve çocukları acımadan hep öldürttüler! 1502 yılında Bir papazın şeytani buluşuyla, Kara Kâlpli yalancı papazlar, Afrikadan Zencileri hayvandan daha adi bir şekilde getirdiler. Çivili sopalarla döverek, üzerlerine tuz ve biber ekerek günde 20 saat çalıştırdılar. Hızlı çalışmıyanları hemen öldürdüler. Çünki devamlı esir gemileriyle yeni ve genç zenci geliyordu, fiatları hayvanlardan çok daha ucuzdu! Hem çoğu Müslüman olan Afrikalıları Hristiyan yaptılar, hemde büyük kiliseler, binalar yaptılar.
Yeşil Afrika kıtasını soydular çöle çevirdiler. İnsanlarını canavarca mahvettiler, öldürdüler, öldürdüler, soykırımlarla yok ettiler.
Evet, 1502 yılında o şeytan papazın buluşuyla milyonlarca esir getirdiler Amerikaya. Bu Esirlerin çoğu zavallı Müslümandı. Satın aldıkları gün adını değiştirip Hristiyan yaptılar. Bu katilliklerine halen devam ediyorlar.
Üç aylık deniz seyahatinde çıplak insanları kucak kucağa oturttular, zincirlerle bağladılar. 80 Cm. yüksekliğindeki raflarda 3 ay hiç kalkmadan oturan zenciler pislikten, pis kokudan ve havasızlıktan 1/3 i öldüler. Ölenleri denize attılar. Amerikaya gelince yürümeyi unutan zencileri sahile taşların üzerine attılar. Akrabaları, Anneleri, babaları, çocukların her birini Amerikanın ayrı taraflarına satıp ayırdılar.
Bizim beynimizi yıkamışlar okullarda, kâtil, yalancı ve zayıf ahlâklıları bize melek olarak tanıtmışlar. Müslümanlara düşman etmişler biz zavallıları. Hemen uyanmalıyız.

MODERN ESİRLİK DEDİĞİM GİZLİ, ŞEYTANİ, HİLELİ ESİRLİK!

Ancak 1920 yılında sistemi değiştirdiler. Modern Esirlik denen gizli esirliği başlattılar. İnsanlar esirler fakat esirliklerini bilemiyorlar, anlıyamıyorlar. Reziller fakat rezilliklerini bilemiyorlar. Azgın Siyonist Yahudi ve canavar, vampir Haçlı güçleri görünmeyen bir kolonializim yani sömürgecilik başlattılar. Modern esirlik, modern kolonializim, gizli sömürgecilik, gizli tiyatro senaryosu sömürgeciliğide diyebilirsiniz.

HAÇLILAR VE YAHUDİLER, MÜSLÜMANLARA ÜLKELER DAĞITTILAR!

Haçlılar, Bilhassa İngilizler, Müslümanlara 1917 yılında başlayan Komünizmi yıkıncaya kadar geçici Ülkeler verdiler. Müslüman Ülkelerinin idarelerine adı Yakup olan Jakopları, Saddamları yani kendi casuslarını başkan ve generaller olarak getirdiler. Müslümanlar Ülkemiz ve devletimiz var diye çok sevindiler. Savaşlar 1920 lerde bitmişti. Hayır aslında bitmemişti. 2011 yılında dananın kuyruğu kopuncaya kadar sürecek iğrenç modern gizli kolonializim, sömürgecilik, esirlik, kölelik devri başlamıştı. Esas Müslüman soykırımı birkaç sene içinde başlıyacak.
Şimdi Müslümanların yok edilme devri başlıyor. Bir miktar gâvur ve salak Müslümanlar belki ölümden kurtulabilirler. 1920 lerde İngilizlerin yaptığı gibi, Müslüman soykırımı sonrası, ilerdeki yıllarda Hristiyanlara ve Müslüman çocuklarına örnek Müslüman gösterilmesi için! Gâvurlar gizlice, hilelerle kendilerinin salak ve gâvur ettiği Müslümanları yeni nesillere gösterip;
– Siz böyle cahil ve salak Müslüman mı olmak istiyorsunuz? Diye yeni nesilleri aldatacaklar.
Şimdi aynı iğrenç hileyi yapıyorlar. 1920 li yıllarda İngilizlerin şeytanî hilelerle, Müslüman Ülkelerinin başlarına getirdikleri saddamlarla, deccallarla, putlarla zavallı Müslümanları inim inim inletip, zâri zâri ağlatıp, bunları Müslümanlık geri ve cahil bıraktı diye hep alay ediyorlar vampir, merhametsiz, acımasız, terörist, katil ve zalim, çoğu melek yüzlü, münafık, iki yüzlü gâvurlar! Müslümanlık melek olmak demektir. Melekleri geçmek demektir. Hadiseler, insanın sigortasını attırıyor, ağzındaki baklayı çıkarttırıyor. Gönül yut Muzaffer yut diyor ama olmuyor işte. Çevremizde mahvedilen zavallı Müslüman çocukların durumları kalbimizi ağlatıyor. Yardım elini uzatmak istiyoruz ama hiçbirşey yapamıyoruz. Ömrümüz boşa geçiyor. Yaşlanıyoruz. Hepimiz öleceğiz. Yılanlı solucanlı mezar var. Ahiret var. İmtihan var.

GÂVURLAR, PAKİSTANDA 20 000 KUR’AN KURSLARI, İMAM-HATİP OKULLARI, YANİ TALİBAN OKULLARI AÇTILAR. MELEK GİBİ MİLYONLARCA GÜZEL MÜSLÜMANLAR YETİŞTİRDİLER! MÜSLÜMANLARI KULLANDILAR, ŞİMDİ TERÖRİST OLDULAR ŞEYTANî HİLESİYLE GÖKTEN ATEŞ YAĞDIRIYORLAR! ÖLDÜRÜYORLAR!

1950 yılında güçlenen Amerika İngilizlerden Müslüman ülkelerinin çoğunu esir aldı. Pakistanda her biri 1000-1500 öğrencili 20 000 Taleban Medresesi (okulu) açtılar. Afganistanı Ruslara işgal ettirdiler. Afganlıları kurtarmak bahanesiyle, Afganistan da Müslümanları kullandılar. Komünizmi yıktırdılar.
Türkiyemizde Kur’an Kursları ve İmam Hatip Okullarının açılmasını, dindar, imanlı, başarılı güzel insanlar, müslümanlar yetiştirilmesini sağladılar. 1980-1992 arası Türkiyenin Komünist olmasının önüne geçilip, halkımızın Ruslarla savaşması için daha dindar olması sağlandı. Ruslara gözdağı verip korkutarak Türki cumhuriyetleri Rusyadan esir aldılar. Yoksa 1992 yılında Türkler, Kürtler, Pakistanlılar ve Araplar Rusyayı Amerika, Batı Avrupa ve İsrail yardımıyla harabeye çevirecekti. Bu savaş belkide 20 sene sürecekti ve çok kanlı olacaktı. Rusya akıllı davrandı ve Türki Cumhuriyetleri Amerika Avrupa ve İsrail’e hediye etti.
8 senelik eğitim hilesiyle İmam Hatip Okulları ve Kur’an Kursları aynı Baş Örtüsü yasağı rezaletine benzetildi.
”1. Pearl Harbour” da kendi 3000 askerini Japonlara öldürtüp Japonyaya 2 adet atom bombası attılar.
”2. Pearl Harbour 11 September” de 3000 kendi insanı Amerikalıyı öldürüp 50 – 100 milyon Müslümanı ortadoğuda öldürtmeye karar verdiler.
1920 lerde İngilizlerin yaptığı aynı oyunu oynıyacaklar Müslümanlara. İyi ve Tahsilli dindar Müslümanları tekrar öldürüp, soykırım yapıp, gelecek Müslüman ve gayrimüslim yeni nesillere yani gençlere ve çocuklara salak Müslümanları ve gâvurlaştırdıkları Müslümanları gösterip;
– Bakınız Müslümanlar ne kadar cahil, siz böyle cahil Müslüman mı olmak istiyorsunuz? Diye alay edecekler.
Müslümanlara sahte dost görünüp, Müslümanlarla korkutarak, Türkî Cumhuriyetleri Rusyadan esir aldılar. Yoksa 1992 yılında Türkler ve Kürdler Rusyayı Amerika yardımıyla harabeye çevirecekti!
Şu anda Türkiyemizde, 1950-1980 ve 1980-1992 yıllarında Ruslara karşı savaştırmak için yetiştirilen dindar melek gibi temiz insanları Taleban gibi yok etmenin çaresini arıyorlar! Afganistan ve Irak gibi Türkiyeyi bombalıyabilirler. Veya Avrupa birliğine hemen alıp Pornoyla Türkiye halkını ahlâksız ve namussuz yaparak yok edebilirler.
Evet, Bombaylamı, Pornaylamı, AB iğneli fıçısına sokarak mı yoksa İran savaşına sokarak mı Türkiyeli zavallı Osmanlı torunları Türkleri ve Kürtleri soykırım veya gâvur edecekler?
Görelim mevla neyler, neylerse güzel eyler, Hâk şerleri hayr eyler.
Kafirlerin hileleri varsa Yüce Allahında bir planı vardır. Biz bozuk Müslümanlarla; iyilerin, şehidlerin yüzü suyu hürmetine bakarsınız mucizeler , kerametler olabilir tekrar.

2001 yılında ikiz kuleleri şeytanca kendileri yıktılar. İnternette ”2. Pearl Harbour 11 eylül 2001” veya ”2. Pearl Harbour 11 september 2001” aramasını yaparsanız, geniş bilgi alabilirsiniz.
Amerika Devletinin Japonya ya 1945 de Atom bombaları atabilmek için, 1941 yılında kendi 3000 subay ve askerini Japonlara öldürttüğünü görürsünüz. 11 eylül 2001 Yahudi- Amerika – Avrupa katliamının yani katilliklerinin hakkında geniş bilgi edinebilirsiniz.
Şu anda vampir gâvurlar, Müslümanları 40 katırlamı yoksa 40 satırlamı öldürsek diye derin derin düşünüyorlar!
Ey neme lâzımcı, dindar Müslümanlara kuduz köpekler gibi adice saldıran gâvur Müslüman kardeşlerim, 40 katırmı istersiniz, 40 satır mı istersiniz? Diye sizede soracaklardır. Ben bir yolunu bulur, kaçarım demeyin sakın zalim gâvurlar böyle durumlarda ”La ilahe İllallah, Muhammeden Resulullah” diyen herkesi tahtalı köye gönderiyorlar.
Hatta dinsiz Müslüman bile olsa. Bosna Katliamında bunun çok örneklerini gördük. Hiç camiye gitmemiş olanları bile öldürdüler, işkence yaptılar, sakat bıraktılar.
Bu nasıl olur demeyin sakın. Türkiyede bile o kadar çok ki. Adam ben Müslümanım diyor, işi gücü İslamiyete, Müslümanlara çatmak. Gâvur gibi Müslüman, salak Müslüman kıyamet alametlerinden olabilir mi acaba? Müslüman kardeşlerim; İngiliz, Amerika ve Yahudi salağı, gâvur Müslüman olmamaya çalışınız. Bir Yahudi Gazetesi okursanız 3 tanede İslami gazete okumalısınız ki, şeytanlıklardan uzak kalabilesiniz!
Gâvurların gizli gâvur ettiği, Müslüman gâvurlar, Müslümana zulüm ederse, Müslüman olmıyan gâvurlar nasıl zulüm ederler yakında başımıza gelince göreceğiz.
Peki kurtuluş çaremiz nedir? Dindar Müslümanlarla beraber olmaktır. Beraber çalışmaktır. Birlik içinde olmaktır. Pekçok şekilde İslâmi Hizmet yapılabilir. Mesela bir fikrimi yazıyım; Birleşerek, Müslümanlara ve gayri Müslümlere Yüce Dinimiz İslamiyet Gerçeğini anlatmak için broşürler hazırlayıp dağıtmaktır veya satmaktır.

AVRUPANIN ORTASINDA ”BOSNA DA” İSLÂM DEVLETİ OLAMAZ!

Bilirmisiniz, Avrupanın ortasında İslam Devleti olamaz diyerek, 70 sene Komünizmin din düşmanı idaresi altında İslamiyeti unutmuş Bosnalı kardeşlerimizi öldürürken, bu Müslüman bu dinsiz diye bakmadılar. Hepsini öldürdüler! Zaten zavallıların İslamiyetten haberleri yoktu. Sanki bizim var mı? Bir Danimarkalı yeni Müslüman kardeşimizin bize camimizde İslamiyeti öğretmesi bile yasak!
İmamımız varya demeyin. Türkiyedeki İmamlar, Avrupadaki İmamlardan daha hürler. Avrupada bu kadar Müslüman çocuğu niçin perişandır, düşününüz, araştırınız, çareler arayınız. Herşey yazılamıyor. Dünyada İslamiyet yasak. Lütfen anlayınız, araştırınız. Çareler arayınız, çareler bulmaya çalışınız.
Bediüzzaman Said Nursinin şu sözünü unutmayınız lütfen ”gözünü kapayan yalnız kendine gece yapar”
Kardeşlerim, dünya koşuyorken, durulmaz. Kimse Allahı aldatamaz. Çocuklarınızı sel gibi gelen yangından, ateşten kurtarmak için heyecanla, gayretle, samimiyetle çalışmanız gerekmektedir.
Sakın dindar Müslüman kardeşlerinize bir daha saldırmayınız. Beraber, birlik halinde olmalılar bütün Müslümanlar. Dindar Müslümanlara kuduz köpekler gibi saldıran camilerdeki Gâvur Müslümanlara mani olunuz. Dikkat ediyorum herkez susuyor. Sanki Hadiste belirtilen ”Susan dilsiz şeytanlar” olmuşlar Cami Cemaatleri. Müslüman uyanık, cesur, basiretli, şerefli olmalıdır. Salak, aptal, yalancı, korkak olmamalıdır.

BİR RUS DOKTORUN OĞLU, DANİMARKA VATANDAŞI
ALEX, NASIL SELAHADDİN OLDU? TÜRKLERİN VE TÜRK GENÇLERİNİN ZAVALLILIĞI VE CAHİL BIRAKILMIŞLIĞI!

İsveçte Doktorluk yapan bir Rus doktorun oğlu Kopenhag’ın güneyinde İshoej isimli, benimde 30 senedir yaşadığım kasabada lise 3 sınıfa gidiyor. Çok zeki ve yüksek kültürlü bir genç.
İslamiyet hakkında ne biliyorsun diye sordum? İslamiyet hakkındaki tek bilgim bombayı beline saklayıp, suçsuz insanları öldüreceksin! Dedi.
Sınıflarında 5 tane Türk genci var. Alex, İslamiyeti merak ettiğini söylüyor. Gençler hiçbirşey bilmedikleri için anlatamıyorlar!
İki Türk genci, Ramazan ve Fırat, Allah onlardan razı olsun, Alex’i benimle tanıştırıp, İslamiyeti merak ettiğini, anlatmamın mümkün olup olmadığını sordular. Memnuniyetle kabul ettim. İlk cümlem şu oldu:
– Alex, sen yakında Müslüman olursun ama maalesef bizler olamayız. Zira bizler esiriz, dedim.
Tam 4 ay hergün 4-5 saat sohbet ettik. Doktor Babasının yüksek kültürlü bilgili olduğunu bu sebeple Müslüman olmasını istemediğini söyledi. Kendiside çok yüksek kültürlü, ciddi ve bilgili bir genç.
– Üzülme dedim, annene babana Müslüman olduğun için çok hürmet ve sevgi göstereceksin, onlarda senin diğer gençlerden farklı olduğunu görecekler. Senin Müslüman olmandan memnun olacaklar.

Selahaddin usta bir tenisçi. Küçük kız kardeşininde Müslüman olmasını istiyor.

Müslüman olmadan önce, Alex’e bir gün, Selahaddini Eyyubiyi anlatırken, gözlerinden, ilerde Müslüman olunca ”Selâhaddin” ismini alacağını hissettim. Öylede oldu elhamdülillah. Kendisi ”Selahaddin” ismini seçti.
Müslüman Olur olmaz hemen ikindi namazına gidelim, dedi. Ishoej Pakistan Camiine gittik birkaç gün. Ben imam oldum, Selahaddin Cemaat oldu. İkindi namazını kıldık. Pakistanlı kardeşlerle vakit namazları kıldık. Türk Camii imamı ile tanıştırdım. İngilizce Tercüme ettim konuşmalarını. Şu anda Türkiye ye dönmüş olan Hoca Efendi Selahaddine soracağınız bir soru var mı diye sordu? Selahaddin:
– Niçin Türk gençlerinin İslamiyet hakkında bilgileri yok. Niçin öğretilmiyor?
– Müsaade yok! diye cevap verdi, Hoca Efendi! Aslında çok korkan İslâm Alimi Hoca Efendinin böyle cesurca cevabı beni şaşırttı. Türkiyeye dönme vakti geldiği için böyle cesur bir cevap vermiş olabilir!
Bir önceki Mübarek Hoca Efendi münafıklar tarafından şikayet edilip kovulduğu için onun yerine değiştirilen bu hoca efendi çok korkuyordu! Namazı kıldırıp evine kaçardı camiden.
Kovulan Hoca Efendi:
– Bu benim son Cuma Namazım Danimarka da, Münafıklar benim aleyhimde bulunmuş, demiş.
Suçu Caminin Kahvehanesinde birkaç gence İslamiyetten bahsetmiş sigara dumanları arasında.
Hakikaten çok değerli bir Müslümandı hoca efendi! Gitti!
İslam Dinini gençlere ve çocuklara öğretmenin yasak olduğunu beyni sulanmış ve yıkanmış gâvur cami cemaatleri anlıyamazlar. Cuma namazına gelen, hacca giden bir Müslümanın cahil ve gâvur olup olmadığı, Dindar Müslümanlara karşı hâl ve hareketlerinden belli olur. İmanlı bir Müslüman, bütün Müslüman kardeşlerine sevgi, şefkat ve hürmetle muamele eder. Münafık, fasık ve zındık Müslümanların oyununa gelip, Dindar Müslüman kardeşlerinin hayatını zehir etmez, Yüce İslamiyete hizmet etme şevklerine mani olmaz.

ALEX MÜSLÜMAN OLDUĞU AN, 5 VAKİT NAMAZ KILMAYA BAŞLADI!

Bir Ramazan gecesi benim evimde iftar yaptık. Sohbete doyamadık bir türlü. Benim küçük bir odam var. 1-2 saat uyuyup Sahura kalktık. Tekrar yer sofrasında yemek yedik. Sabah Namazını benim daracık odamda cemaatle kıldık. Selahaddin Kardeşimizi Trene kadar gidip yolcu ettim. Selahaddin artık beş vakit namaz kılıyor. Başına Osmanlılar gibi sarık sarıyor. Şalvar ve Cübbe giyiyor. Müslüman olmadan evvel sarı sakalı vardı. Sakalı sarığına ve İslami kıyafetine çok güzel uydu.
Selahaddin, Müslümanlıkda bizi geçti. İslamiyeti yaşıyor, seviyor, adeta göklerde uçuyor.
19 yaşındaydı tanıştığımda. Şimdi 21 yaşında olmalı.
Ben Alex’e (Selahaddine) 1.5 sene önce Müslüman olmadan evvel İslamiyeti anlatırken birgün bana şu soruyu sormuştu?
– Yarın sınıfımızdaki bir arkadaşın evinde doğum günü partisi var, çok az bira içebilir miyim?
– Kuranı Kerim, 23 senede Cebrail İsimli Melek tarafından Sevgili Peygamberimize getirildi yani öğretildi. İçki ayeti gelince, Müslümanlar içki testilerini içindeki içkilerle beraber atıp kırdılar. Çoğu haram olan şeylerin azıda haramdır. Bir damla bile içmemelisin! Dedim.
Ertesi gün, daha henüz Müslüman olmadığı halde içkiye dokunmamış!

Kopenhag da Müslüman arkadaşları kendisinin bir eş bulmasına yardım etmişler. Siyah Çarşaflı sadece gözleri gözüken baştan ayağa örtülü mübarek bir hanımla evlenmiş.
(Özür dilerim yanlış anlamışım, sonradan vâkıf oldum, hanımı peçeyle yüzü örtülü Filistinli mübarek bir genç kızmış.) Huzur ve saadet içinde bir hayat yaşamaya başlamışlar. Bir oğlu dünyaya gelmiş ismini Abdurrahman koymuş.
Avrupanın stresli bozuk hayatından kurtulmuş. Kopenhagda yaşıyor değerli refikasıyla (hanımıyla) beraber.
Kopenhagda Belediye Otobüslerinde şöför olan Sivaslı Receb kardeşimiz Selahaddinden güzel haberler getiriyor Ishoej’e. Neşeyle, Alex’in ve hanımının güzel Müslümanlığını överek, neşeyle ve hayretle anlatıyor. Bazen yolda yürürlerken görüyormuş, bazende Recep’in otobüsüne bindiğinde sohbet ediyorlarmış.
Selahaddin Kardeşimiz, Sevgili Peygamberimizin, Sevgili Sahabilerin, Sevgili Selçuklu ve Osmanlıların kıyafetini giyiyor. 5 vakit namazı vaktinde kılıyor. Dinlemeyi, konuşmayı, İslamiyeti Kuranı kerimden arabca ayetleri ve Sevgili Peygamberimizin Hadislerini, tavsiyelerini anlatmayı çok güzel başarıyor. Keşke yasak olmasada Diyanet Camilerinde Türkiyeli Çocuklara İslami dersler verebilse! Bizim cahil Müslümanlarda Müslümanlık nasıl olurmuş bir görseler. Bizim Müslümanların hiçbirşeyleri İslama uymuyor. Hele bir düğün yapıyorlar. Rezalet. Danimarkanın en büyük spor salonlarını kiralıyorlar. Kadın erkek karışık oynayıp, Amerika colası içip, yemek yeyip, zarflarda paralar topluyorlar. Rezaleti daha anlatmayım. Allah razı olsun Hanımım, oğlum, kızım ve ben bu maile yani kadın erkek karışık düğünlere hiç gitmedik.

Receb Kardeşimizin Kopenhag’da otobüsüne hergün öyle güzel islami kıyafetli Danimarkalı yeni Müslümanlar biniyormuş ki, Recep kardeşimiz şok oluyormuş. Anlata anlata bitiremiyor. Bu durumları Türkiyede Başbakanın Hanımını Hastahaneye sokmayanlara göstermek lazım!

BİZ DİNDAR MÜSLÜMAN OLMAZSAK, BİZİ DİNSİZ, AHLÂKSIZ YAPARLAR! GÂVURLARIN HİLELERİNİ BİLMEMİZ GEREKMEKTEDİR!

Taş Devri, Yontma Taş Devri, Cilalı Taş Devri, Başbakan Hanımına Hastahane ziyareti yasağı devri! Gülmüyorumda, ağlamıyorumda artık, sadece Hoca Nasreddinin Hindisi gibi düşünüyorum! Sebeb-i hikmetini araştırıyorum.
Ellerimiz ve dillerimiz bağlı olduğu için gerçekleri yazamıyoruz ve söyliyemiyoruz. Müslüman Kardeşlerimizin gerçekleri arayıp bulmaları gerekiyor. Yoksa elin gâvuru gelir seni uyduruk Hristiyan, Yahovacı Yahudi Hristiyani, dinsiz, ahlâksız, huzursuz hasta yapar çıkar.

Başörtüsü, İslamiyet; Sırbistanda,Yunanistanda ve Bulgaristanda bile serbestmiş. Moskovada zaten serbest. Yasak olan ülke kaldı mı dünyada?
Hani biz Çanakkale ve Kurtuluş savaşında dünyanın şehidini vermiştik. Adnan ve Halide Edib Adıvar’ı dinleyip, kısa yoldan Amerikan Mandasını kabul ediverse mi idik? 300 veya 500 bin vatan evladını boşuna niçin kaybettik ki?
Yazık oldu ”Sütçü İmam”a boşu boşuna öldü?
Sırbistanda bir Kur’an Kursu öğrencisi genç kız Türkiyeye gelip İslami eğitim almak istiyor. Türkiyede baş örtüsünün ve İslami öğretimin, eğitimin yasak olduğunu söylüyorlar. Zavallı Sırbistanlı kız şok oluyor, inanamıyor!
Demek ki Türkiyemizi İslamiyetten kurtarmışız!
Düşmanlardan kurtarmamışmıydık Türkiyemizi? Yunanlılardan, İngilizlerden, Fransızlardan, İtalyanlardan!

Gazilerimizin ve şehidlerimizin annelerinin, hanımlarının, kız evlatlarının başları başörtüsüyle örtülüydü veya siyah çarşaf giyerlerdi. Son derece mesud ve huzurluydular.
1960 yılına kadar Türkiyeli hanımlar çarşaf giyerdi! Ben 15 yaşındaydım gayet iyi hatırlıyorum. Hatta 1960 yılında İstanbul Kabataş Lisesinde Yatılı tahsile başlamıştım. İstanbulu da bilirim.

TÜRKİYELİ GENÇLER NİÇİN YÜCE DİNLERİNİ BİLMEZLER, ARAŞTIRMAZLAR? BABALAR NİÇİN DİNDARLARA DÜŞMANDIR?

Alex’le İslami sohbet yapmaya başladığım günlerde, Alex’i bana getiren gençlere dedim ki:
– Gençler, bakın Alex İslamiyeti araştırıyor. Sizde onunla beraber araştırın. Hatta ben yakında onu bir hoca Efendiye göndereceğim. İmam Abu Laban. Sizde beraber gidin.
– …………………… (Gençler hiç konuşmadılar, güzel bir tebessümle sadece sessizce yüzüme baktılar. İslamiyeti araştırmayı arzu etmediklerini hissettim. Üstelemedim, arz taleb meselesi diye)
Şu anda Selahaddin güzel bir İslami hayat yaşıyor. Türk gençleri ise eski hayatlarını yani ”Türk İslamiyeti” hayatlarını devam ettiriyorlar!
Demek ki en başta Alex’e söylediğim cümle doğruymuş.
-Biz Müslüman olamayız. Çünki biz esiriz. Esirler rezil ve acayib bir hayat yaşarlar!
Biz bütün Müslümanlar 1920 yılından beri gizli esiriz. Biz Müslüman olamayız! Siz Avrupalılar hürsünüz. Siz Müslüman olursunuz. Görünen köy kılavuzda, keramette istemiyor!
Bizler bırakın Avrupalıları, çocuklarımızı bile Müslüman yapma hürriyetine, heyecanına, şuuruna, imanına sahib değiliz!
Birileri bizimle Afganistan’ı, Irak’ı, İran’ı yok edinciye, gâvur edinceye kadar, bizimle, sen çok büyüksün aslanım, diye alay ediyor, dalga geçiyor.
Faizini bile ödemekte zorlandığımız borç paralar veriyor, ahlâkımızı tamamen yok etmek için turist gönderiyorlar. Ahlâkımızı, namusumuzu yok ediyorlar. Daha sonra sıramız gelince bizede demokrasi ve medeniyet getirip, Türkiyeyi harabe yapıp bizi eşşek gibi çalıştırıp, yıktıklarını inşa ettirip,100 senelik borca sokacaklar! Silah, ilaç ve sanayi fabrikalarının devamlı çalışması gerekiyor.

Ülkeler sulh yani barış zamanında feth edilirmiş! Ülkeler içerden feth edilirmiş!

Kardeşlerim, Alex Selahaddin olmadan önce iki yazımda Alex’ den bahsettim. Arzu ederseniz okuyabilirsiniz: Yazının başlıkları şöyle,
http://www.islamidavet.wordpress.com sitesinde, site içi arama yapabilirsiniz.
1- Danimarkalı bir Rus genci Müslüman olacak.
2- Sorry Sister where do you come from? From Denmark!

CAMİLER VE İMAM EFENDİLER TEHLİKELİ MİDİRLER?

Camiler zararlı mıdır? İmam efendiler zararlı mıdır? Dindarlar zararlı mıdır? İslamiyet zararlı mıdır? Niçin insanlar, Müslümanlar, korkutulur, kaçırılır, imamlardan, dindar Müslümanlardan?
Bu bir azgın siyonist Yahudi ve Vampir Haçlı oyunu mudur?

Aksine bizim bunlara yani Camilerimize ve İmam Efendilere, Dindar İlim Sahibi Müslümanlara ekmek ve su gibi ihtiyacımız var. Biz bu güne kadar İmam Efendilerin ve Mübarek dindar Müslümanların sayesinde varlığımızı devam ettirmişiz.
Müslüman uyanık insandır. Salak hiç değildir.
Biliyorsunuz Saddam; Amerika, Avrupa ve İsrail’in 35 senedir beslediği Pitbull Köpeğiydi. Amerikaya dirsek çevirdi veya oyuna getirildi. Belkide Amerikaya ve sömürgecilere karşı geldiği için öldürüldü. Bu sebeplerle Irakdaki güzel Müslümanlar önce Saddam ve sonra kâtil, soykırımcı, zâlim gâvurlar tarafından yok edildi. Şimdi perişan Irak halkı, ellerini duaya açmış ağlıyarak Saddam geri gel! diye haykırıyor sokaklarda!
Belki, Amerika Irak’ı bu günlerde kukla şeriat ülkesi yapar. İranla savaştırır, sonra tekrar, dinsiz yapar. Aynı Firavun gibi. Kalleş ve hilecilerle yarışılmaz ki!
Belki, Saddamın Komünist Baas Partisini tekrar başa getirir, iç savaşla dindar Müslümanları tamamen yok eder ve tekrar Irak’ı bombalar. Veya Baas’la İran’ı savaştırır.
Müslümanlar uyanmazsa, birleşmezse gâvurlar yakında Türkiyemizide yok edecekler. Aynı Irak’ın durumuna düşürecekler Ülkemizi!

BİZİM GAYEMİZ SADECE GÜZEL MÜSLÜMAN OLABİLMEKTİR

Bu gece National Geographic televizyonunda seyrettim 23/12-2007, CIA : Talibanın Rusya ile savaşı bitince Dostum denen hain’e Talibanın silahlarını toplattırıyor. Taliban askerleri şok oluyorlar. CIA görevlilerine ateş açıp yaralıyorlar. Taliban Askerleri vücutlarına bombalar saklıyorlar. Hain Türk Asıllı General Dostum bunları kontrol etmeye cesaret edemiyor. Bazı Taliban Mücahidleri oyuna getirildiklerini anlıyorlar, sinirleniyorlar. Bombaların pimini çekerek hem kendilerini, hemde hainlik yapan Dostum’un birkaç kumandanını öldürüyorlar. Bizim Trt int bu dostum kafirini devamlı över dururdu. Hey Allahım ne günlere kaldık.
Amerika bu tiyatrosunu anında kameraya almış.

MÜSLÜMANLAR 1428 SENEDİR MELEKTİR. İNSANLIĞIN MELEK OLMASINI İSTERLER, BU GAYE İÇİN YAŞARLAR.

Demek ki Müslümanlara oynanan gizli oyunlar çok müthişdir. Birlik ve beraberlik içinde çalışmamız, kurtuluş çareleri aramamız gerekmektedir. Aksi takdirde çocuklarımızın dinsiz, İslamiyet Düşmanı yani Gâvur olmalarının, bizlerinde rezil olmamızın önüne geçemiyeceğiz. İstediğimiz Müslüman olabilmektir o kadar. Müslüman Allahtan korkar. İnsanlara zulüm yapmaz. Zalim Gâvurlar gibi her sene 1920 yılından beri milyonlarca suçsuz insani öldürmez. Müslümanlar melektir. İnsanlığın melek olmasını isterler. Bu gaye için yaşarlar. 1428 senedir dünya huzurunu sağlamışlardır. Yalancı, vahşi katiller bunu anlamak istemediler. Amerika ve Afrika yerlilerini mahvettiler. Şimdi orta doğuyu mahvediyorlar!
Gayri Müslim veya Müslümanların salak olanları, Yahudi düşmanlıklarına, dünyaya hakim Yahudi medyasının yalanlarına inanırlar, zavallı nur gibi melek Müslümanlara düşman olurlar. İnsanları düşman ederler.
Müslüman gençleri sizleri uyanmaya davet ediyorum.
İslam Alimi Bediüzzaman Said Nursi;
– ”Elimizde topuz yok, nur var,” diyor. ”Medenileri ikna söz iledir,” diyor.
Terörist yalancıların, sahtekarların zavallı çaresiz Müslümanları şeytanca teröristlikle suçlamalarına inanmayınız. Araştırınız. Müslümanlara terörist diyenlerin terörist olduğunu hayretle göreceksiniz.

TAYYİB ERDOĞAN’IN HANIMINA HASTAHANE YASAĞI!

İslam Düşmanları bütün dünyada harıl harıl çalışmaktalar. Bizleri uyutmaktalar. Uyuduğumuz uykudan hemen uyanmalıyız. Bir taraftan Yüce Dinimiz İslamiyeti hızla öğrenirken, bir taraftanda öğrendiklerimizi sokaklarda tanıştığımız müslüman gençlere ve çocuklara anlatmalıyız.
Niçin sokaklarda veya niçin İslamî sokak hizmeti diye bir soru aklınıza gelebilir.
Çünki içerilerde şeytani önlemler alınmış, Müslümanlara fırsat verilmiyor. Başbakan’ın hanımının hastahaneye giremediği gibi. Üniversitelere girilemediği gibi. İçerilerde İslamiyetin anlatılması, hizmet edilmesi yasak. Sanmayın Avrupada serbest. Burada da yasak. Aslında İslam ülkelerinde yasak edenler Amerika, Avrupa ve İsraildir. İşlerini gizli ve sinsi hilelerle yaparlar!
Danimarka da, Dünyanın bütün Ülkerinde, Müslüman Ülkelerin de, Türkiye de Kütüphane açamazsınız. Evlere çocuk kitapları, cd leri, kasetleri, İslamî Filimleri ödünç veremezsiniz. Yasaklar çok akıllıca ve şeytanca düzenlenmiştir. Yasak olduğunu bilemez ve anlıyamazsınız!
Seçimle başbakan olan Tayyib Erdoğan’ın Hanımına, başörtülü olduğu için 50 senedir tiyatroculuk yapan Nejat Uygur’u Hastahanede geçmiş olsun ziyareti yapma müsaadesi verilmedi de, Başbakanın Hanımı, Nejat Uygur’un hanımına hastahanenin bahçesinde geçmiş olsun, dedi. (aralık ayı 2007)
(Başbakan Hanımına ”Sokakta Hasta Ziyareti” yaptırdılar.)
Mademki bütün dünyada biz zavallı Müslümanlara içerde dinimizi anlatmak, öğretmek, yaşamak yasaktır o zaman bizimde ”Sokaklarda İslami Hizmet” yapmaya çalışmamız gerekiyor. Kolay değil tabii çok zor.
Biz esir miyiz yoksa? Modern esir? Gizli esir? Gizli tiyatro veya senaryo esiri? Vatan kurtarma tiyatrosu? Medeniyet getirme tiyatrosu? Nejat Uygur tiyatrosu!
Sahi biz gerçekten Osman Gazinin ve Sultan Mehemmed Han’ın torunları mıyız?
Yeni Müslüman olan Danimarka Vatandaşı Rus Alex, yeni ismiyle Selahaddin Kardeşimiz inanın aynı bizim ecdadımız Büyük Osmanlılara benziyor. Bizde aynı Alex’in dedelerine benziyoruz. Ve bu halimizle övünüyoruz. Yuh olsun bize!

KONGO’YA MEDENİYET GETİREN BELÇİKALI DECCAL KUMANDAN!
Kongonun Başşehrinin merkezinde meydana bir heykelini yaptırmış Belçikalı sömürgeci kumandan ve Üzerine şöyle yazdırmış. ”Kongoya medeniyet getiren adam.”
Aslında bu adam 20 milyon Kongolunun 10 milyonunu hızlı kauçuk toplamaya teşvik etmek için öldürmüş! Soykırım yapmış. Birkaç dilim kuru ekmekle ve birkaç saat uyku ile Kongoluları ormanda koşarak kauçuk toplatıp, 10 milyon zavallıyı öldürtüp Kongoya medeniyet getirmiş katil Avrupalı! Bizde halen Avrupalı olamadık diye üzülüyoruz. Osmanlı Ecdadımıza küfretmeye devam edelim, yakında bizede Avrupa Medeniyeti getirirler birileri!

ECDADIMIZ GELSE, BİZİ GÖRSE, BİZE MÜSLÜMAN DER Mİ ACABA?
100 sene önce yaşıyan yüksek ilimli, irfanlı, hikmetli ve edepli Büyük Osmanlı Ecdâdımız yani Büyük annemiz ve Dedemiz acaba bugün gelip bizi görseler bizlere Müslüman derler miydi? Sırbistanda, Bulgaristanda ve Yunanistanda başörtüsünün ve İslamiyetin serbest olduğunu biliyormusunuz?
Hani Yunanlılara, İngilizlere, Fransızlara, İtalyanlara karşı zafer kazanıp kurtulmuştuk! Bu nasıl kurtulma o Kâfir ülkelerinde İslamiyet Türkiyemizden daha fazla hür, başörtüsü serbest!

SİYONİST (YENİ GİZLİ SÖMÜRGECİ, AZGIN) YAHUDİNİN DÜNYA HAKİMİYETİ MÜSLÜMANLARIN İÇLER ACISI KÖLELİĞİ

Yahudiler Dünyaya ve Dünya Medyasına yani Dünya Televizyonlarına, Radyolarına, Gazetelerine, Okullarına, Öğretmenlerine, Kütüphanelerine, Kitaplarına, Ordularına, generallerine, Saddamlarına hakimdir, sahiptir.
Yahudiler Dünya Krallığını kurmuştur.
1920 lerden beri gizli veya açık İngiliz sömürgesi, 1950 lerden beri gizli veya açık Amerika Sömürgesiyle beyni yıkanmış Aptal Müslümanlar, bu meseleleri bir türlü anlıyamazlar. Çünki beyinleri, tekrar yazıyorum, Yüce İslamiyete karşı şeytanca yıkanmıştır, cahil edilmişlerdir.
Danimarkalı yeni Müslümanlar Yüce İslamiyeti, İslam Fıkhını Mükemmel bilirler, inanırlar, iman ederlerde, İngilizlerin salaklaştırdığı eski Müslümanlar hiçbirşey bilmezler. Hatta İslamiyete, İslam Fıkhına (kanunlarına), İslam Şeriatına (Kur’anı yaşamaya) aptalca düşmandırlar!

Yarabbim, 1950- 1960 arası çocukluk günlerimi hatırlıyorumda Büyük Osmanlı Ecdadımızdan gelen ahlâkımız, insanlığımız, dinimiz, inancımız, irfanımız ve edebimiz, İslamiyeti öğrenmemiz ve yaşamamız yasak olmasına rağmen ne kadar güzeldi.

Bugün Bale Dersi, Dans Dersi, Müzik Dersi 5 yaşında başlıyor. İslamiyeti öğrenme 7+8= 15 yaşından evvel niçin yasak? Yoksa İslamiyet zararlı mı? İmam efendiler öcü veya canavar ve camiler tehlikeli mi?

Geçen Haftaya kadar Orta Danimarkada Müslüman ilkokul öğrencilerini Danimarkalı öğrencilerle beraber Kiliseye götürüyorlarmış. Zaten bütün Danimarkada ilkokullarda Müslüman Çocukları kendi arzularıyla Hristiyanlık dersi alıyorlar. Zavallılar islamiyeti hiç bilmiyorlar ama Hristiyanlığı, ilahilerini hep öğreniyorlar. Santa Lucia Merasimlerine katılıyorlar. Geçen gün dinimize saygılı, dindar ve öğretmen okulunda okuyan bir arkadaşıma, Santa Lucia’nın ne olduğunu biliyormusun, diye sordum.
– Gülerek, benim kızım geçen sene en öndeydi, dedi!
Orta Danimarkada Kiliseye götürülen çocuklardan birinin babası isyan etmiş ve oğlu artık Kiliseye gitmeyeceğini söylemiş. Gazetede, Danimarkalı Okul İdarecisi, bugüne kadar kimsenin itiraz etmeyipte, şimdi itiraz edilmesine şaşırmış. Birisi gitmeyince, diğer Müslüman çocuklarının da kiliseye gitmek istememesine şaşırmış.

AVRUPADA, ŞİFRELİ VAAZLAR VEREN İMAM EFENDİLER!

Ne acı durumlar Yarabbim. Avrupadaki Diyanet İmamlarının vazifesi sadece namaz kıldırmak, birkaç çocuğa manasını anlamadığı Kur’anı okumayı öğretmektir! Namaz sonrası hemen camiyi kilitlemektir. Başka şeye karışamazlar. Yoksa kazançlarından olurlar. Hemen Türkiye ye postalanırlar.
Halkımız o kadar cahil bırakılmıştır ki, postalanan İmam Efendinin niçin sürüldüğünü bile bilmez. Anlamaz. Anlamakta istemez. Neme lâzımcıdır. Son Cuma Namazlarında postalanan İmam Efendiler üstü kapalı olarak anlatırlar münafıkların özelliklerini ama halkımız şifreli sözleri anlıyamaz. Tıpkı 1984 yılından beri dinledikleri vaazları ve hutbeleri hiç anlamadıkları gibi.
15 sene önce, Avedöre de yaşıyan Ali Sürer Kardeşimiz şöyle anlatmıştı;
– Ramazan günü Diyanet Avedöre Camiinde vaaz dinliyorum. Hoca Efendi üstü kapalı, şifreli okadar güzel şeyler anlattı ki, gözlerim yaşardı ve sessiz sessiz ağlamıya başladım. Bir ara çevreme baktığımda halkımızın hiç duygulanmadığını gördüm. Şaşırdım. Halkımız şifreli vaazları maalesef hiç anlamıyor! İmam Efendilerin dilleri bağlıdır. Bu sebeple halkımız uyanamıyor, hatalar içinde yüzüyor. Müslüman Cemiyeti ve çocukları mahvoluyor!

BAZI İMAM EFENDİLER EVLERDE YEMEĞE GİDİYORLAR AMA GİZLİCE BİLE OLSA HALKIMIZI ÇOCUKLARININ DURUMU HAKKINDA BİLGİLENDİREMİYORLAR.
Merzifondan birkaç defa Avrupaya İmam olarak gönderilen gençlik arkadaşım geçen sene anlattı. Kendilerine hiç Avrupa aleyhinde bulunmıyacaksınız vesaire gibi bir hayli yönlendirme yapılıyormuş ve sonuçta İmamlar Namaz kıldırmakla vazifeli memurlar oluyorlarmış.
Tabii bu durumda karnı doyan halkımızın, çocuklarıyla ilgili bir endişeleri olmuyor. Fazla değil 3-5 sene sonra gerçekler anlaşılacak. Yaşlanan anne ve babalar hastalıklarla uğraşıp mezara giderken, evlatlarda uyum içinde ahlaksızlığa ve dinsizliğe koşacaklar.
Müslümanlara karşı yapılan gizli tiyatro ve sömürge saldırılarını çocuklara anlatılamaması çok büyük eksikliktir. Bu sebeple Müslüman gençleri sokaklarda kurt sürüleri gibi dolaşıp duruyorlar. Tabii buna sebep olanlar yine İslamiyeti ve Müslüman anne ve babaları suçluyorlar. Bu çok yanlıştır. Emperyalist yani yeni gizli sömürgeciliktir.
Müslümanların hemen, dindar Müslümanlara düşman olma salaklığını bırakıp gerçekleri öğrenmeleri gerekmektedir.
Danimarkalıların melek gibi Müslüman olduğu bir devirde yarın hesap gününde; Türkiyeli Müslümanların, Allahım, ben salaklık yaptım, duymadım, bilemedim, suçsuzum, affet beni demesi bir işe yarar mı dersiniz?

CAMİLERİ VE İSLAMİ GRUBLARI KONTROL EDEN CASUSLAR

Camilerde ve İslami Bütün grubların içinde birsürü casuslar vardır. Bu casuslar bol para alırlar. Böylece Müslüman çocukları geri zekalı, aptal, dinsiz, imansız, uyuşturucu bağımlısı, biracı, sigara müptelası olur. Anneler, babalar ve dedeler kendi çocukluklarında Türkiyede Kuranı sadece yüzünden okumak yasak olduğu için namaz surelerini bile öğrenemedikleri için Camimiz ve İmamımız var diye sevinirler. Kandırılırlar. Çocukları kendileri gibi cahil bırakılırlar.
Tabii babalar hiç bir zaman cahilliği kabul etmezler. Küfürler savururlar. Konuşmayı, sohbeti, diyaloğu bilmezler. Dindar Müslümanlara şedid yani şiddetli, İslam düşmanlarına dostturlar.

ACİZANE ”İSLAMİ SOKAK HİZMETİ” BAŞLATTIM.

Ben acizane ”İslami Sokak Hizmeti” diye bir hizmet başlattım. Senelerdir devam ediyorum. Yolda, alışverişte tanıdığım, tanımadığım herkesle sohbet ediyorum. Onlara Eskiden yazdığım yazıları dağıtırdım.
Şimdi http://www.esir.webbyen.dk nın adresini veriyorum.
” Mehmet Şevket Eygi ”nin hazırladığı ”Bedir Yayınevi – Cağaloğlu Yokuşu No: 6 İstanbul (Tel:0212-519 36 18 / 513 06 32) adresinden aldığım ve iki seferdir yanımda getirdiğim, bin kadar islami kitapçıkları 10 Kuruşa alıp, 50 öre’ ye yani aldığım fiata satıyorum. Bazende hediye ediyorum.

GÂVURDAN FAZLA MÜSLÜMANA DÜŞMAN OLAN, ŞEYTAN İNGİLİZİN CAHİL YAPTIĞI, CAHİLLİĞİNİ BİLMİYEN, BEYİNLERİ ÇALINMIŞ DÜNYA MÜSLÜMANLARI!

Cahiller cesur olur derler. Gâvurdan fazla Müslümanlara düşman olurlar, gâvur gibi yaşarlar. Kimseleri beğenmezler. En iyi Müslüman biziz derler.
İslam Ülkelerindeki Gâvur kuklası Müslüman devletlerin Yurddışındaki gâvur uşağı elçileri, Avrupada da, Avrupalılarla beraber çalışarak, İngilizlerin salaklaştırdığı zavallı cahil müslümanları, şeytani hilelerle daha salak yaparlar! Çünki bu İngilizin imalatı salak cahil Müslümanlar, Danimarkalılara ve Avrupadaki göçmen Müslümanlara örnek olarak gösterilip, Yüce İslam Diniyle şeytanca savaşılacaktır. Faslı bir arkadaş, Fas’da İslamiyetin nasıl yasak olduğu hakkında çok acayip şeyler anlatmıştıda şaşırmıştım. Velhasıl emperyalizim denen gizli esirlik çok rezil bir köleliktir. Kölesin fakat haberin olmuyor. Ağlıyorsun fakat ağlatanı bilemiyorsun. Başkalarını suçluyorsun. Hangi islam ülkesinde iç savaş varsa, zulüm, gözyaşı, katillik, rezillik varsa bunlar Amerika, Avrupa ve İsrailde planlanır, gizlice Müslüman ülkelerdeki taşaronlara tatbik ettirilir. Bu yüzden Müslümanların çoğu gavur gibi şiddetli İslam ve Müslüman düşmanı yapılmışlardır 1920 yılından beri!
Müslüman kardeşlerimizin, bu çilelere çok sabretmeleri gerekiyor. ”Kötülerin plânları vardır, Allahında Plânı vardır.” Deyib ümitlerini kaybetmeyib, elinden geldiği kadar, utanmayıp, çekinmeyip ”islami sokak hizmeti” yapmaya gayret etmeliler.

İSLAM DÜŞMANLARI ZAFER SEVİNCİ İÇİNDELER

Böylece, çok çeşitli hilelerle, Danimarkalıların, göçmen gençlerinin ve çocuklarının Müslüman olmalarının önüne geçilip, son hak din İslamiyete düşman olmaları sağlanacaktır.
Birileri başardılar. Kazandılar. Müslümanları mahvettiler, Aferin. Bravo.
İslam düşmanları zafer sevinci içindeler. Yaşlı göçmenler ise Müslüman Ülkelerinde kolonistler yani sömürgeciler tarafından okadar cahil bırakılmışlar ki, gâvur mu, Müslüman mı belli değiller. Bu zavallılar Müslümanız diyorlar ama hiçbir hâl ve hareketleri İslamiyete uymuyor.
Danimarkalı melek gibi yeni Müslümanlar bizim acayib göçmen Müslümanlar hakkında ne düşünürler acaba? Eminim gerçekleri bilirler.
Bizimkilerse para kazanmayı, dedikodu yapmayı ve birde gösteriş yapmayı biliyorlar, o kadar. Ha birşeyi daha biliyorlar, dindar Müslümanlara cahilce düşman olmayı!
Benim garibime giden: medeni sandığımız Avrupalıların Müslüman Ülkelerinde bu zırcahil yaptıkları insanları ve onların Avrupada doğan çocuklarını salak, manyak, geri zekalı ve uyuşturucu bağımlısı, Nevyork Harlem zencisi yapmak için bu zavallılarla gizli ve hileli olarak adeta savaşmasıdır!
Şaşkınım, gözlerimle şahid olmasam bende inanamıyacağım. Bu işin sonu nereye varır bilemiyorum. Yaşlı Müslümanların uyanmaları mümkün değil. Yeniden Müslüman olmaları mümkün değil. Bunlar ne gâvur olur, nede Müslüman. Böyle Yahudi Televizyonlarının tesiriyle Dindar Müslümanlara düşman olarak ölür giderler zavallılar. Tabii çocuklarının ve torunlarının sonu çok dehşetli olacak. Avrupalılar çok sevinecekler! Bizdeki Avrupa hayranlarıda sevinirler tabii.

”MEDRESEYİ NURİYE”DEN ”MEDRESEYİ SOKAKİYE” YE!

Gençliğimizde 18-25 yaşlarımdayken ”Risale i nur” Medreselerinde yani Dershanelerinde kalırdım. Risale i Nur okur ve dinlerdim. Kendimi dünyada değilde adeta cennette zannederdim. Hayatımın en güzel ve en mesut günleriydi o günler. Allah o ağabeylerden ve kardeşlerden razı olsun. Üzerimizde çok emekleri var.
Bilhassa Merzifonda Nureddin Mete ve Zeki Özköse Ağabeyler.
İstanbulda Zübeyir ve Abdulvahid Ağabeyler.
Ankarada Bayram Yüksel ve Mustafa Türkmenoğlu ağabeylerin üzerimde çok emekleri vardır. Hep vefat haberlerini alıyoruz.
İnternette yeni Mustafa Aslan Ağabey ve Mekkede Elektrik Mühendisi Selahattin Yeşilyurt Kardeşimin vefat haberini aldım. Ölümlü dünya. Allah Rahmet Eylesin.
Bizleri yetiştirmek için çırpınmasaydılar ben oğlum Muhammed Fatih Alev’i ve kızım Ayşenur Alev’i böyle dindar yetiştirebilir miydim? Gonca Gülsel Alev gibi Mübarek dindar bir hanımla evlenmeyi düşünebilir miydim?
Burada Danimarka da İslami hizmet yapmak, acizane bildiğimiz birkaç cümleyi çevremizde anlatmak, öğretmek de yasaktır.
Salaklaştırılmış Müslümanlar aynı zamanda körleştirildikleri için yasak olduğunu görmüyorlar, göremezlerde. O yüksek değerlere ve kültüre sahib değiller.
Danimarka Gazeteleri yazdı geçen hafta, Avrupaya ve bilhassa Danimarkaya göçmenlerin cahilleri getirilmiş, çocuklarının kolayca uyum sağlaması için! Yani kolayca dinsiz veya Hristiyan olması için!

Kapitalistler, Rusları soğuk savaşta korkuttular biz Müslümanların dostuyuz, sizinle savaştırırız, diye! Şimdi işleri bitti kalleşce teröristlikle suçlayıp vampirce öldürüyorlar melek gibi güzel Müslümanları!

KEFERE OSMANLININ İNTİKAMINI MI ALIYOR BİZ MÜSLÜMANLARDAN? BİR DAHA BİZE İŞİ DÜŞMEZ Mİ? ÇİN BÜYÜYOR!

Türkiyeliler Avrupada, deliye hergün bayram prensibince Türkiye Televizyonları gibi oynayıp, eğlenip duruyorlar.
Sahi Danimarkalılar bana soruyorlar Türk Televizyonları niçin hep eğlence proğramları yapıyorlar diye. Size sorsalar ne cevap verirdiniz?
– Kefere Osmanlının intikamını alıyor der miydiniz?
Yüce dinimize hizmet etmeden ölüp gideceğiz!
Müslümanlara gizli ve hileli saldırıldığı için, çevremdeki 90 senedir aldatılmış olan hababam Müslümanlar, saldırganları görmüyorlar veya 90 senedir yavaş yavaş bozuldukları için görmemezlikten geliyorlar.
Çevremdeki Çocuklardan bir birkaçını ”İslami Sokak Hizmetiyle” ahlâksızlıktan, dinsizlikten kurtarabilirsem ne mutlu bize. Bize diyorum ama ortada kimse yok. Olur inşallah. O zaman hemen sokakları medrese yapmalıyız. ”Medreseyi Sokakiye!”
Ne yapalım Müslümana kapalı yerlerde islamiyeti öğrenmek, öğretmek yasaktır!
Bizde dinimizi sokaklarda öğrenmeliyiz. Öğretmeliyiz!
Sevgili Peygamberimiz, Mekkeden Medineye niçin hicret etti?
Bizde evlerden sokaklara hicret etmeliyiz.

MÜSLÜMANLARIN EVLERİ KAZIKLARLA DOLMUŞ! NAMAZ KILACAK YER YOK!

Müslümanların evleri koltuklarla, masalarla, kazıklarla dolu, namaz kılmıya, İslami toplantı yapmaya yer yok!
Kimse evine misafir filan istemiyor artık. Televizyonun başında uyumak istiyor.
Kapalı müsaid bir yerim olmadığı ve mani olunduğu için mecburen sokakta hizmet yapmaya mecbur kaldım. Sizleride davet ediyorum.
Eskiden Nur Talebeleri evlerinde haftalık ”Risale i nur” dersleri yaparlardı.
Halen yapanları görüyorum, daha çok olmalı, gençler ve çocuklar çağrılmalı, çocuk psikolojisine göre dersler yapılmalı.
Rahmetli Hakim Mustafa Türkmenoğlu Ağabey bu işin üstâdıydı. 1968 de Ankarada ilk öğrenci dershanesi olarak bildiğim, Konservatuvarın arkasındaki geniş dairede Cumartesi akşamları yaptığı dersler çok müthiş olurdu. 8 ay kadar bu medresede yani dershanede kalmam nasip oldu elhamdülillah. Gençler sizlerede medrese hayatını tavsiye ederim. Bir Müslüman yetiştirebilmek bugün dünyanın en zor işi olmuştur!

İYİ VE KÖTÜ MÜSLÜMANLARLA, İNSANLARLA TANIŞMAK.
PAKİSTANLILARI, ARABLARI VE GAYRİMÜSLİMLERİ DAVET!

Sokakta tanımadığınız insanlara, İslami Hizmet yapmaya kalkmak, Filistinli küçük çocukların Koca İsrail tanklarına taş atmalarına benziyor ama yapacak başka çarede yoktur.
İğrenç Hakaretlere hazır olmalısınız. Yehovacılar gibi hiç sinirlenmemelisiniz.
İyi ve yüksek imanlı insanlarla tanışıp çok memnun olacaksınız!
Yardıma ihtiyacı olanlara yardım ettiğinizde çok mesut olacaksınız, adeta sevincinizden göklerde uçuyormuş gibi olacaksınız!
Ölümlü dünya, Ahiret imtihanını kazanmaya çalışmak lâzım.
Yakında Türkiyede ve Avrupada tanassur edenler yani uyduruk Hıristiyanlığa girenler çoğalınca beni anlayanlar olacak ama atı alan üsküdarı geçmiş olacak.
İslâm Aleminde en fazla Uyduruk Hristiyan dinine girme Türkiye de oluyormuş. Demek ki dış ve iç gâvurlar en fazla Türkiyede çalışıyorlar! İnanmazsanız araştırınız!

YIKMAK ÇOK KOLAY, YAPMAK, TAMİR ETMEK ÇOK ZOR!

Bir binayı tuğlaları üst üste koyup yapmak zordur. Ama yıkmak çok kolaydır. Birazcık dinamitle birkaç dakikada yıkabilirsiniz.
Bir genci bir günde ahlaksız yapabilir, kötü alışkanlıklara bulaştırabilirsiniz. Ama o gencin iyi bir Müslüman olmasını sağlamanız çok uzun seneler ve büyük emekler, çalışmalar, gayretler, heyecanlar istemektedir. Ne yapalım, cennet ucuz değil.

Son zamanlarda işi büyüttüm, Pakistanlılara, Arablara hatta gayrimüslim Danimarkalılara da davet çalışması yapmaya başladım. http://www.esir.webbyen.dk isimli aciz sitemin adresini veriyorum ve Danimarkaca, İngilizce sitelerde İslamiyeti Araştırmalarını rica ediyorum. Memnun oluyorlar. Bazı Türkiyeliler gibi iğrenç sözler söylemiyorlar. Ancak bizi bozanlarında Yahudiler, Batılılar ve Amerikalılar olduğunu biliyorum. Kendilerinede söylüyorum. Bilmeleri gerekiyor! Yoksa Müslümanları hepten salak zannediyorlar! Gerçekleri söylemezsek ahirette bizden davacı olabilirler!

İMANLI BİR GENÇ VEYA ÇOCUK YETİŞTİREBİLMEK NE GÜZEL?

Eskiden geniş evim vardı. 1984-1994 arası 10 sene oğlum Muhammed Fatih Alev ile beraber her cumartesi saat 16.00- 02.00 arası 10 saat İslami toplantı yaptım. Ortalama 60 civarında genç ve çocuk gelirdi.
Eğer o toplantıları yapmasaydık şimdi gençlerin durumu daha kötü olacaktı. Allah rızası için samimi olarak çalışmak gerekiyor. Tek başımıza sessiz kahramanlık gibi birşey oldu. Yaşlı Kardeşlerimiz ancak Türkiyemiz Irak ve Afganistan olduğu gün beni ve heyecanımı anlıyabilirler.
Neme lazımcılık bizi bitirecek bir hastalıktır. Dikkat ediniz bütün islam düşmanları birlik içinde islamiyete saldırıyor. Bizde birlik içinde hızla tamirat yapmalıyız. Gençlerimizi ve çocuklarımızı imansızlıktan ve dinsizlikten kurtarmalıyız. Çevremizde cahilliklerinden dindar Müslümanlara düşman olan cahil bırakılmış Müslümanların farkındayım.
Sevgili Peygamberimiz cahillerden şeytandan kaçar gibi kaçınız, buyuruyor. ”İt ürür kervan yürür.” Deyip acizane samimi hizmete devam etmek gerekiyor.

BİZİM VAZİFEMİZ MELEK GİBİ PIRIL PIRIL MÜSLÜMAN ÇOCUKLAR VE GENÇLER YETİŞTİRMEKTİR. VAZİFEMİZİ YAPAR GERİSİNİ ALLAHA BIRAKIRIZ.

Kötülüklerden kurtardığımız gençlerin sadece Müslüman anne ve babalara değil, aynı zamanda Danimarka Devletine, Vergi Dairesine, Hastahanelere, Polis Karakollarına, İş yerlerine ve sosyal kurumlara da faydası var. Melek gibi insan yetiştirmenin kime ne zararı olur? Bilakis çok faydaları vardır. Bunu Danimarkalılara anlatmalıyız. Hatta bu günlerde Danimarka Radyo ve Televizyonlarında ki proğramlarda gençlerin problemlerine devamlı çareler aradıklarına şahid oluyorum. Bir Türlü çare bulamıyorlar. Mesela gençlerin içki, uyuşturucu ve sigara alışkanlıklarından kurtulmaları meselesi. Radyo diyor ki:
– İçki içip kendini kaybeden gençlerin yaşı devamlı düşüyor. Çocuklar, içki, sigara ve uyuşturucu kullanıyorlar. Çocuğa içki içme diyemezsiniz, anne ve babası içiyor. Cemiyet içiyor. İçkiyi içince, sarhoş olunca, sigara ve uyuşturucuya başlıyorlar. Hamilelerin içmesi çok tehlikeli. Hatta erkeklerde kısırlık ve başka çok dertler yapıyor içki.
Devamlı araştırmalar yapıyorlar ama bir Türlü İslam Dinini bulamıyorlar. Danimarka araştırmalar ülkesi. İslamiyete gizli bir düşmanlıkları olmasa İslamiyetide bulurlar.
Merak etmeyin kardeşlerim sadece Danimarka değil bütün dünya İslâm Gerçeğini bulacak en sonunda! Yok başka çare. Ben hergün okuduğum Danimarka Gazetelerinde bu şok’u yaşıyorum. İnad ediyorlar. İslamiyet Gerçeğini, Güneşini görmemezlikten geliyorlar. Keşki bizler bir çalışma yapabilsek bazı kağıtlar, broşürler, kitapçıklar dağıtabilsek.

MÜSLÜMAN OLMAK MELEK OLMAKTIR! HATTA MELEKLERİ GEÇMEK İÇİN YARIŞMAKTIR. MELEKLERLE YARIŞMAKTIR!

Geçen gün bir Türk genciyle tanıştım Ishoej’de bir Supermarkette. Yeni evliler, hanımıda yanındaydı. Bu gencimiz sivil Polismiş. Anladığıma göre terörist Müslümanları arıyorlar! Besbelli bu sivil polislerin sayısı bir hayli fazla.
Bir kron’a, Mehmet Şevket Eygi’nin iki tane kitapçığını aldığım fiata yani tanesi 50 öre= 10 kuruş’a, satmıştım. 1- Müslümanın 24 saati.

2- TC Diyanet İşleri Başkanlığının BAŞÖRTÜSÜ TESETTÜR ÖRTÜNME Konusunda Gerekçeli İki Kararının (Fetvasının) Tam Metinleri.

Sivaslı Danimarkalı sivil polis gencimiz bana iki defa polis kartını gösterdi. Meğer İslami kitabları incelemek için almış. http://www.esir.webbyen.dk sitemi ve http://www.islamidavet.wordpress.com sitemi araştıracakmış. Polislik vazifesini yapacakmış! Demek ki Kopenhagda benim gibi bir Müslümanla karşılaşmadı ki bu güne kadar vazifesini yapacak adam buldu!
Türkiyede böyle komik şeylerle karşılaşırdık. 38 sene sonra Danimarkada da karşılaşmış oldum.
Ben bu hemşehrimizi suçlamıyorum. Danimarka devletinin cahil bırakılan Müslüman gençleri kışkırtıp, suça teşvik edip, suçlu aramasınıda suçlamıyorum.
Zavallı Müslüman Gençlerini Cahil Bırakanları ve onları yani zavallı Müslüman gençleri kurtarmak için can atan Dindar Müslümanlara düşman olan Müslüman Salakları suçluyorum.
Bu salaklık devam ederse, daha çok islamdan habersiz gencimiz sivil polis olurda çevredeki dindar Müslümanlara jaka satar (gösteris yapar).  Acaip, komik konuşmalar yapar. Sokaklarda terörist arar.
Siz çocuklarınıza İslamiyetin öğretilmesinin gizli ve hileli olarak yasak olduğunu anlatmazsanız, görün daha neler olur!
Bizler Türkiyeli çocukları melek gibi Müslüman yapamazsak, başkaları onları sivil polis yapar sokaklarda terörist Müslüman arar! Bekçi yapar, sokaklardaki berduş yaptıkları çocukların, gençlerin üstüne salar.
Eğer Danimarka da İslam dini yasak olmazsa, Müslümanlar salaklaştırılmazlarsa, melek gibi yetiştirilen müslüman çocukları Danimarkalılara da örnek nesil olurlar.

Nevarki 1920 den beri Müslümanlar gizli esirdir. Gizli esirlik rezilliktir. Zaten bizlerde rezil olmuş durumdayız!

BİR MÜSLÜMANI KÖTÜLÜKLERDEN KURTARABİLİRSEK NE MUTLU BİZLERE. MÜSLÜMANLAR İNSANLARIN İYİLİK MELEKLERİDİRLER. İSLAM TARİHİ BUNA ŞAHİDDİR!

Senelerdir Danimarka Televizyonları, Radyoları, gazeteleri hatta politikacıları hemen hemen hergün Müslümanlara ve İslamiyete saldırırlarki bir genç cahillik yapsında bütün Müslümanları cezalandırsınlar. Bir türlü bir terörist bulamazlar.
2007 Kasım Ayında, en son zavallı birini Danimarka gizli polisi bizzat suça teşvik etmiş, hanımını Türkiyeden getiririz, demiş. Taksi Şöförü Türk genci Allahdan ki Milli İstihbarat Polisinin bu konuşmalarını habersizce cep telefonunun videosuna almış. Sonuç ne oldu ilgilenmedim bile!
Gayemiz bir Müslümanı ve Gayri Müslimi kötülüklerden, hastalıklardan, dertlerden kurtarabilmektir. Müslümanlar insanların iyilik melekleridir.

MÜSLÜMANA TERÖRİST DİYENLER TERÖRİSTTİR!
Genç Müslüman kardeşlerim, Müslüman terörist değildir. Müslümana terörist diyenler teröristtir.

2001 Yılında Amerika, Batı Avrupa ve İsrailli Teröristler ikiz kuleleri yıktılar. İnternette ” 2. Pearl Harbour, 11 Eylül 2001 ikiz kuleler” veya ” 2.Pearl Harbour, 11 september world trade center” aramasını yapınız, okuyunuz, araştırınız.
Amerikanın 11 Eylülde ikiz kuleleri kendisinin yıktığını ve Amerika Halkını acımadan kendisinin öldürdüğünü göreceksiniz.
Amerika Devleti, Aynı şekilde 1945 yılında Japonya ya Atom bombası atabilmek için bir hile yapıyor. 1941 yılı sonlarında Japonlara Pearl Harbour limanındaki Amerikan donanmasını vurduruyor!
O şartları hazırlayıp Japon Casusları ve Japon Kralını aldatıyor. Hatta hiç karşılık vermiyor.
3000 Amerikalı subay ve askerin ölümüne hiç acımadan sebep oluyor.
Yine Amerika Saddamın Kuveyte girebileceğini söylüyor. Sonra niye girdin bahanesiyle Suudi Arabistana yerleşiyor. Iraklı askerleri ve halkı öldürüyor. Birinci Irak savaşı olan bu savaşta Irak’a Ambargo koyuyor.
Askerler hariç 500 000 Iraklı çocuk ilaçsızlıktan ölüyor! Terörist değil mi bu katiller?
Hiç Müslüman terörist olur mu? Müslümanlar Melektir.
Müslüman kardeşlerim. Biz salak mıyız? Niçin salakça susuyoruz? Niçin bu gerçekleri bilmiyenlere, uyuyanlara duyurmuyoruz. Bunları duyurmak teröristlik mi?

TERÖRİST KATİLLER NİÇİN MİLYARLARCA DEFA İSLAMA VE ZAVALLI MÜSLÜMANLARA UTANMADAN KALLEŞCE SALDIRIYOR?

Sevgili Müslüman Gençleri; 11 Eylül 2001 yılından beri her gün Danimarka ve bütün dünya televizyonları, Radyoları, gazeteleri, dergileri niçin bütün gün İslamiyete, zavallı Müslümanlara iftira ediyor, aşağılıyor, hakaret ediyor, tahkir ediyor, küfrediyor, dalga geçiyor biliyormusunuz?
Bu kışkırtmalarla, her ülkede birkaç tane cahil Müslüman genç sinirlensin birkaç Hristiyanı öldürsün.
Bunun üzerine Orta doğuda 50-100 milyon Müslümanı öldürsünler. Bütün Dünyada Müslümanların dünyasını cehennem etsinler.
Guantonomaya götürdükleri zavallı insanları daha mahkeme etmediler. Sorgulamadılar. Hiçbir suçları yok zavallıların. Dünyadaki Müslümanları aşağılamak ve korkutmak için işkence ve zulüm yapıyorlar!

AFGANİSTAN HALKI VE MÜCAHİDLER MÜKÂFATLANDILMALIYDILAR! NİÇİN CEZALANDIRILDILAR?

Amerika, Avrupa ve İsrail’i Komünizmden kurtardığı için Afganistan halkını mükafatlandırmaları gerekirken, harabeye çevirdikleri Afganistanı ve zavallı halkını kalleşçe 7 senedir bombalıyorlar. Daha 15 sene daha bombalıyacaklarmış. Yahu adamlar sizin katil demokrasinizi, medeniyetinizi istemiyorlar. Önce Amerikadaki 40 milyon aç ve sokaklarda perişan yaşıyan insanlara yardım edin, diyorlar. Vietnam Gazileri sokak köpeği gibi köprü altlarında açlıktan ölüyorlar Amerikada. Afganistanı 22 sene daha bombalıyacağınıza, kendi aç bıraktığınız 40 milyon insanınızın karnını doyurun. Demokrasi ve Medeniyet budur. Sizin medeniyetinizde ve demokrasinizde iyiliğe teşekkür böylemidir?

Gençler, şimdi anladınız mı terörist kimdir. Müslümanlara terörist diyenler, en kanlı, utanmaz ve kalleş teröristlerdir.
Biz Müslümanlar Gayri Müslimleri yani Müslüman Olmıyanları severiz. İnsanlara sadece iyilik ederiz. Zulmetmeyiz. 1400 senelik şerefli tarihimiz buna şahiddir.
İslam ülkelerindeki kötü Müslümanları silah zoruyla, hileyle yetiştirenlerde yine Amerikalı, Avrupalı ve İsrailli teröristlerdir.
Hilelerle dünyadaki insanların ekmeklerini, emeklerini, petrollerini ve madenlerini şeytanca çalmaktadırlar! Müslüman gençler uyanınız. Gayri Müslimler uyanınız.
Evinizdeki köpeğiniz ve kediniz hasta olunca ağlıyorsunuz, baytar’a ve Hayvan Hastahanesine götürüyorsunuz. Ameliyat ve tedavi ettiriyorsunuz. Ne güzel şefkatlisiniz. Dünyada tavuk gibi boğazlanıp öldürülen Müslümanlara karşı niçin duyarlı değilsiniz?

DANİMARKA TELEVİZYON, RADYO VE GAZETELERİ 10 SENE TALİBANLARI HER HAFTA MÜCAHİD DİYE ÖVERDİ!
SİZİN DİLİNİZDE KALLEŞ NE DEMEK?
Talibanlar dağlarda karda kışta 10 sene savaşırken televizyonlarınız Mücahidlerin Başarılarını övüp duruyordu her hafta.
2 milyon TALİBAN sizin için öldü.
2 milyon TALİBAN sizin için sakat kaldı.
Sizin televizyonlarınız söyledi önümüzdeki ilk on senede pahalı olduğu için çıkarılamıyan mayınlardan dolayı Afganistanda 10 milyon Afganlı ölecekmiş.
Pakistanda 20 000 Taliban medresesini( yüksek imanlı dindar kız ve erkek öğrenciler, güzel Müslümanlar yetiştiren okullarını) siz açmışşınız.
Her birinde 1000-1400 civarında öğrenci okuyormuş.
Siz işgal ettirdiniz Ruslara Afganistanı.
Afganlılara siz müdafaa ettirdiniz Afganistanı.
Afganistanı kolsuz ve bacaksız zavallılar ülkesi yaptınız.
İkiz Kuleleri siz yıktınız!
Amerika halkını siz öldürdünüz!
Teşekkür edecekken, zavallı Afganlilaları, devamlı öldürüyorsunuz!
Sizin dilinizde kalleş ne demek?
Kendinizi Komünizmden kurtarttığınız zavallılara, Terörist demek ayıp değil mi?
Hani siz Afganistana demokrasi, medeniyet ve insanlık götürmek için savaşıyordunuz!
Bu mu sizin demokrasiniz, medeniyetiniz, insanlığınız?
Irak halkı da Amerikalılara böyle bağırıyor bu günlerde:
– Bu mu sizin demokrasiniz, medeniyetiniz, insanlığınız?

MÜSLÜMANLARA TERÖRİST DİYENLER VAMPİR TERÖRİSTLERDİR!

Yahu Terörist katiller sizde hiçmi utanma yok.
Yahu insanlar dilinizi mi yuttunuz?
Kör müsünüz? Sağır mısınız?
Siz nasıl Müslümansınız? Çevrenizde anlatın kim, terörist? Kim melek gibi Müslüman? Vallahi kadınlar sizden daha şerefli ve cesurdur.
Danimarkanın, Müslüman gençlerinden bir sürü sivil polisi varmış piyasada. Harıl harıl köşe bucak dolaşıp terörist arıyorlarmış Danimarkada!
2001 yılından beri hergün Müslüman gençleri kışkırtıyorlar.
Pek çok Müslüman genci Nevyork Harlem zencisi yapıldı.
Bu cahil bıraktıkları gençlerin bir delilik yapmasını, isyan etmesini 7 senedir bekliyorlar. Müslümanlar Melektir arkadaşlar. Danimarkalı Müslümanlar bunun isbatıdır! Müslümanlara terörist diyenler kanlı, vampir teröristlerdir!

AMİN ALAYLARI’NIN NE OLDUĞUNU ARAŞTIRINIZ, ÖĞRENİNİZ!

İslamiyeti öğrenmek, Osmanlı Ecdadımızın yaptığı gibi 3 yaşında Amin Alaylarıyla Camide başlıyabilse, çocuklarımız melek gibi olur. Polise, Jandarmaya , hapishaneye hiç lüzum kalmaz. Hastahanelerde hasta sayısı çok azalır.
Hoca Nasreddin : – Şu akşehirliler ne acayip insanlar, dükkanlarında yağ var, şeker var, un var, helva yapıp yemiyorlar! Demiş.
Sahi biz Türkiyemizi düşmanlardan kurtarmıştık. Niçin düşmanlardan borç almadan, çocuklarımızı melek gibi Müslüman yetiştiremiyoruz? Hiçbir araştırma, incelemede bulundunuz mu? Çevrenizdeki bin kişiye sorsanız herhalde birisi size gerçekleri anlatabilir. Soru sorabilmek, verilen cevabı sabırla dinleyebilmek yüksekliktir.

MÜSLÜMAN ECDADIMIZ MELEK GİBİYMİŞ!

Kardeşlerim şayet ”İslami Sokak Hizmeti” yaparsanız belki size deli diyecekler. Tımarhanelik, kafayı üşütmüş zavallı diyecekler. Siz sabredeceksiniz. Kimin akıllı olduğu Mahşer de belli olacak, ahirette belli olacak.
Danimarkalı sivil Türk polis gençleri yani sivil emniyetçi Türk gençleri sizi ihbar yani şikayet edecek, cahil bırakılmış salak müslümanlar sizi ihbar edecek.
Siz bir tane Türkiyeli genci sigaradan, içkiden, ahlaksızlıktan, başarısızlıktan, uyuşturucudan kurtarayım diye Allah rızası için Sevgili Peygamberimiz gibi uğraşırken, başınıza ne belalar gelecek! Ahir zamanda, Müslümanların bile sapıttığı bir zamanda güzel, iyi Müslüman olmak kolay değil!
Sevgili Peygamberimizin sırtına namaz kılarken deve işkembesi koymuşlardı müşrikler. Sizede zulüm yapacaklar. Hazır olunuz. Yüce dininizi öğreniniz.
Size gözünüz kapalı rüya gördüren, sizi görünmeyen bir damla sudan yaratan Yüce Allah size sonsuz cennetler vadediyor şayet Kur’anı Kerimi, Hadis Kitaplarını, İslam Alimlerinin Kitaplarını okuyup hakiki İslamiyeti öğrenip, yaşamaya çalışırsanız. Hakiki dindar, samimi Müslümanları arayıp bulur onlarla arkadaşlık, kardeşlik yaparsanız.
Niyetinizin güzel olması çok mühim, ancak İslam Düşmanlarının şeytanî oyunlarına gelmiyecek kadar akla sahib olmak zorundasınız SONSUZ CENNETLERİ KAZANABİLMEK İÇİN. Aklı olmıyanın dinide yoktur.

Müslüman Ecdadımız melek gibiymiş, hep zor’a talib olup hep tamir etmişler, insanlara yardım etmişler. Müslüman gayrimüslim ayırmamışlar.
Bizlerde Büyük İslam Tarihimizi, Büyük Selçuklu ve Büyük, Doğru Osmanlı Tarihini öğrenmeliyiz. Bizlerde cennet mekân Büyük Ecdadımızın yolunu takip etmeliyiz.

GÖRÜNMEYEN MÜNAFIKÇA YASAKLAR ÇOK TEHLİKELİDİR!

Hergün binlerce defa İslamiyete çok iğrenç bir şekilde saldırıldığı halde bu kadar Danimarkalı nasıl Müslüman oluyor?
Bir Danimarkalının, bu kadar çok İngiliz gizli sömürgesi ülkelerinin, Danimarkada yaşıyan göçmen ”Müslüman Gavurları!” arasında yaşayıp, İslamiyetten iğrenmeyip, melek gibi güzel Müslüman olması kıyamet alemeti değil midir acaba?
Dünya Müslümanlarına bütün dünyada son hak din yüce İslamiyet yasaktır. Görünen yasaklar ve gizli, görünmiyen, hileli yasaklar vardır.
Arif olup, irfan ve iman sahibi olan kardeşlerimiz görünmeyen hileli yasakları kolayca görebilirler. Yapılacak iş devamlı sormak, araştırmak ve okumaktır.
Görünmeyen münafıkça yasaklar çok tehlikelidir. Çünki pek çok Müslüman düşmanını göremez, dostunu düşman, düşmanını dost zanneder.
İyi, dindar Müslümanlara gâvur gibi düşman olurlar, terörist zalim gâvurlara da dost olurlar. Vampir Gâvurların şeytanî hilelerine kanarlar, böylece Müslümanların dünyasıda, ahiretide cehennem olur.

DIŞI MÜSLÜMAN, İÇİ GÂVUR , İSLAMA DÜŞMAN MÜSLÜMANLAR!

Allah bizleri ”Gizli Gâvur Müslüman veya gâvurluğunu bilmiyen salak Müslüman” olmaktan korusun. Bu tip, gâvur gibi hatta gâvurdan daha fazla iyi Müslümanlara düşman olan cahil bırakılmış Müslümanlarla dolu çevrem.
İngilizler boş durmamış 1920 lerden beri iyi çalışmış.
1400 senedir dünya hakimi, sevgi, şefkat, adalet, insanlık kahramanı Büyük Selçuklu Devleti’nin ve Büyük Osmanlı Devletinin torunları olan Müslümanları: esir, hödük, gâvur, geri zekalı yapmışlar! Ama sorarsanız, bu aptallar, bu salaklar en iyi Müslüman olduklarını iddia eder dururlar.
İngilizin gizli sömürgecilik harikasıdır bu rezil, seviyesiz ve adi Müslümanlar.
Dindar ve Mübarek Müslümanlara kuduz köpekler gibi saldırırlar. Devamlı aleyhlerinde bulunurlar. Ben bunlara gavurun kandırdığı, Gâvur Müslümanlar, diyorum.

TEKRAR İYİ MÜSLÜMANLARI ÖLDÜRECEKLER, SALAKLARI BIRAKACAKLAR!  SALAK MÜSLÜMANLARI DÜNYAYA KÖTÜ ÖRNEK OLARAK GÖSTERECEKLER!

Gâvurlar yakında Ortadoğuda, 1900-1920 yıllarında yaptıkları gibi bu sefer 50-100 milyon iyi Müslümanı soykırımla şeytanca öldürüp, sakat bırakıp, hasta edip, aç ve açık bırakacaklar.
Tabii hep güzel ve iyi dindar Müslümanlar öldürülecek. Geriye kasıtlı ve kötü örnek olarak ”salak ve gâvur Müslümanlar” bırakılacak!
Amerika, Batı Avrupa ve İsrail, 100 senedir bozduğu salaklaştırdığı Müslümanları Hristiyanlara ve Müslümanlara gösterek:
– Siz böyle salak Müslüman mı olmak istiyorsunuz, diye onları kandıracak! İnsanlarla alay edip, dalga geçeceklerdir. İslamiyetten kaçırma, uzaklaştırma hilesi yapacaklardır. Dolayısıyla insanlar İslamiyetten kaçacaklar, korkacaklar.
– Daha doğrusu şu anda televizyonlarla, Radyolarla, Gazetelerle, Dergilerle hergün yapıyorlar bu şeytanlığı.

MİLYONLARCA MÜSLÜMANIN ÖLDÜRÜLÜŞÜNÜ FİLM GİBİ SEYREDİYORUZ. TAVUK KESME FABRİKASINDAKİ TAVUKLAR GİBİ!

1900 yıllarından beri, bu güne kadar, her sene ama her sene milyonlarca Müslümanı Gâvurlar Şeytani hilelerle Merhametsizce öldürüyor, sakat bırakıyor, hasta ediyor, açlık ve yokluk içinde süründürüyor. Yahudiler pek azını televizyonlarda bize gösteriyorlar. Film gibi seyrediyoruz. Hatta bıkkınlık geliyor da kanalı değiştirmek istiyoruz. Hiç göstermezlerse insanları biz adaletliyiz diye kandıramazlar.
– Müslümanlar bugün bile çocuklarının son hak din yüce İslamiyeti öğrenmesinden korkuyorlar. İlerde daha çok korkutulacaklar.

CANINIZ YAVRULARINIZA ÖZEL iSLÂMî DERSLER ALDIRINIZ!

Yine şu anda, Afganlı melek gibi şerefli Mücahid Kardeşlerimizi kötüleyerek bu şeytanlığı yapıyorlar. Sanki birleşik Gavur Güçlerinin vatanını koruyan Afganlı Mücahidleri öldürmesi, Afganlı zavallı kardeşlerimizin suçuymuş!
Bunu çevremdeki salak Müslümanlardan duymak beni şok ediyor.
Gâvurlar, Harabeye çevirdiler Afganistanı. Demokrasi götürmek şeytanlığı ile daha 15 sene Afganlıları öldürmeye, iç savaşlarla öldürtmeye devam edeceklermiş!
Müslüman kardeşlerim ne olur bari çocuklarınıza en güzel yiyecekleri aldığınız, en güzel elbise ve oyuncakları aldığınız gibi, birde en güzel İslami ve dünyevi eğitimi vermeyi araştırınız. Binlerce kron harcayıp yüce son hak dini İslamiyeti ve okul derslerini öğretecek Özel öğretmenler tutunuz. Birleşebilirseniz daha ucuz ve kolay yaparsınız.

15 SENE DAHA AFGANLILAR ÖLDÜRÜLECEKMİŞ!

Bu günlerde Danimarka Medyası 15 sene daha Afganlıları öldürmeye devam edeceklerini bildirdi. Sömürge Demokrasisi götüreceklermiş Afganistana! Yahudi medyası dünyaya Hakim olduğu için Hristiyanlarda, Müslümanlarda bu gâvur şeytanlığına inanıyor. (23/12-2007)
İngilizler son 90 senedir, Müslümanları aptal ve neme lâzımcı yaptıkları için, bilenler bildiklerini bilmiyenlere söylemediği için Müslümanların çocukları geri zekalı salaklar oluyorlar. İngilizin gizli sömürge şeytanlıklarıyla, Müslümanlar okumayan insanlar yapıldığından, durumlarının kötü olduğunu anlıyamıyorlar.

BÜTÜN MÜSLÜMANLARIN YAKIN TARİHLERİNİ İNGİLİZLER YAZMIŞ!

İngilizler,Dünya Müslümanlarına 1920 lerde Komünizmin Atom gücüne karşı savaştırmak, kullanmak için ülkeler dağıtmış, Müslüman Ülkelerinin yalancı yakın tarihlerini yazmış!
Böylece, kendi kurduğu uyduruk Müslüman ülkelerini kullanarak, destekleyerek dünyanın en büyük atom gücüne sahip olan Komünizmi yıkmış.
İngilizler, Amerika, İsrail ve Avrupayla beraber, Rusyayı Türkiye ile korkutarak, Türkî Cumhuriyetleri, Ruslardan esir almışlar. Rusya Türkiyenin ikinci Afganistan olmasını istememiş. Zira Rusya perişan edilecekmiş!

MÜSLÜMANLIK İNSANLARIN MELEKLERİ GEÇMESİDİR!

Ortadoğuda, önümüzdeki 20 sene içinde tarihin görmediği büyük soykırımlar yapacaklardır. 50- 100 milyon Müslüman öldüreceklerdir.
Müslümanlık demek, insanın melekleşmesi demektir. İnsanların meleklerle iyilikte yarışıp onları geçmesi demektir.
Müslümanlara zulüm yapan, hile yapan yaratıklara gâvur, denir. Müslümanlara zulüm yapmayan insanlara ”gayrimüslim” yani ”müslüman olmıyanlar”denilir. Biz Müslümanlar 1400 senedir Gayri Müslimleri çok severiz ve onlara hürmet ederiz.
Kardeşlerim, zor günler yaşıyoruz. Birinci Dünya savaşı öncesi günleri yaşıyoruz gibi geliyor bana. Yani, 1920 yilinda batililara esir olmus İslâm Alemi. Bu esirlik önceki esirliklere benzemiyor.
Modern, gizli, hileli, şeytani esirlik ve kölelik, kolaniyalizim, sömürgecilik. Vampirlik!

GİZLİ ESİRLİK = YENİ ESİRLİK = MODERN ESiRLiK =  EMPERYALİZM

Gizli esirlik. Yeni esirlik. Emperyalizm.
Batılılar bilhassa İngilizler, Komünizme karşı kullanmak için Müslümanlara 1920 yıllarında yeni ülkeler dağıtmışlar. Başlarına kendi gizli Saddamlarını yani Bekçi Pitbull’larını “Müslümanları batılılardan kurtaran bir kurtarıcı kahraman olarak çeşitli senaryo ve tiyatro oyunlarıyla getirmişler.
Kimi ülkeleri gizli sömürge krallıklarıyla, kimi ülkeleri gizli sömürge cumhuriyetleriyle, kimi ülkeleri gizli İngiliz veya Amerikanın casusu Askeri Başkanlarla (Müşerref gibi) idare etmişler.
Fas televizyonunda Kral Hasan’ı görseniz şok olursunuz! Danışmanı meşhur bir Yahudi. Yani Fas’ı şu anda bir Yahudi danışman idare ediyor!
Dünya Müslümanlarını, 1920 den bugüne kadar İngilizler, gizlice satın aldığı, kendi Müslüman Askerleriyle, generalleriyle, şeytanca hem ezmişler, hem cahil bırakmışlar, hem silah, ilaç, endüstri malları satmışlar ve    3. dünya ülkeleri diye şeytanca dalga geçmişler, alaya almışlar. Halen alay etmeye devam ediyorlar.

İngilizler: Bu gizli şeytani sömürgecilere karşı gelen her Müslüman ülkesinde ki yüzbinlerce İmanlı Müslümanı, İngilizlerle işbirliği yapıyor! hilesi ile kendi kukla, Müslüman isimli gizli İngiliz casusu başkanlara, generallere, subaylara öldürtmüşler! Soykırım yapmışlar.

İLK ON SENEDE 10 MİLYON AFGANLI MAYINLARDAN DOLAYI ÖLECEK! PAHALI OLDUĞU İÇİN ÇIKARILAMIYOR!

Müslümanları kullanarak, Sovyetleri 1920- 1992 arası Komünizmin atom gücüne rağmen korkutmuşlar.
Ruslara: Biz Amerika, Avrupa ve İsrail: Müslümanların dostuyuz, Müslümanları sizinle hileyle savaştırıp, Rusyayi yerle bir ederiz, yıkarız demişler.
Pakistanda her birinde 1000 veya 1500 kız ve erkek ”öğrenci okuyan 15000 Taliban Okulu açmışlar. Danimarka Gazetelerinin yazdığına göre bu sayı resmi rakammış. Aslında 20000 Taliban okulu açmışlar.
Amerika, Batı Avrrupa ve İsrail, Yetiştirdikleri on milyonlarca erkek ve kız melek gibi güzel Müslüman Mücahid Talibanları, Komünizme karşı tam on sene savaştırmışlar.
Komünizmi, Afganistanı Ruslara işgal ettirdikleri bu zavallı, güzel Müslümanlarla yıkmışlar.
2 milyon Afganlı kardeşimiz ölmüş. 2 milyon sakat kalmış. Rus mayınları pahalı olduğu için çıkarılamıyormuş. Danimarka Televizyonu ve Gazetelerine göre ilk on senede on milyon Afganlı bu mayınlardan ölecekmiş. Yani nüfusunun yarısına yakını ölecekmiş.

Amerika, İsrail, Batı avrupa Komünizm tehlikesinden Mücahid Talibanlar sayesinde kurtulmuş. Amerika, İsrail ve Avrupaya, Komünizm ideolojisi gelseydi, Fakirler 100 milyondan fazla Avrupalı, Amerikalı ve İsrailli zengini ve Kralları öldürüp mallarını alacaktı. Rusyaya dahil olacaklardı. Yani Amerika, Avrupa ve İsrail Rusyanın esiri olacaktı.
Komünizm yıkılınca kalleşler zavallı Talibanları ikiz kuleleri yıktılar yalanıyla öldürmeye başladılar. Daha 15-20 sene öldürmeye devam edecekler!
Güzel Müslümanları kötü göstererek öldürüp, salak Müslümanları sonraki nesillere (kuşaklara) kötü örnek olarak bırakacaklar.
Bakın İslamiyet işte böyledir. Salaklıktır, diyecekler. 1920 den beri Müslümanlara bu oyunu oynuyorlar. İngilizlerin 1920 lerde dinsiz ve salak yaptıkları Müslümanları, 1950 de Amerika uyduruk Müslüman yaparak Ruslarla savaştırdı. Rusları korkutarak soğuk savaşı kazandı.

iSLAMiYETE VE MÜSLÜMANLARA KARSI, ATOM BOMBASI, PORNO, SOYKIRIM VE İÇ SAVAŞLARLA SAVAŞ!

Şu anda; gavurlarin, kendilerinin hilelerle yetistirdigi salak kötü Müslümanları göstererek, işte sizin İslam, Müslüman dediğiniz bunlardır, diyorlar. Kendilerinin Rusyaya karşı savaştırmak için yetiştirdikleri Müslümanları ise yakında bütün dünyada atom bombası , Porno, iç savaşlarla yok edecekler. Salaklaştırmiş oldukları Müslümanları ise kötü örnek olarak yeni nesillere gösterip, dünyanın Müslüman olmasının önüne tekrar geçmeyi hayalliyorlar, planlıyorlar! Eğer Taliban ve Irak gibi bizi yok etmezlerse ve atom bombasını kullanmak istemezlerse, Avrupa birliğine alıp bütün Türkiyeli Müslümanları Porno salağı yaparak yok edecekler. Bir engelle karşılaşacaklarını sanmıyorum. Zira bütün çalışmalar, gizli saldırılar planlı ve proğramlı tam zamanı gelince yapılıyor.

KALLEŞ İSLAM VE MÜSLÜMAN DÜŞMANLARI

Müslüman Kardeşlerim, İslam Düşmanı Gâvurlar ne kadar kalleş görüyor musunuz?
Afganlıların ülkeleri önce Ruslara işgal ettirildi.
Sonra savaştırıldı. Komünizm yıkıldı. Hiç gavur askeri ölmedi.
Kalleş gavurlar ne kadar merhametsiz, acımasız, kalleş ve vahşi vampirler!
Zavallı Afganlı kardeşlerimizi şeytanca öldürüyorlar. İkiz kuleleride şeytanca kendileri yıktılar. Orta doğuda büyük soykırımlar yapmak için.
Pearl Harbour hadisesinde kendi Amerikalı 3000 askerini Japonlara hileyle öldürtüp, bu sebeple Hiroşima ve Nagazakiye atom bombası attığı gibi, bir oyunda Müslümanlara yaptılar!

KATİL AMERİKA: 1941 YILINDA KENDİ 3000 ASKERİNİ VE SUBAYINI, JAPONLARA ÖLDÜRTTÜ!

”2. Pearl Harbour, ikiz kuleler 11 eylül 2001” diye İnternette ararsanız dehşetli katil Teröristin Amerika olduğunu öğrenebilirsiniz.
Hamburgda Üniversite okuma imkanı tanıdıkları, Afganistanda Ruslarla karşı kullanmak için yetiştirdikleri birkaç Arab gencini, size uçak kaçırmada yardım edelimde hava alanına indiğinizde Filistinde Zulüm gördüğünüzü dünyaya duyurun diyorlar. Uçaklar havalanınca yerden ”uzaktan kumandayla” uçakların kompüterlerini ellerine alıyorlar. Uçakları kompüterlerle ikiz kulelere çarpıyorlar. Kuleleri içerden daha önce yerleştirdikleri bombalarla patlatıyorlar. Şeytanlar hiç kara kutu bulamıyorlar!
Halen Türkî Cumhuriyetlerde ve Pakistanda, Rusyayı korkutma gizli soğuk savaşını yapıyorlar. Şu anda Türkî Cumhuriyetler çok zor durumda.
Diyorlar ki, Ruslar Türkî Cumhuriyetlerdeki Müslüman kardeşlerimizi alkollü içki hastası yapmışlar! Şu anda Batı Avrupalılar ve Amerikalılar; ahlaksız, dinsiz ve imansız, hatta Hristiyan yapıyorlar!

Bir Danimarkali Subay televizyonda:
-15 senede sürse, vur kaç taktiğiyle savaşıp, sonunda Afganistana ve Irak’a huzur, demokrasi ve medeniyet getirebilecek güçteyiz, dedi.
Dikkat ediniz. İşgal güçleriyiz, milyonlarca Müslüman öldürüyoruz, sakat bırakıyoruz, hasta ediyoruz demiyorlar. Demokrasi, medeniyet, insan haklari ve kadın-erkek eşitliği getirecegiz diyorlar.

Zalim Vampirler, Afganistanı ve Irak’ı harebeye çevirdiler. Müslümanları ruh hastası yaptılar.
Bir hafta önce Danimarka Televizyonlarında, (15/12-2007) Afganistanda Savaşı 15 senede ancak bitirebilecegiz ve inşa etmiye başlıyacağız, dediler.
Şimdi yıkıyorlar. Sonra zavallı Müslümanları aç karnına çalıştırıp, binalar yapacaklar. 100 senede ödemek üzere aslında faizleriyle hiç bitmiyecek ağır borç altına sokacaklar.

18 SENE TÜRKİYEDE EZAN YASAĞI VARDI HİÇ DUYDUNUZ MU?

Vatanlarını işgalci devletlere karşı koruyan Afganlı Mücahidler, Şehadet Komandoları: Vampirlerin Şeytani planlarını bozuyor. Mühendisler bina yapamıyorlar.
Şehadet komandalarının sayıları artmasın diye 50- 100 milyonluk Müslüman soykırımını şimdilik yavaş yavaş farkına vardırmadan, bizleri alıştıra alıştıra yapıyorlar. Aynı İsrailli Vampirlerin Filistinde yaptığı zulüm gibi!
Sıramız gelince bize yani Türkiyeye de, ayni güzel şeyleri! Yani demokrasi ve medeniyet getirmek için saldıracaklar.
O zaman, şimdi ölen şehidlerin çocuklarıda bizi seyredecekler. Aynı şimdi bizim Afganlı ve Arab kardeşlerimizi seyredip, gâvurdan faizle borç alıp, vur patlasın, çal oynasın diye oynıyarak zavallı kardeşlerimizi seyrettiğimiz gibi!

Hiç düşündünüz mü 1932-1950 arasında Türkiyede ezan okumak, kamet getirmek yasakti! 1932 de doğan çocuklar 18 yaşına kadar hiç ezan sesi duyamadılar.
Nasıl olduda 1950 yılında Ezan Yasağı kalktı ve Koreye Amerika için çinlilerle savaşmaya asker yolladık?
Nasıl olduda Ermenilere ve Rumlara satılıp Şaraphane yapılan, yıkılan Camiler tekrar açıldı, tamir edildi, tekrar yapıldı?
Bu mevzuuda ”Bedir Yayınevi”nin çok güzel hazırlanmış bir kitabı var. Çok acayib listeler ve mâlumat var kitabda.
Kur’anı manasını anlamadan yüzünden okumayı öğrenmek bile yasaktı.
Nasıl oldu da 1980 yılından 1992 yılına kadar Kenan Paşa ve Turgut Özal zamanında birçok İmam Hatip Okulu ve Kur’an Kursu açıldı?
Kim açtı? Niçin açtı?
Sonra niçin kapatıldı?
Mesut Yılmaz’a 8 senelik eğitimi getirterek bu okullar niçin kapatıldı?
Kapatılacaktı niçin açıldı?
Müslümanların:
-ilk okul 12 sene olsun ama bu oyunla İslami Okullar sakın kapatılmasın arzusunu niçin hiç dinleyen olmadı?

İmamlar, dindarlar, öcüydü, tehlikeliydi de bu kadar dindar öğrenci niçin yetiştirildi?
Bu kadar cami, islami okul niçin yapıldı?
1992 yılında Rusya bizimle korkutulup, Türki Cumhuriyetleri Amerikaya hediye mi etti?
Yoksa bizide Afganlı Kardeşlerimiz gibi kullanacaklar mıydı?
Bizde Ruslarla 1992 den itibaren, 15-20 sene savaştırılacak mıydık?
Peki bizde yetiştirilen dindar melek gibi Müslümanlar ne zaman Terörist oldular bahanesiyle Afganlı Mübarek Kardeşlerimiz gibi vahşice, vampirce ve şeytanca yok edilecekler?
Yoksa Porno televizyonlarıyla mı ülkemizi dinamitleyecekler.
Veya Avrupa Birliğine temizlikçi, çöpçü olarak alıp aşağılayarak bizleri tamamen ahlâksız, imansız ve dinsiz mi yapacaklar?

1992 yıllarında Rusya: esiri olan Türkî Cumhuriyetleri, niçin Amerika, Avrupa ve İsrail Birliğine hediye etti?
Rusyanın atom gücü vardı. Bizden neden korktu?
Şu anda Türki Cumhuriyetler Vahşi Batının esiridir!
Trt int televizyonunun tırt tırt tırrrrrrt büyüklere komik masallarını seyredince ağlıyayım mı, güleyim mi şaşırıyorum. Vah zavallı Osmanlı torunları.
Türkiyede ki Türkler ve Kürtlerle, Amerika desteğiyle, ikinci bir Taliban Savaşını Rusya göze alamadı deniyor, doğrumu?
Değerli Başbakanımız Tayyib Erdoğan’ın dindar hanımına başörtüsünden dolayı niçin 50 yıllık bir Tiyatrocuyu hastahanede ziyaret etme izni verilmedi de, hastahanenin bahçesinde Nejat Uygur’un sadece hanımıyla görüşüp geçmis olsun dileklerini bildirdi. Dünyada böyle ikinci bir saçmalık duydunuz mu?

Peki, çaremiz nedir?
Samimi, mert, doğru mu olmalıyız?
Yeniden Müslüman mı olmalıyız?

MÜSLÜMAN KARDEŞİNİ SEVMİYENE CEHENNEM MÜJDESİ

Sevgili Peygamberimizin bir hadislerinde:
“-Birbirinizi sevmezseniz iman etmiş olmazsınız, iman etmezseniz Cennete gidemezsiniz!” sözünü iyi anlamalıyız.
İngilizler, Fransızlar, Amerikalılar bizi bozdular şikayetininde geçerli olacağını sanmıyorum.
Sırtınızda bir sırt çantanız olsun. Bazı İslami broşürleriniz, kitapçıklarınız, mesajlarınız olsun. Çevrenizde maliyetine satınız. Veya parasız dağıtınız.
Yahudinin dünyaya hakim medyası olabilir. Bizimde “Fısıltı Gazetemiz” olmalı. Yasaklardan dolayı söyliyemediğimiz ve yazamadığımız islami ve tarihi gerçekleri böylece anlatma firsatımız olacaktır.
Neme lazımcılık çok kötü bir hastalıktır.
Lütfen şu sözümü bir yere yazıp hatırlayınız kardeşlerim:

”-Ya hep beraber birleşip ayağa kalkacağız.
Veya hep beraber çöküp yok olacağız!”

Dikkat ediniz bütün dünyanın İslam düşmanları birleşmişler. Hergün Müslümanları öldürüyorlar. Bizleri birbirimize düşman yapmışlar. Hiçbir birlik ve diyaloğumuz yok!

MÜSLÜMANLAR MELEKTİR! AMA BUNU SALAKLAR ANLIYAMAZ!

Hep düşünürüm Danimarkadaki Müslümanların niçin müşterek toplantıları olmaz diye. Niçin ayda bir defa, bir araya gelip “Müslümanlar Melektir, Müslümanlık melekleri geçmektir. İşte Danimarkalı yeni Müslümanlar buna örnektir, diye broşürler yazıp , çoğaltıp, Danimarkalılara ve Müslüman gençlere dağıtmıyoruz? Niçin hiçbir birlik ve beraberliğimiz, sohbetimiz yok?

İslam Düşmanı ülkeler bütün dünyada buna mani oluyorlar. Gizli saldırıyorlar, gizli savaşıyorlar. Plan ve projelerini, Müslümanlardan 100 senedir çaldıkları petroller, madenler ve paralarla başarıyla sürdürüyorlar.
Biz zavallı Müslümanlarla tek taraflı gizli psikolojik saldırı ve savaş yapıyorlar.

Sevgili Peygamberimiz, 1400 sene evvelinden bizlere:
-Haksızlıklar karşısında susanlar dilsiz şeytandır? Diye sesleniyor.
Duyuyor musunuz?
– Haksızlıklara mümkünse elinizle, değilse dilinizle mani olmaya çalışınız. oda mümkün değilse kalbinizle buğz ediniz. Bu ise imanın en zayıfıdır, diye sesleniyor, duyuyor musunuz kardeslerim?

MÜSLÜMANLARA KUDUZ KÖPEKLER GİBİ SALDIRAN,
GÂVUR MÜSLÜMANLARADA YARDIM ETMELİYİZ!
Değerli gençler, Müslümanlar melektirler.
1920 yıllarından beri, Haçlı İngilizlerin, Amerikalıların, Avrupalıların ve Siyonist Yahudilerin, İsraillilerin beynini yıkayıp İslam Düşmanı yaptığı cahil Müslümanlar, Gâvur Müslümanlar bizim kardeşlerimizdir.
Onlara, dindar Müslümanlara kuduz köpekler gibi düşmanlıklarından dolayı, Gâvur Müslümanlar deyip ilgisiz kalamayız. Bizim vazifemiz hızla tamir etmektir.
Gayri Müslimlerde suçsuz insanlardır.
Bütün Gayrimüslimlere 1428 senelik Büyük İslam tarihimiz ve 1000 senelik Büyük Selçuklu ve Büyük Osmanlı Tarihimizde olduğu gibi şefkat ve sevgiyle, karşılıksız, yardımcı olmamız gerekmektedir.

İSLAMİ SOKAK HİZMETİNE DAVET

Kardeşlerim, sizleri samimi olarak ”İslami Sokak Hizmeti” yapmaya davet ediyorum. Ölümlü dünya, dünyanın aslı yok. Eğer yakinda Afganistan ve Irakta olduğu gibi gâvurlar bizi öldürmezlerse. Vademizle öleceğiz. Şehirlerin dışında, yeraltında kurulan şehirlerdeki, 2m.x 60 cm. lik yeni tek kişilik evlerimize taşınacağız. Yılanlar, Çıyanlar, böceklerin karnını doyuracağız.
Kendimizi Firavunlar gibi beğenmeyelim. Ahiret imtihanını kazanabilmek için birbirimize yardım edelim. Mezar kapısında ve Mahşerde mahcub olmıyalım.

Arzu ederseniz Allah Rızası için ”İslami Sokak Hizmetini” her yerde yapabilirsiniz. Trende, otobüste, yolda yürürken, alışveriş yaparken, kütüphane de v.s.
Hiçbirşey yapmıyan hiç hata yapmaz. Hareketli olanların hataları ve sevapları olacaktır. Samimi, mert, doğru, gayretli Müslüman Kardeşlerimin bu acize dualarını bekliyorum.
23/12-2007 Muzaffer Alev Ishoej – Kopenhag
http://www.esir.webbyen.dk http://www.islamidavet.wordpress.com

Not: Bu Cuma günü (28/12-2007) Recep Kardeşimiz evime geldi ve Kopenhagda Şehid İmam Abu Laban’in http://www.wakf.com Camiine gidelim dedi. 20 km kadar uzakta olan Camiye gittik. Caminin İnformasyon’un dan yani Danışma’dan ücretsiz kulaklıklarımızı ödünç aldık. Arabca vaazı ve Hutbeyi Danimarkaca olarak dinledik. Sonra İngilizce dinledik. Hanımlar ve genç kızlarda Cuma Namazına geliyorlar.
Namaz sonrası Yeni Müslüman olup Alex ismini değiştiren Selahaddin Kardeşimizle karşılaştık. Oturup doya doya eskisi gibi sohbet ettik. Bir ay önce bir oğlu dünyaya gelmiş, ismini Abdurrahman koymuş. Selahaddine hayran olduk. Bilirmisiniz ne düşündüm hep Selahaddini dinlerken? Keşke Türk Camilerin de serbest olsada Selahaddine Türk Çocuklarına İslami ders verdirsek. İnanın hepsi Yüksek imanlı Osmanlı Mücahidi olurlar. Şimdiki gibi Nevyork Harlem Zencisi değil.
Kuranı Kerimden Ayetler okuyarak islâmî meseleleri çok güzel izah ediyordu Selahaddin Kardeşimiz! Zeki ve iyi Müslüman olmak ne kadar güzel!

Ben 1970 Yılında Danimarka ya geldiğimde Türkiye de başıma şapka giyme mecburiyeti vardı. Bere giymek yasaktı!  islamî hayata basladigim 1963 den -1970  yilina kadar,  18-25  yaş arası hapishaneye düşeceğim diye çok korkardım. 25 yaşımda yani 1970 yılında  Danimarkaya geldim ve kurtuldum şapka giyme mecburiyetinden!
39 yaşındaki Recep Kardeşimizin halen hayatta olan ve bizim Ishoej’de yaşıyan annesi anlatmış:
– Rahmetli Baban, (Recep’in babası küçük bir çocukken hastalanıp vefat etmiş.) biz Türkiyede yaşarken, köyümüz Yapıaltıdan her şarkışlıya gittiğinde Jandarmalar babanın beresini başından alır yere atarlardı ve büyük asker ayakkabılarıyla (postallarla) ezer, parçalarlardı! Baban parçalanmış bereyi her defasında bana getirirdi. Yırtılan yerleri tekrar örer, tamir ederdim. Tekrar parçalarlardı!

Berlinden bir Alman Müslümanı geliyor İstanbula. Aynı bizim Danimarkalı – Rus Selahaddin Kardeşimiz gibi Sarıklı, Sakallı, Şalvarlı ve Cübbeli. Bu kardeşimiz sonraki senelerde Danimarkaya ziyarete de geldi. Mükemmel Osmanlıca konuşuyor. Bizim gibi uyduruk Türklerden değil.

Türk Polisi yakalar, olur böyle şakalar, derler ya! Sahidende Kapalı Çarşıya girerken Türk polisi yakalıyor. Bu gerici yobazı karakola götürüyor!
Karakolda Komiser Bey soruyor?
– Bu kıyafetle gezmenin yasak olduğunu bilmiyor musun?
– Biliyorum, siz benim Alman Hristiyan dedelerimin kıyafetini giyiyorsunuz, bende sizin Müslüman, Cennetmekan Büyük Osmanlı Ecdadınızın güzel İslami kıyafetlerini giyiyorum!
Komiser bey hatasını anlıyor ve içinde bulunduğumuz keşmekeş’e ağlıyor. Özürler diliyor.
Bugün Avrupada ve Türkiyede yaşıyan gençlerimizin bu anlattığımı anlaması mümkün değil. Hatta Türkiyedeki beyni yıkanmış zavallılarda anlıyamazlar.
Ancak o yıllarda bir vesile ile fabrika hatası olup, tesadüfen ben aciz gibi dindar olup İslamiyetin çilesini çekmiş olanlar anlıyabilirler.

Muzaffer Alev 30/12-2007 Ishoej Kopenhag

 

Bir Risale i Nur hatiram; Kirazli Mescid Medresesi bir cennet bahcesi gibiydi;

Allah Razi olsun ibrahim agabey, istanbul ve ankarada ki eski hatiralarimi hatirladim. 1968 de Ankara ittihad Gazetesi bürosunda calisirken arada sivil polis gelir ve sanki Avukat Bekir Agabeyin arkadasiymis gibi Bekir agabeyi arardi. Ben de gazeteye ugramadigini söylerdim. Bir sivil polis aramaktan cok yorulmustu, yaz günü alnindaki terleri sinirle silerek, meslegine küfrederek; sari cizmeli Mehmed aga, arada bul, diye derdini ifade etmisti.
Kirazli mescidde 1967 yilinda kisa bir müddet Zübeyir Agabeyin yaninda kalmistim. Abdulvahid, Eyüb Ekmekci, Mustafa Ekmekci, Ali Zeybek kardesler vardi. Pek cok kardes ve agabeyler gelirlerdi. 23 yasindaydim, kendimi cennette hissederdim. Alem-i islam huzuru ve dar’ul islami ariyordu. Ben bulmustum.
Muzaffer Alev  Kopenhag 
www.esir.webbyen.dk    http://www.risalehaber.com/news_detail.php?id=73490 

Bediüzzaman’ın en çok hapis yatan talebesi: http://www.risalehaber.com/news_detail.php?id=81931

Bediüzzaman’ın en çok hapis yatan talebesi: http://www.risalehaber.com/news_detail.php?id=81931

1968 de ittihad Gazetesi Ankara bürosunda calisirken Bayram Agabeyin vesilesi ile Mustafa Türkmenoglu Agabeyin yaninda Konservatuvarin arkasindaki dershanede, üniversite talebeleriyle 8-9 ay kadar kaldim. Her hafta sonu 300 kadar genc Risale i nur dersi dinlemeye gelirdi. Mustafa Agabey o kadar güzel risale i nur okurdu ki her mevzuyu tam anlardik. Bilmedigimiz bazi Osmanlica kelimeleri hemen söyler bizlerin zevkle dinlememizi ve ögrenmemizi saglardi. Cok heyecanli bir hatipti. Anlattigi dersleri adeta yasadigini hissederdim. Bizlerin de o samimi heyecan seli icinde manevi duygularla dolmamizi saglardi. Sanki bir Osman gazi, fatih, Ebussuud veya Yavuz Selim gibiydi. Ülkemizin, halkimizin, ordumuzun böyle ciddi, imanli rehberlere ihtiyaci var. Bu mücahid agabeyimi hic unutmuyorum. Hatiralariyla kalbimde yasiyor. Binlerce belkide on binlerce melek gibi imanli gencler yetistirdi. insallah ahirette Mustafa Agabeye kavusmamiz nasib olur.
Muzaffer Alev  Kopenhag  www.esir.webbyen.dk

 

 

 

 

Sustum Avazım (sesim) çıktığı Kadar!

Artık karanlık bir ülkede yaşamak istemiyoruz: http://www.tekilhaber.com/?syf=Yazar&kategori=Huseyin-Gulerce&katid=81&id=86586&detay=HSYK-panikledi

 bir şiir… 

  
Kelepçeli Fikirler

Mahpus kalem şunu sorar:
“Dilsiz ağız neye yarar?”
Konuşmak yok, yazmak yasak,
Fikirlere kelepçe var!..

Hakkı hakça yazamazsın,
Düşmanına kızamazsın,
Müslüman’ca gezemezsin,
Hüküm budur, budur karar!

Düzen bozucu yazarı,
Kızıl, hain hilekarı
Bin maskeli sahtekarı
Acep hangi merci sorar?..

Maskeleri indir şöyle,
Sen yaz hele hakkı söyle
Savcı beyler işte böyle
Mikroskopla bir suç arar.

Taştan oyma zindanlara,
Kirli, kara tavanlara,
Kedi gibi sıçanlara
Sabretmezsen sana zarar!..

Sen mahkumsun, fikrin mahpus
Emir serttir: “Konuşma, sus!..”
“Söz ve yazı bize mahsus,
“Kanunlar tek bize yarar!”

Sabredersen Şule eğer,
Bir gün davan arşa değer.
Anladım ki en son meğer
Yaraları zaman sarar,
Önünde bak ne günler var!..

Şule Yüksel Şenler

Not: Sule Ablamiz bu siiri 9 küsür aydir mahkumiyeti aninda hapishane de yazmistir.

 

Kardeslerim islami Müzikler, Ezgiler ve ilahiler dinlemek ister misiniz? :   

http://www.ilahilerdinle.net/   sitesine, Muzaffer Alev’in bir mektubu.

 

Muhterem Kardesim, Ali Toprak’in kizi Kücük seher’in ilahilerini ekleyebilir misiniz?
Mesela “Allahu Ekber” Kasedi gibi. 15-20 sene önce satiliyordu Türkiye de. Ali Toprak Bey de cok degerli bir Müslümandi. Kizim Aysenur Alev, Kücük Seherle mektuplasmisti. Urfada ikamet ediyorlardi.
Sitenizde cocuk bölümü yapabilir misiniz?
Hizmetinizden Allah razi olsun.
Hindistanda ki Müslümanlarin,  Müzikle Müslüman oldugunu isitmistim. Cok faydali ve hayirli bir hizmeti üstlenmissiniz. Bilhassa bu zamanda 700 Türkce uydu satelit kanaliyla ve binlerce Türkce Radyolariyla, gencligi Müzikle ifsad ediyorlar.
Avusturya da muhterem bir kardesimizin oglu Mtv yi cok dinliyormus, bozuk Hristiyanliga ilgi duymus ve Hristiyan olmus!
Danimarka da Diyanet Camilerinde islamin ögretilmesi diger Avrupa ülkeleri gibi sinsi bir oyunla yasaktir!
Danimarka Kütüphanelerin de Müslümanlarin dillerinde ehli dünya Müzikleri pek coktur. Evlere ödünc verilir. Bizlere böyle bir calisma yaptirmazlar.
Okullarda haftada iki saat Hristiyanlik dersi ve ayriyeten kücük yastan itibaren seks dersi alan Müslüman cocuklari Avrupada hizla “Nevyork Harlem Zencisi” olmaktadirlar. Türkiyeli bu cocuklara sadece Kur’ani okumayi ögrenmek icin Diyanet Camilerinde cocuk basina bir iki dakika müsaade vardir. Yani haftada toplam iki saat. Birakin manasini anlayamadiklari Kur’ani Kerimi okumayi ögrenenlerini , islami okullara gidenler bile zavalli durumdadirlar.
Yasaklar, bizimkilere (derin devlete)yaptirilmaktadir. Türkiyeli cocuklar, gencler ve hatta anne ve babalar islamiyet hakkinda hicbirsey bilmezler. Avrupadaki neslimizi kaybetmis sayiliriz. Gercekleri arastirma imkani olanlar bu hakikatleri görebilirler!
Batililar Avrupa ülkelerinde Diyanet Camilerini 1984 yilinda actilar. Halkimiz 25 senedir Camilerde Vaaz ve Hutbe dinlemektedirler. Türkiyede o kadar islami yönden cahil birakilmislar ki, Avrupada islamiyetle ilgili bir kelime ögrenemezler. Cocuklari da ögrenemezler. Hanimlar zaten ihmal edilmislerdir.
Komünizme Karsi soguk savas icin, Avrupa ya getirtilen, 5 milyon zavalli halkimiz, para kazanmayi, gösteris yapmayi, sahtekarligi ve bilhassa devamli dedikodu yapmayi cok iyi bilirler. Aksi, sinirli, stresli ve deprasyonlu ruh hastasi olmustur garib halkimiz!
Diyanet imamlari her 4 senede bir degistirilir! Namaz kildirma yetkilerinin disinda hicbir vazife ve yetkileri yoktur!
Camilerin kahvehanelerin de, Cahil halkimiz, cahil cahil konusur, Alim imam Efendiler hürmetle dinlerler. imam Efendiler atilmamak icin cok korku icinde yasarlar. Halkimiza yol gösteremezler. Cocuklarini Müslümanca yetistirebilmeleri icin gerekli nasihati tam anlatamazlar. Bazi alim imamlar namazdan sonra hemen evlerine kacarlar! Cünki Türkiye ye atilan imamlari görmüslerdir! Türkiyede ki, Hicbir parti zamaninda bu dehsetli ve komik durum degismez. Bu mevzuuyu
www.esir.webbyen.dk ve www.islamidavet.wordpress.com  isimli aciz sitelerimde yazdim.
Halkimiz yavas yavas islamiyetten uzaklastirilip, degistirildigi ve dinî, tarihî bilgilerden uzak oldugu icin durumun vehametini anliyamaz. Hatta halkimiz para verdikleri icin batililara dosttur, batililari cok severler. Dindar Müslümanlara ise kuduz köpekler gibi düsmandirlar! Halkimiz dindarliktan, islamiyetten, ilimden ve irfandan korkmaktadir. Diyanet imamlari sok icindedirler ama sikayet edecek bir merci olmadigi icin susmaktadirlar.
Gemisini kurtaranin kaptan oldugu bir zamanda yasiyoruz. Herkez hakli olarak zengin bir hayat yasamak istiyor. Batililar bu gizli tiyatro savaslarini, saldirilarini cok akillica yapiyorlar. Bütün yüksek degerlerimizi caldilar, yok ettiler. Atide, Bizlerin ve cocuklarimizin batililardan daha kötü olmasi icin savasiyorlar. Böylece yeni nesil Müslümanlar ve ve Danimarkalilar islamiyetten kacmis ve batili bozuk degerlere sarilmis olacaklardir diye calismalar yapiyorlar. Basariyorlar. Batida uzmanlar karar verir, devlet adamlari parayi bastirir, icraatta bulunurlar.
Frederiklerin yurdundan dualarimi gönderiyorum.
 
Muzaffer Alev Kopenhag
www.esir.webbyen.dk                                                

Kardeslerim islami Müzikler, Ezgiler ve ilahiler dinlemek ister misiniz? :    http://www.ilahilerdinle.net/

Adnan Menderes’in katli: http://www.habervakti.com/?page=articles&id=2551

http://ivideo.wordpress.com/2006/08/17/adnan-menderesin-asilmasi-imrali-belgeseli/

 

islami Davet icin cok calismaliyiz!

Avrupa, Amerika ve israil (Yahudiler ve Sabetaycilar) tarihte büyük islam düsmaniydilar, bugünde aynilar, degisen birsey yok. Ancak islami yok etmek icin yüzlerce ve binlerce seytani proje deniyorlar!
Bu projelerden biride islam Aleminde ve kendi ülkelerinde Müslümanlarin basörtülerine karismiyorlar. Her ne kadar Batililarin bu tavirlari, bu adamlarin demokrat oldugunu gösteriyor gibi olsada aslinda Müslümanlari bir biriyle catistirmak istiyorlar!
Batililarin islamiyete karsi gizli soguk savaslari bitmez. Müslüman Kardeslerimiz biran önce uyanip birlesmelidir, en azindan bazi müsterek noktalarda birlesmeleri gerekmektedir. Batili idareciler  parcala ve yut politikasiyla Müslümanlari perisan etmektedirler.
Risale i Nur ve de diger dogru düsünen kardeslerimizle beraber, Müslümanlarin derin arastirmalar yapip bütün Müslümanlarin birbirini sevmesi saglanmalidir. “Bediuzzamanin, iki pehlivan güresirken yorulduklarinda” mevzuu bize derstir.
Muzaffer Alev Kopenhag 
www.esir.webbyen.dk

Başörtülü varsa masaya oturmam! : http://www.risalehaber.com/news_detail.php?id=58578

 

Timurtaş Hoca’dan Nasreddin Hoca fıkrası: http://www.youtube.com/watch?v=hqeyGTNaMH0&feature=related

 

Kur’ân kurslarının önü kesildi
İncil kursları şahlanışa
geçti :

(Danimarka Türkiye yi Hristiyan yapacak!  :   http://www.sat7turk.com/index.php?state=internetbugun

http://yenisafak.com.tr/arsiv/2005/agustos/14/dusunce.html

Efes Hristiyanlık televizyonu Danimarka :    http://www.sat7.org/sat7_turk

http://www.google.dk/search?hl=da&q=Efes+Hristiyanl%C4%B1k+televizyonu+Danimarka&btnG=Google-s%C3%B8gning&meta=&aq=f&oq=

Bir kisa mektub:

Prof. Dr. Ramazan Demir Kardesim, maalesef siz gercek yakin tarihimizi bilmiyorsunuz. Bilmemek ayip degil. Dünyada ki bütün Müslüman ülkelerinin yakin tarihlerini bilmeleri  1920 lerden beri yasaktir. ingilizler, Komünizme karsi, 1920 lerde ilerde geri almak üzere  Müslümanlara ülkeler hediye etmisler.
Samimi olarak arastirmanizi rica ediyorum. Prof. Dr. olmaniz pek önemli degil. Danimarkada bir supermarket de 3 üniversite bitirmis konferanslar vermis bir Türkiyeli ile tanistim. Ayni sizin durumunuzda idi. Kizi bir ingiliz Müslüman genciyle evlenmis, insallah bu durum bu kardesimizin uyanmasina vesile olur.
Size cok uzun ve kardesce bir mektup yazmayi isterdim ama su anda mümkün degil. Zeki bir kardesimizsiniz. Lütfen bu aciz mektubumu yanlis anlamayiniz. Gercek Osmanliyi ve gercek islamiyeti arastirmaya devam ediniz.
Acizane dua ve selamlarimla…
Muzaffer Alev Kopenhag Danimarka
www.esir.webbyen.dk
www.islamidavet.wordpress.com


 Uyanmamiz gerekiyor! : http://www.sat7turk.com/index.php?state=buhafta#

40-50 senedir Avrupada ki diyanet camilerinde, hatta digerlerinde de nicin musluman cocuklarina islamiyet ögretilmez. Nicin cocuklar geri zekali, basarisiz, cahil, bosluk icinde olurlar? 
imam efendiler bu isin icyüzünü bildikleri halde nicin durumu cemaatlerine anlatamazlar?  Nicin hep susarlar?
Avrupada, Türk Camilerde nicin islami cocuk kitaplari, Cd. leri, islami degerli kitaplar, cocuk oyuncaklari kütüphanesi acilip evlere ödünc verilmez. Avrupalilarin kütüphanelerini görmiyecek kadar körmüyüz, aptalmiyiz?
Büyük camiler acip manyak, cahil müslüman cocuklar yetistirip birkac cocuga ögretilen birkac islami harfle anne babalari ne kadar daha kandiracaklar? 
Avrupa Türk Camilerinde ki gizli ve acik yasaklar hemen kalkmali ve piril piril imanli , basarili, dindar, bilgili cocuklar ve gencler yetistirilmeye baslanmalidir. Bu kadar kandirildigimiz yeter. Sohbetimiz, birligimiz, kardesligimiz olmali. Birbirimize düsmanligi birakmaliyiz.
Muzaffer Alev Kopenhag 
www.esir.webbyen.dk     12.07.2010

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s