DANİMARKALI ÜNİVERSİTELİ KIZ ”ANNE” NASIL MÜSLÜMAN OLDU?

TERÖRiST HiLECi KATiL, vampir GÂVURLAR , GAYRİ MÜSLİMLER VE MÜSLÜMANLAR :

Gâvur ; Müslümana kötülük, zulüm yani eziyet yapan zalim insanlara Gâvur denir. Bazı Amerikalılar, Yahudiler, Avrupalılar, Ruslar gâvurluk yapabileceği gibi bazı Türkler, Arablar, Kürtler Sünniler ve Alevilerde gâvurluk yapabilirler.

Fundementalist: Merhametsiz ve vicdansız zâlim gâvurların iyi müslümanlara çamur atıp İslamiyeti ve müslümanları kötülemek için “gerici, yobaz” manasında kullandıkları bir kelime. 1969 baskılı İngilizce Oxford Advanced Learner’s (english to english) Dictionary “Hıristiyanlık dininini ve İncili müsbet (modern) ilimlere karşı koruyanlar.” diye yazmis. Hıristiyanlık ilme karşı idi. İlme karşı Hıristiyanlığı savunan katı insanlara fundementalist deniyormuş. Hıristiyanların gericiliği, bozuk İncili savunma problemleri vardır. İslam dini ilme karşı değildir. İlmi teşvik eder. Hıristiyanların ikibin senelik hastalığıyla, (sanki bu hastalik Müslümanlarin hastaligiymis numarasi yapip) müslümanlara çamur atıyorlar terörist, gerici ve yobaz gâvurlar.

Terörist Gâvurlar: En azgın, tehlikeli, Müslüman düşmanlarına “Terörist Gavurlar” denir.
Bu Gâvurlar hileyle müslümanlarin generallerini 1920 yilindan beri satın alirlar. Müslümanlari ezerler.
Generalleri satın alamazlarsa Cezayirde oldugu gibi kısa zamanda 1,5 (birbuçuk milyon ) müslümanı acımadan öldürürler, geriye kalan müslümanları casus generalleri ve Saddam tipi kendi casusu baskanlariyla ile yine ezerler.
Sonrada cahil bıraktıkları dünyadaki bütün müslümanlar için, müslümanlara demokrasi ve cumhuriyet öğretemiyoruz diye alay ederler. Müslüman anne babalar çocuklarını terbiye etmeyi bilmiyor diye dalga geçerler. Aslında müslüman çocuklarını kendileri rezil ederler. Kendileri bozarlar. Sonra anne ve babaları suçladıkları gibi kendilerinin perişan ettikleri zavallı müslüman yavrularınıda aşağılarlar.
Vampir Şeytan Gâvurların, Müslüman Ülkelerinde kurdukları kukla, esir, hukuk ve guguk devletleri, Krallıkları, Cumhuriyetleri Müslüman Ülkelerini sömürge çiflikleri yapmıştır.
Yahudinin şeytani zekası, katilliği dünya müslümanlarını adi köleler yapmıştır.
Yalancı Yahudinin elindeki Bütün Dünya televizyonları, radyoları, gazeteleri, dergileri, öğretmenleri, okulları, İslamiyete ve Müslümanlara karşı milyonlarca yalan söyleyip gayri müslimleri ve Müslümanları yüce İslam dinine düşman, acımasız, kan içici Terörist Gâvurlara dost yapmaktadırlar.
Müslümanlar Terörist Gâvurların hilelerine ve oyunlarına karşı çok uyanık olmalılar. Allah korusun hem dünyalarını , hemde Ahiretlerini kaybedebilirler.

Gayri Müslimler ; Müslümanlara iyi davranan Hıristiyan,
Yahudi v.s gibi insanlara ”Gayri Müslim” yani
”müslüman olmıyanlar”, denir. Müslümanlar 1400
senedir Gayri Müslimlere hep sevgi, şefkat,
merhametli ve hürmetli davranmışlardır. Bu
sebepten İslâm Ülkelerinde yaşıyan gayri
müslimler kendi arzularıyla bölükler halinde Yüce
İslâm dinine girmişlerdir.
Danimarka, Avrupa, Amerika ve İsrail halkı gayri müslimdir.

Merhametli Danimarkalılara, ve
cocuklarimiza müslümanlara oynanan
oyunları anlatmalıyız:

Gâvurlar, gayri müslimleri (müslüman olmıyanları) ve aldattıkları yani kandırdıkları müslümanları, melek gibi iyi müslümanlara şeytani hilelerle düşman ediyorlarki, bu gaflet içindeki, gereken uyanıklığı gösteremiyen insanları, çocuklarını ve gençlerini iyi müslümanlarla savaştırabilsinler, kavga ettirip birbirlerine düşman etsinler.
Hıristiyan gençleri kolayca Ortadoğuya zavallı müslümanları öldürmeye gönderebilsinler ve suçsuz insanları terörist diye öldürtsünler. Silah ve ilaç satsınlar. Yıksınlar tekrar yapsınlar. Müslüman Ülkelerinin petrolünü, gazını, madenlerini ve bütün zenginliklerini çalsınlar. Afrika gibi Müslüman ülkelerinide çöl yapsınlar.
Ekim 2006 Irakda sadece 650 bin müslüman öldürülmüş. Şeytan Gâvurlar güle oynıya tavuk gibi müslüman boğazlıyorlar. Bir müslümanın bir hayvan kadar değeri yok artık.
İngilizlerin, İspanyolların, Fransızların ve diğer sömürgeci Terörist Ülkelerin Afrikadan Amerikaya veya Danimarkalıların Afrikadan Batı Hindistana götürdükleri zavallı Afrikalı zencilerinde hayvandan daha az değeri vardı.
Bu günlerde Terörist Haçlıların ve Siyonist Vampir Yahudilerin aceleleri var. Yıktıkları, harabeye çevirdikleri Irak’ı ve Afganistanı inşa edip, yapıp biran evvel daha zengin olacaklar.
Müslümanları aç karnına Afganistandaki gibi çalıştıracaklar. Tamamen aç kalıp, açlıktan ölmemek, çocuklarının açlıktan ölmemesi için zavallı müslümanlar zalim gâvurların esiri olarak birkaç lokma ekmek için ağlıya ağlıya çalışacaklar.
Daha öldürülme sırasında İran, Lübnan, Suriye, Suudi Arabistan, Körfez Emirlikleri, Türkiye, Pakistan vesaire var.
Daha 10 milyonlarca müslümanı öldürüp tarihin en büyük soykırımını yapacaklar.
Terörist Gâvurlar Osmanlı Torunu olduğumuz için biz Türkiyeli Müslümanları hiç sevmezler.
Afganistanda, Çeçenistanda, Irakda, Filistinde düğün yapar gibi güle oynıya müslüman öldürüyorlar.
Çok nadiren, biz müslümanları aşağılamak, korkutmak için:
-Bakın biz salak Müslümanları nasıl öldürüyoruz, diğer salaklar kendinize dikkat edin, köleliğinizi bilin yoksa sizide eşşekler cehennemine göndeririz, diyorlar. Akşamları televizyonlarda gördüklerimiz kâlplerimizi ağlatıyor. Bize televizyonlarda gösterdikleri katillikleri, gerçeğin binde biri bile değildir. Hiç göstermeseler olmaz. Gâvurlar aptalmı ki, hayvandan aşağı duruma getirdikleri, öldürüp, sakat bırakıp, hasta ettikleri, işkence yaptıkları, ırzlarına geçtikleri zavallı savunmasız Müslümanların yürekler acısı durumlarını bizlere göstersinler ve uyuyan biz salak Müslümanları uyandırsınlar!

Ağlayın Müslüman Kardeşlerim ağlayın.
“Böyle haykirmisti Mücahide Sule Yüksel Senler 1966 yillarinda…”
Ağlayın Müslüman Kardeşlerim ağlayın.
Salaklığımızada ağlayın. Gâvur Kayırıcılığımızada ağlayın. Bizi koruyan zavallı Müslümanlara yani fedakar müslüman kardeslerimize aptalca Terörist, Fundemantalist deyip düşman olduğumuz içinde ağlayın. Kendi evlatlarımızı bile müslüman gibi yetiştiremediğimiz içinde ağlayın. Bütün dünya gâvurları birlik beraberlik içindeyken, birbirimize düşman edilmişliğimize ağlayın.
Türkiyemizde ve Avrupada 50-100 kişi birleşip her semte, her kasabaya, her mahalleye bir İslami kütüphane açamadığımız için, evlere ücretsiz çocuk kitapları, İslami kitaplar ve romanları, İslami kasetleri ve Cd leri, filimleri ödünc veremediğimiz içinde ağlayın. Erkekçe, mertçe çalışmıyanlar için 700 senelik Endülüs’ün son Müslüman Kralı gibi, kadınlar gibi ağlamak vaktidir. Ağlayın ki uyanabilesiniz. Eğer uyanmak istemiyorsanız, bekleyin, hepimizin Gâvur tanklarının ve atlarının ayakları altında ezilmemizi.
Farkındamısınız Avrupada diyalog diye birşey yok. Ama islam ülkelerinde ve Türkiyemizde Papazlar müslümanları ve müslüman ülkelerini yok etmek için diyalog hilesiyle hızla çalışıyorlar.
Kahraman, Cesur, Şerefli, Katil, Soykirimci Danimarka pilotları! 4 senedir Kırgızistandan havalanıp Zavallı Afgan Halkını Terörist diye tavuk gibi öldürüyorlar! Kendilerine iyilik yaptığı için Zavallı Afganlı mücahidlerin gözlerini oyuyorlar Kalleş Pilotlar!
Danimarka Televizyonları, 1984 -1994 arası tam on sene Afganlı Mücahidlerin Ruslara karşı zafer haberini akşamları sevinerek verirdi.
Afganlı Mücahidlerin eşekler üzerinde dağlara çıkardığı 1,5 metrelik “sıcak arıyan” Stinger Füzelerinin bir milyon kron değerinde olduğunu ballandıra ballandıra anlatırlardı. Türkçemizde döneklik, hainlik, hileârlık yapan insan kılığındaki yaratıklara Kancık veya kahpe denir. Çok yakında bizleri melek gibi Afganlı mücahid kardeşlerimizden beter yapacaklar.
Sizleri Yüce dininiz son hak (doğru, gerçek, hakiki) din İslamiyeti öğrenmeye, yaşamaya ve bu zalim ve vahsi pilotları İslamiyete davet etmeye çağırıyorum. Aksi takdirde (yoksa) dünyanın barışa kavuşması mümkün değildir.
Komünizmin yıkılması için ve Türki Cumhuriyetlerin Batı ve İsrail tarafından esir edilmesi için kaç tane batılı öldü? Hiç ölmedi!
2 milyon Afganlı Mücahid Kardeşimiz; Amerika, Batılılar ve İsrail için öldü.
2 milyon sakat kaldı. Zavallı Afganistanlı kardeşlerimizi kullandılar, kandırdılar, Ruslarla savaşa sürüklediler.
O mert ve güzel müslümanların ülkesi güzel Afganistanı harâbeye çevirip kolsuz ve ayaksız insanlar ülkesi yaptılar.
Ne güzel, ne imânlı, ne yüksek insanlar şu Afganlı mücahidler. Vicdansız Terörist Gâvurlar Afganlı Mücahid Kardeşlerimizi aç bırakıp, sakat edip, yüce İslam dinini yasak edip ağlatıyorlar.
Bütün suçları mübarek, melekler gibi müslüman olmaları. Kalleş sapık gâvurlar insanlıktan anlamazlar.
Gayri Müslimler uyanmalilar. Ya bu vahsete karsi gelip, son vermeliler veya sessizce Avrupali ve Danimarkali melek gibi müslümanlar gibi müslüman olup dünyayi huzura ve barisa kavusturmalilar. Bizler esir oldugumuz icin müslümanda olamiyoruz. Yüce islami yasayamiyoruz!
Irak hakkında Kopenhagdaki Iraklı Arab kardeşlerimiz bakın ne anlatıyorlarmış:
– Korkak ve ödlek gâvur askerleri fırsatı bulunca devamlı makinelilerle yağmur gibi etrafa yüzbinlerce mermi yağdırıyorlarmış. Mücahidlerle yüz yüze geldiklerinde gözleri korkudan yumurta gibi kocaman oluyormuş. Tir tir titriyorlarmış. Silahlarını yere atıp, ellerini kaldırıyorlar, ne olur öldürmeyin beni diye yalvarıyorlarmış.
Gavurlarin, Dağ Ayıları gibi dev cüsselerine bakmamak lazımmış. Bir müslüman çocuğunun attığı taş bile korkuturmuş, çıldırtırmış, hasta edermiş domuz ruhlu aygır kahpe gâvurları.
Yalancı, çıfıt Siyonist Yahudiler dünyanın bütün televizyonlarına, radyolarına, gazetelerine, dergilerine hatta saddam gibi bekçi köpekleri olan müslüman generallerine, krallarına, politikacılarına hakimdir.
Bu yüzden devletsiz, Terörist Gâvurlar tarafından birbirine düşman edilmiş, cahil birakilmis zavallı müslümanlar, gayri müslimlere yani Hristiyanlara, Yahudilere ve diğer insanlara gerçekleri anlatamazlar.

Mesela, Yahudilerin yaptığı 11 Eylül ikiz kuleler katliamını (katilliğini). Orta doğuda İsrailin sınırlarını Nil’den Fırat nehrine kadar büyütmek için çok büyük bir soykırım yapılacağını. Milyonlarca suçsuz müslümanın hiç acımadan öldürüleceğini. Müslümanlık insanları melek gibi yaptığı için binlerce Danimarkalının melek gibi müslüman olduğunu. Halbuki Danimarkanın yaptığı oyunlar ve yasaklar yüzünden müslümanların çocuklarını Terbiye edemediklerini. Danimarkanın pekçok camiyi ve İslami grubu kullanarak müslüman çocuklarını hileyle perişan ettiğini. Televizyonlarda Müslüman çocuklarının bu perişanlıklarıyla dalga geçtiğini. Danimarkada ve Avrupada müslümanlara modern komünizim, aşağılama ve modern esirlik hayatı yaşatıldığını. Dünyaya hakim Yahudi Medyasının devamlı yalan söylediğini, dünya insanlarını hatta müslümanları İslamiyete ve Müslümanlara düşman ettiğini ve bunlar gibi yüzlerce rezaleti anlatmak, izah etmek mümkün değildir.
Cünki bütün dünyada zavalli müslümanlar Terörist Gavurlara esirdir!
Bu igrenc gizli tiyatro esirliginden kurtulabilmemiz icin Gayri Müslimlere (Müslüman olmiyan Danimarkalilara ve diger insanlara) yüce dinimizi anlatmamiz ve onlari son hak dine davet etmemiz gerekmektedir.
Deccal ve kâtil Gâvurlar, Müslümanlar tarihte adaletsizliğe, soyguna, küfre karşı koydukları için Müslümanlardan intikam alıyorlar. Bilhassa İslam ülkelerinin 1000 senedir koruyucusu, kalesi Ecdadımız Büyük Selçukluya ve Büyük Osmanlıya karşı kuyruk acıları var.
Yüksek İmanlı Büyük Ecdadımız, Terörist Avrupalı Yılanlar hep beraber birleşip Haçlı sürüleri olarak müslümanlara saldırınca, kuyruklarına basar, yılanları sakinleştirir, kulaklarını çeker uslandırırmış.
Kâtil Gâvurlar insanlıktan hiç anlamazlar, sadece öldürmekten ve öldürülmekten anlarlarmış.
Danimarka devlet televizyonu, Radyo ve gazetelerinin haberine göre Afganistanda temizlenmesi pahalı olduğu için çıkarılamıyan Rusların döşediği 10 milyon mayın yüzünden ilk on sene içinde 10 milyon kadar Afganlı ölecekmiş.
Kalleş Amerikalı, Batı Avrupalı ve İsrailli sömürgeciler acımadan kendileri için canlarını veren zavallı Afganlı Mücahidleri ve Afgan halkını öldürüyorlar.
Aç karnına çalıştırıp yıktıkları yolları, binaları yapıyorlar.
Aynı Fransız Katil Devletinin, Cezayirde bir anda suçsuz 1.5 milyon Cezayirli Müslüman kardeşimizi acımadan öldürüp geri kalanları aç karnına çalıştırdıkları gibi. Yakında bakın Türkiyemizdeki müslümanlara ne oyunlar oynıyacaklar.
Belçikalı Generalde 20 milyon nüfuslu Kongonun 10 milyonunu öldürmüştü. Terörist gâvur kâtillerin Somali, Sudan ve Liberyadaki katillikleri halen devam ediyor.
Gâvurlar dünyayı Müslümanların hayvan gibi boğazlandığı, kesildiği mezbaha yaptılar. Hayvan keser gibi Müslüman öldürüyorlar.
Böylece İslam Aleminin petrolünü, gazını, madenlerini ve bütün zenginliklerini daha kolay , daha çok sömürebilecekler yani çalacaklar!
Gâvurlar Afrikada ve dünyada çıkardıkları iç savaşlarla hergün 50 bin çocuğun açlıktan ölmesini sağlıyorlar.
Gâvurların silah ve ilaç fabrikalarının çalışması gerekiyor.
Saddam isimli 35 senelik bekçi köpeklerini Kuveyt’e saldırtıp çıkardıkları Birinci Irak saldırısında ambargo ile 500 bin Iraklı çocuğu ilaçsızlık ve açlıkla öldürdüler. Kaç bin Irak askerini ve sivil halkını öldürdüklerini ise unuttum. Herhalde 600 bin, 1 milyon civarında. Deccal, Hain Gâvurların çıkardığı 7 sene süren Irak- İran Savaşında herhalde 4 milyon müslümanı öldürtmüşlerdi. Kolsuz, bacaksız, sakat kalanları hiç sormayın.
1920 nin Terörist Kanlı Gâvurları 50 senedir Müslümanlara biraz iyi davrandılar. Müslümanları Komünizme karşı savaştırdılar.
İngiliz Gâvurunun dinsiz yaptığı müslüman ülkelerini Amerikan Gâvurları, uyduruk Müslüman yaptılar ki Ruslara karşı savaşacak güçleri olsun! Afganlılarla Komünizmi yıktılar. 1994 te Türkiye ile Rusyayı savaştırmak istediler. Rusya, Amerikaya ne istediğini sordu? İstek belliydi. Amerika, Yahudi ve Batı Avrupa Türkî Cumhuriyetlerini esir olarak istiyordu. Amerika isteğine kavuştu. Sonra, Türkiyede İmam Hatip Okulları, Kuran Kursları ve Başörtüsü yasak edildi. Kalleş Gâvurların Türkiyenin bekçiliğine ihtiyaçları kalmadı artık. Adana İncirlik hava üssünü söküp Bulgaristana kuracaklarmış (kasım 2006).
Türkiyemizde yakında çıkaracakları İran savaşında sessiz durmamız için sözde İslami bir hükûmet kuruldu. Baş örtüsü yasağı yüzünden hanımlarını köşke yemeğe götüremiyen bir hükûmet!

2001 yılında, Amerika Yahudileri , İkiz Kuleleri yerden kompüterle şeytanca yıktılar. Seslerini duyurma oyununa getirdikleri zavallı Arab gençlerini öldürüp, terörizm yalanıyla ve bahanesiyle Ortadoğuyu Amerika ve Afrika gibi soykırım yapmaya başladılar.
Artık müslümanların “gâvur parası ile beş kuruş değeri” kalmadı. Soykırım başladı. Bush’un söylediğine göre 25 sene devam edecekmiş salak müslümanları öldürerek ve aşağılayarak demokrasi dersi vermek.
Başınızda paralansın sömürge cumhuriyetlerinizde, müslümanların askerlerini satın alma şeytanlığı demokrasinizde. Ahlaksızlığınızda , namussuzluğunuzda. Afganistanda, Bosnada ve Irakta yaptığınız ve Ruslara Çeçenistanda yaptırdığınız zulümler, katillikler ne insanlığa nede hayvanlığa sığar.
İstanbul Türklere bırakılacak kadar kıymetsiz bir şehir değilmiş. Bu sözde Türkiyeye hakaret vardır. Cevap verilmesi gerekirdi Amerikaya.
Terörist, vicdansız gâvurlar, dünyada iyi müslümanların hepsini yok etmek istiyorlar. Salaklaştırdıkları müslümanların evlâtlarını uyduruk Hristiyanlığa sokacaklar. Avrupalılar akıllıdır, uyduruk Hıristiyanlığa inanmazlar. Soymak için başka milletleri kandırıp Hıristiyan yaparlar. Ellerine birer incil verirler, ülkelerini ellerinden alırlar.
Yalnız araştırmacı büyük bir Alman papazı beni şaşırttı bu sene 2006 haziran ayında.
” -İncilin 400 defa değiştirildiğini tesbit ettim. Ama ben yinede Hristiyanlığa inanıyorum.”dedi.
Hakikaten Gonca Gülsel Alev’in ”Gurbet Radyosu” kitabında yazdığı gibi ”incil acınacak bir hikaye kitabı”. Ben ise ”sömürgeci katillerin el kitabı” diyorum.
Kopenhagda Pakistanlı Kardeşlerimizin düzenlediği büyük bir Konferansta tanıdığım Merhum, hayranı olduğum büyük insan, büyük Kuranı Kerim ve İncil Araştırmacısı ” Ahmed Deedat ” İncil için ” 50 senede bir değiştirilen uydurma kitap” diyor ve Papazlarla yaptığı toplantılarda video kasetlerinde görüntülerle papazlara ispat ediyor.
İnternette ”Ahmed Deedat ” ı ve Ahmed Deedat hakkındaki siteleri araştırınız.
Gâvurlar yakında Türkiyeyi ve Orta Doğuyu uyduruk Hristiyan yapacaklar. Efes’e Televizyonlarını kurdular. 1.5 sene sonraki Ak Parti seçimini bekliyorlar. Seçimden sonra hemen Türkiyeyi ve dünyadaki bütün Türkçe konuşanları Hıristiyanlaştırmaya başlıyacaklar. (Türkiye gazeteleri de yazdi.)
Gâvurun işi belli olmaz. 20 kanaldan günde 24 saat ücretsiz porno filmi oynatıp müslümanları manyak yapar. Nerdeyse bütün müslümanlar bekar ve nikahsız yaşar. Ruh hastası yaptığı müslümanları, İslamiyete düşman ederler.
Anne ve babalar türkçe Yahudi Televizyonlarına inanarak, dindar olursa, çocuklarınız terörist olur yalanına kanıp, Terörist olmasın diye çocuklarının dindar olmasına mani oluyorlar. Çocuklarının terörist olmasından korkan müslümanların çocukları, uyduruk Hıristiyan olacaklar.
Şimdi bile cahil bırakılan anne babalar terörist olur diye çocuklarının İslamiyeti öğrenmesinden çok korkuyorlar. Bir kısım zavallı halkımız Diyanet Camilerine çocuklarını Kuranı Kerimi okumayı öğrensin diye gönderiyor. Avrupada yüzünden okumayı öğrenebilen olursa anne baba evladım hoca oldu diye seviniyor. Çünki kendi anne ve babasının zamanında Kuranı yüzünden okumak bile yasaktı Türkiyemizde. Ezanda yasaktı tam 18 sene.
Merzifonda 80 yaşındaki annem anlattı bu sene (Temmuz 2006), çocukken Kuranı Kerim okuma dersine gidiyormuş camide. 1931 senelerinde yasak edilince gidememiş. 7o yaşında Kuranı Kerim okumayı öğrenmiş.
Aslında Türkiyeli anne ve babalar aldatıldıklarının farkında değiller Avrupada. Evlatları Kuranı Kerimi okumayı öğrenmekle bir bilgi edinmiyorlar. Danimarkalı öğretmen, Ahlâksız Türk, Danimarka ve Dünya televizyonları, İnternet, Müslüman çocuklarının beyinlerini İslamiyete karşı yıkıyor. Sonra Türkiyeli kızlar vahşi ve dişi, Türkiyeli erkekler cahil ve salak oluyorlar. Bakılmıyan ağaç meyve vermez. İslam dini öğretilmeyen çocuklar salak veya dinsiz olurlar.
İmamlar yüksek maaş alıyorlar. İslam dinini çocuklarınıza öğretmeye yetkimiz yok, bizim vazifemiz sadece namaz kıldırmak diyorlar.
Yakında anne ve babalar ihtiyarlar evine gidince veya cenazeleri kurşunlu tabutlarla Türkiyeye gidince, Türkiyeli gençler cahil, salak, uyuşturucu hastası, ruh hastası olarak sürüneceklerdir.
Rusyayı korkutmak ve Müslüman Türkiyelileri ahlâksızlaştırmak için Avrupaya getirilen, Türkiyede cahil bırakılmış Türk köylüsünün filmi maalesef böyle son bulacak.
Tabii semirmiş veya uyuşturucu ile uyuşmuş dinsiz zavallı evlatlar, babalarının Türkiyedeki evini, tarlasını satıp Avrupalı Fahişelerle yiyecekler. Avusturyada dindar bir arkadaşımın oğlu Hristiyan oldu. Danimarkada çok dindar mübarek bir arkadaşımızın ikinci üniversitede okuyan başarılı ve efendi oğlu dinsiz oldu.
İshoej de bir Türk Köylü Kadını bana yolda sen benim oğlumu dinsizlikten kurtardın dedi. Hadise şöyle olmuş. Küçük oğlu bir fabrikada çalışıyormuş ve kızların peşinde geziyormuş. Büyük oğlu kendini okumaya vermiş. Öğretmen okulunda okuyormuş ve başarılıymış. Kadın kış günlerinde soğukta kapı kapı dolaşan insanları Yahudi Hristiyanlığına davet eden Yahovacılara acımış ve kapısına geldiklerinde evine davet etmiş. Yahovacılar öğretmen okulunda okuyan oğlunu, toplantılarına davet etmiş. Anne bunda bir mahzur görmemiş ve evladı Yahovacı olmuş.
Bu genç bir gün İshoej kütüphanesine uğramış, aslında bu kütüphaneye gelmezmiş. Orada tesadüfen ben bu gençle tanışmıştım. Ben acizane ”İslamiyete Davet” çalışmasını hergün yaparım. Pek çok Müslümanla tanışırım. Yazdığım İslami yazıları ve İnternet sitemin adreslerini veririm. Bu öğretmen olacak gencimizede yazdığım bir hayli yazı vermiştim. http://www.esir.webbyen.dk isimli homepage’imin adreside vardı o kağıtlarda. Orada Yahovacılar hakkındaki ve diğer yazılarımı okumuş. Ve ben, o gün beni dikkatle dinlediği için gencin kibarlığına teşekkür ettiğimi hatırlıyorum. Meğer bu genç Yahovacılara inanmış bir Yahovacıymış fakat bana söylememiş. Yazılarımıda okuyunca elhamdülillah Yahovacılığı terketmiş.
Anneside Dost tv ve Nur tv yi seyrediyormuş. Dost tv güzeldir seyrediniz fakat Nur tv sapık bir televizyondur. İngilizler 100 sene önce Hindistandaki müslüman halkına Ahmed Kadıyani adında sapık bir yeni peygamber getirerek, dünyada 2 milyon Hindistanlı ve Pakistanlı müslümanı sapıttırmışlar, dedim. Önce bana itiraz etti. Nur TV de Yaşlı, Müslüman, Kerametten bahsediyor, nasıl olur? dedi. Sonra söylediklerimi kabul etti.
Konyanın Kütükuşağı köyünden bir arkadaş İshoej Bilka Marketin kafeteryasında biz beş arkadaşına şunları anlattı.

Kopenhagda bir akrabamın oğlu Yahovacı oldu.

Annesi oğlunun durumundan çok memnun. Yahovacılardan Allah razı olsun, diyor! Oğlum çalışmazdı. Eve gelmezdi. Şimdi hem çok güzel çalışıyor, hemde bize çok iyi davranıyor. Yahovacılar çok iyi insanlar oğlumu adam ettiler, diyormuş!
Kardeşlerim, ne garib değilmi. Arkadaşım Recep’in anlattığına göre Danimarkada bir Diyanet Camii İmamı bir düğünde masada oturanlara ; arkadaşlar istediğiniz yere gidin şikayet edin benim sizin çocuklarınıza dinimizi öğretme yetkim yoktur. Benim yetkim size namaz kıldırmaktır, diyor.
Ey para kazanmayı, gösteriş yapmayı ve dedikodu yapmayı iyi bilen müslüman kardeşlerim. Allah Ahirette size evlatlarınızı iyi müslüman yetiştirmek için bilenlere niçin göndermediniz, elinden tutup götürmediniz diye soracaktır. Danimarkalılar melek gibi müslüman olurken sen ve evlâtların niye salak oldunuz diye soracaktır. Hatta müslümanlıktan haberi olmıyan Hristiyanlara niçin iyi örnek olmadınız. Niçin onları islama davet etmediniz diye de soracaktır. Biliyormusunuz Sevgili Peygamberimizin Bazı Arkadaşlarının mezarları, Çinde ve İstanbuldadır.

Peygamberimizin Yaşlı Halasının mezarı Lefkoşededir. İslam ordusu Peygamberimizin vefatından sonra küçük gemilerle Kıprıs Seferine (savaşa) giderken Peygamberimizin Yaşlı Halasıda Cihad Sevabı almak için sefere yani savaşa gidiyor. Savaşta İslam askerine yardım etmek istiyor. Kıprısta vefat ediyor. Oraya gömülüyor. Şu anda ”Hala Hatun Türbesi ” diye anılıyor. Oğlum Muhammed Fatih ve Kızım Ayşenur Hala Hatunun soyundan geliyorlar.
Bin sene Büyük Selçuklu ve Büyük Osmanlı Ecdadımız Güzel Osmanlı dilimizle Dünyayı idare etmiş. Osmanlıca yapılan anlaşmayla, Akdenizde Amerika gemilerine dolaşma izni verilmiş. Karşılığında vergi alınmış. İşte biz bu güzel Osmanlıca yazımızı okuyamıyoruz. Evimizde, Kıprısdaki Akrabalardan kalan çok eski iki resim vardı. Arkasında bir sürü Osmanlıca yazılar vardı. Büyük Ecdadımızın kitaplarını, mezar taşlarını okuyamadığımız gibi, maalesef bir türlü bu tarihi fotoğrafların arkalarını okuyamadık.
Bir gün Kopenhagda eşim Gonca Hanımı bir sabah kahvaltısına davet ettiler. Kıprıslı Şeyh Nâzım Danimarkalı Müridlerinin davetiyle Kopenhag’a gelmiş. Hanım fotoğrafların arkasını okutmak için Şeyh Nazım’a götürdü.
Şeyh Nazım fotoğrafa bakıyor. Kimlerdensiniz diye soruyor. Hanım; -Ya Allah Pembelerdeniz efendim, diyor.
Şeyh Nazım; – Bende aynı sülâledenim, akrabayız, diyor ve Hala Hatun’un soyundan geldiklerini teyid ediyor yani doğruluyor.
Biz müslümanlar gayri müslimleri (müslüman olmıyan insanları) çok severiz. Yüce Dinimiz İslamiyet doğruluk , mertlik, vefakârlık, sadakat, şefkât, merhamet, vicdanlı olmak, insan ve hayvan sevgisi, yardım severlik gibi daha pekçok dünyanın bütün güzelliklerine sahiptir. Ciddi araştırma yapanlar bu gerçeği görürler. Doğru İslâm Tarihini ve 1000 senelik Doğru Büyük Selçuklu ve Büyük Osmanlı Tarihini okuyanlar, İslamiyetin son hak (doğru, gerçek) din olduğunu ve müslümanların tarih boyunca gayri müslimlere çok büyük sevgi ve şefkat gösterdiklerini görürler. Hatta bugün bile İslam Ülkelerinde yaşıyan Gayri Müslimler müslümanları çok severler.
Gözleri paraya doymayan ve İslam Tarihi boyunca müslümanlara zulüm eden Terörist Gâvurlar 1400 senedir yüz milyonlarca suçsuz insanı ve müslümanı soykırımlarla ve savaşlarla öldürmüşler, sakat ve hasta etmişlerdir.
Avrupalı katil Gâvurlar, 1490 – 1502 yılları arasında Avrupa hapishanelerindeki mahkûmları Amerikaya götürüp ellerine tüfek ve bol mermi verip, serbestsiniz, işte size zenginliklerle dolu yeni bir vatan. Yerli halkı, anne baba ihtiyar ve çoçuk hepsini öldüreceksiniz, emrini veriyorlar.
Silahsız yerli İnka, Aztek ve Maya halkı öldürülüp soykırım bittiğinde, Amerikanın yeni sahibi canavar kâtiller, bu tarlalarda biz mi çalışacağız diye düşünürlerken, 1502 yılında şeytan bir papaz çareyi buluyor. Afrikadan hayvan gibi zenci getirelim ve hayvan gibi çalıştıralım diyor.
Hayvanlardan daha zalim bir şekilde üç ay on günde getirdikleri milyonlarca Zavallı Zencileri, pislikten ve havasızlıktan öldükleri için yolda yarısını denize atıyorlar. Pislikten ve havasizliktan hastalananlarida denize atiyorlar. Zincirler içinde kucak kucağa oturtuluyorlar, Hemen başlarının üzerinde yeni katlar oluyor. Küçücük gemilerle 680 esir taşıyorlar. 3,5 ay tuvaletlerini birbirlerinin üzerine yapıyorlar. Pis kokudan ve pislikten hasta oluyorlar. Amerikaya geldiklerinde yürüyemiyorlar. Limana hayvan gibi atıyorlar. Sonra satıyorlar. Anne baba evlatlar herbiri Amerikanın bir tarafına gidiyor. Günde 20 saat aç karnına döve döve ayakları zincirli olarak çalıştırıyorlar. Yere çaktıkları kazıklara bağlayıp, çivili sopalarla dövüp, parçalanan etlerinin üzerine tuz ve acı biber tozu ekiyorlar. Satın aldıkları ilk gün, çoğu müslüman olan zavallılara Hıristiyan ismi verip, Hıristiyan yapıp hayvana yapılmıyacak muameleler yapıyorlar.
Koca Koca kiliseler yaptırıyorlar ve Hıristiyanların sayısını artırıyoruz diye seviniyorlar. Beyazların kiliselerine yakın bir tarihe kadar almıyorlar. Çünki zencileri hayvan kabul ediyorlar. Yeni genç zenciler Afrikadan Amerikaya çok ucuza getirildiği için kadınların çocuklarının olmasını istemiyorlar. Köle zenci çocukların doğması ve büyümesi pahalıya mal oluyor.
Zenciler hayvandan çok ucuza satın alındığı için, tarlalarda hızlı çalışmıyanlar hemen öldürülüyor.
Danimarkanın Batı Hindistandaki sömürgesinde (Virgin Islands – Jomfru örerne) bir sömürgeci çiflik sahibi Danimarkalıya, komşusu bir Danimarkalı ziyarete geliyor. Bahçede oturup sohbet ederlerken misafir Danimarkalı hizmetçi zenci kızlardan birisinin göğüslerine bakıyor. Ev sahibi zenci kızın arkasından mutfağa gidiyor. Bıçakla zavallı kızın göğüslerini dibinden kesiyor, bir tabağa koyuyor ve komşusu Danimarkalı misafirin masasına koyuyor. Buyurun diyor, beğendiğiniz göğüsler! diyor. Tabii zenci kızcağız ölüyor. (2006 ilkbahar Dr2 isimli Danimarka devlet televizyonu, inanmıyanlar yazdıklarımı araştırsınlar)
Bush, Amerika, Batı Avrupa ve İsrail orta doğuda milyonlarca müslümanı kısa zamanda öldürüp daha zengin olmak için ikiz kuleleri kendileri yıktılar.
Nevyorkta İkiz kulelerde suçsuz Amerika halkını iğrenç planları için öldürdüler. Yahudilerin haberi olduğu için ölmediler.
Arab gençlerine Filistindeki haklılığınızı dünyaya anlatmak için size yardım edelim, uçak kaçıralım, hava alanına indiğinizde gazetecilere size yapılan zulümleri anlatın dediler.
Yahudilerin Dünya çapında profesyonelce yaptıkları bu iğrenç planlarla Arab kardeşlerimizi kandırarak, yerden idare edilen kompüterlerle öldürdüler.
Zavalli 3000 gayri müslimide öldürdüler. Ayni Pearl Harbour Limaninda kendi Amerikali Askerlerini Japonlara öldürtüp, Japonya ya Atom bombasi attiklari gibi.
İkiz kulelerde çalışan binlerce Yahudiye birşey olmadı. Çünki 11 Eylül Perşembe günü işe gelmediler. Faciayı önceden biliyorlardı. Burada şöyle bir gerçek ortaya çıkıyor; Amerika, Avrupa ve İsrail halkına ve askerlerine suçsuz müslümanları öldürtebilmek için büyük bir yalana ve hileye ihtiyaç vardı.
Yahudiler dünya medyasına (televizyonlarına, radyolarına, gazetelerine, dergilerine) sahip ve hakim oldukları için bu iş kolayca yapılabildi.
Danimarka Uçakları 4 senedir Kırgızistandan havalanıp zavallı Afgan halkını bombalayıp dönüyorlar! Dünya Yahudi Gazeteleri yazmadığı için hergün kaç zavallı Afganlı Müslüman kardeşimiz kalleşce ve haince öldürülüyor duymuyoruz bile.
Irakda ekim 2006 tarihine kadar üç senede 650 bin Iraklı müslüman öldürülmüş. Orta doğuda on milyonlarca müslüman öldürülecekmiş. Filim çevirir gibi müslüman öldürüyorlar ve bizde film gibi seyrediyoruz.
Melek gibi, Mübarek, Afgan Halkı; Amerika, Avrupa ve İsrail halkını Komünizmden kurtarmadı mı?
Zalim Gâvurlar müslümanları Afganistanda Rusyaya karşı savaştırmadı mı?
Afganistanda 15 bin tane büyük Taliban okulunu gâvurlar açmadılar mı?
Milyonlarca kız ve erkek güzel müslümanlar yetiştirmediler mi?
2 milyon Afganlı kardeşimizi Ruslara karşı öldürtmediler mi?
2 milyon Afganli kardeşimiz sakat kalmadı mı?
Pahalı olduğundan yerin altından çıkarılamayan Rus mayınlarından dolayı daha 10 milyon Afganlı kardeşimiz ölmiyecek mi?
(Dr2 Danimarka Devlet Televizyonu)
Ey dünyanın uyuyan insanları ve müslümanlar uyanınız. Hakiki barış ve huzur istiyorsanız Terörist, hilekâr ve şeytan gâvurların oyununa gelmeyiniz. Bu uyuşuklukla Cenneti hayal etmeyiniz. Aza kanaat ediniz. Doğru, mert ve şefkatli olunuz. 3. dünya savaşını çıkarmayınız. İnsanları ağlatmayınız. Müslüman Anaları ve Babaları ağlatmayınız. Bosnadaki, Çeçenistandaki, Filistindeki, Afganistandaki, Sudandaki, Somalideki, Irakdaki şeytanlıklarınızı bırakınız. Hatta İranda , Türkiyede ve Pakistanda yapacağınız soykırımlarıda iptal ediniz. 1400 senedir yaptığınız gâvurluğu ve iğrenç katilliği bırakınız. Müslümanların sabrını taşırmayınız. Müslüman demek melekler gibi saf ve temiz olmak istiyen insan demektir. Hatta müslümanlar melekleri geçmek için yarışırlar. Dünyanın zalim gâvurları bütün dünya müslüman olmasın diye şeytanca çalışır gayret ederler. Dünyaya hakim merhamedsiz Yahudi Medyası yani Televizyonları, Radyoları, Gazeteleri ve Dergileri islama karşı şeytanî nefret ettirme savaşını bıraksalar, dünya kendiliğinden bölük bölük İslama dönecektir. Afrikadaki Zavallı İnsanları soymayı, iç savaşlarla birbirlerini öldürtmeyi bıraksalar Afrika 10 senede Avrupa gibi zengin olacaktır.
Vahşi ve Vicdansız Gâvurlar, Dünyadaki insanları hatta gaflet içindeki müslümanları kandırırlar, insanlığı ağlatırlar, inletirler, stres ve deprasyona sokarlar. Allah insanoğluna hayvanlardan farklı olarak, akıl ve düşünmeyi vermiştir. İnsanoğlu düşünmeli, aklı ile son hak din Yüce İslamiyeti araştırmalı ki ”Allahtan başka Allah yoktur, Muhammed onun Peygamberidir” deyip kurtulmalıdır, hafiflemelidir. Aynı Danimarkalı yeni müslümanlar gibi melek gibi olmalılar veya en azından gerçekleri, hadiselerin perde arkasını, müslümanlara iğrenç oyunlar oynandığını duymalılar, bilmeliler. Aksi takdirde Afrikada zencileri, Afganistanda Afganlıları veya Irakta arabları, iç savaşlarla birbirlerine öldürttükleri gibi, Danimarkadaki nefret ettirdikleri Danimarka halkını müslümanlara saldırtabilirler. Ben Türküm. 10 sene kadar önce dış güçler Türkiyede Türkiye Hizbullahı diye Müslüman Kürd bir grub meydana getirdiler, PKK grubu ile savaştırdılar. Bir akşam çeşitli özel tv kanalları bir Türk Makamının şu sözünü söylediler. – iti ite kırdırdık! Hiç unutamıyorum aynen böyle söylediler.
Halbuki müslümanlar kardeştir. Müslümanlar tarih boyunca Hristiyan komşularına bile karşılıksız yardım etmişler ve Allah Rızası için yapmışlar. Hristiyanlar bu karşılıksız yapılan yardıma şaşırmışlar. Hak (gerçek, doğru) din yüce İslamiyete kavuşmuşlar.
Müslümanlar bütün dünyadaki insanları İslamiyete davet etmek mecburiyetindedirler. Yoksa çocukları ve torunları çok yakında uyduruk Hristiyan veya dinsiz yapılacaklardır! Müslümanlar terörist değildir. Terrörist denen Müslümanlarda melektir. Müslümanlara terörist diyenler şeytan ve gerçek teröristlerdir. Danimarkayı işgal eden Almanlara karşı başkaldıran, saldıran Danimarkalı Mücahidler terörist miydi? Kahramanmıydı? Filistinliler, Çeçenler, Usame bin Laden, Taliban, Iraklı Mücahidler ülkelerini işgal eden soykırımcı sömürgecilere karşı şerefle ülkelerini ve dinlerini koruyan, haksızlığa karşı isyan edip başkaldıran, mücahid kahramandırlar. Eğer onlar olmasa şimdi milyonlarca müslümanı tavuk gibi kesecekler, itlaf edip yok edecekler. Eğer Gâvurlar yakında milyonlarca müslümanı Amerikadaki Yerliler gibi öldürüp yok etmezlerse Amerika, Avrupa ve İsrail halkı kendiliklerinden bölük bölük müslüman olacaklar. Bizde, gâvurlar tarafından şeytanca salaklaştırılmış esir zavallı müslümanlar, yeni müslüman olan mühtedilerden (islâmı seçenlerden) yüce dinimizi öğrenmeye başlayacağız. Çocuklarımıza da Güzel İslamı yeni Danimarkalı, Amerikalı, Avrupalı ve İsrailli Müslümanlar öğretecekler!
Berlingske Tidende Gazetesinde 2 sahifelik büyük bir röportajda Anne isimli 23 yaşında müslüman olan Kopenhagda Danimarkalı bir üniversite talebesi şöyle diyor. – Ben okuma hastası bir kızım. Arkadaşlarım oynar ve gezerken ben evde oturur hep kitap okurdum. Birgün okuduğum bir kitapta ”Son Peygamber Hz. Muhammed” diye bir cümle okudum. Merak ettim, araştırdım ve Hz. Muhammed hakkında kitaplar okudum. ”La ilahe illallah, Muhammeden Resulullah” deyip müslüman olunca birden hafiflediğimi hissettim. İslamiyeti çok seviyorum. Evlenmek için müslüman olmadım. Şu anda 28 yaşındayım ve yakında Faslı mübarek bir müslümanla evleneceğim.
Son derece güzel örtülü bu kız kardeşimiz müslüman olmadan evvel öğrendiği Kick Boks’a İslami bir şekilde hobi olarak devam ettiğini söylüyor. Arzu eden genç kızlara salonun bütün perdelerini kapatıp, kapısını kilitleyip Kick Boks dersi veriyormuş. Senelerce önce Kick Boks’a başlama merakının ise kendisindeki başarma, gayretli olma arzusundan dolayı olduğunu söylüyor.
Sevgili Müslüman Genç Kardeşlerim, sizlerde Danimarkalı Kız Kardeşiniz ”Anne” gibi başarılı bir müslüman olunuz. Nüfus kağıdınızın ”müslüman” yazması hiçbirşey ifade etmiyor. Hemen Gâvurlar tarafından uyutulduğunuz uykudan uyanmalısınız ve yeniden, Danimarkalı Yeni Müslüman kardeşleriniz gibi müslüman olmalısınız. Danimarkalı melek gibi yeni Müslüman kardeşlerinizle yollarda durdurarak tanışınız. Evlerinize davet ediniz. Sizin gibi müslüman olmak istiyorum deyiniz. Utanmayınız. Cesur olunuz. Siz Osmanlı torunusunuz. Kandırıldığınız yeter artık. Bu güzel tesettürlü, İslami kıyafetli Danimarkalı Müslüman kardeşlerinizden, şeytanca hilelerle size öğretilmeyen yüce Dininiz İslamiyeti, Güzel İslâm ve Büyük Osmanlı tarihini öğreniniz. Birde 1920 yıllarından beri şeytan İngiliz Gâvurunun müslümanlara oynadığı feci oyunları sorunuz sizlere anlatsınlar. Biz korkumuzdan anlatamıyoruz. Dilimiz ve kalemimiz zincirli. Biz zavallı müslümanlar, alınlarımızdaki ”salak” yazısını silmemiz gerekiyor.
Ey benim mübarek, cennet yolcusu olmak istiyen sevgili genç kardeşim; Sen dünyayı 1000 senedir şerefle ve adaletle idare eden, Aleme ”Nizam Veren” Büyük Selçuklu ve Büyük Osmanlı ecdâdının şerefli fakat kandırılmış, cahil bırakılmış çocuğusun. Evlât soyuna çeker. Zalim merhametsiz gâvurların çocukları melek gibi müslüman olurken, aptallık, cahillik, salaklık sana yakışmaz.
Sende melek gibi, Sevgili Peygamberin gibi, Yıldızlar gibi olan Sahabiler gibi, Abdulkadir Geylani, İmamı Gazali, Selahaddini Eyyubi, Kılıç Aslan, Alpaslan, Osman, Murad, Fatih, Yavuz gibi, Danimarkalı yeni müslüman kardeşlerin gibi müslüman olmalısın. Sakın olamam deme, olursun! Çünki sen Selahaddini Eyyubinin , Alparslanın torunusun. İslam Bayrağını düşürüldüğü yerden sen kaldıracaksın. Vazifelisin. Sen Şehidler torunusun. Ecdadına layık öyle müslüman olacaksınki melekler seni kıskanacaklar. Terörist Gâvurların müslümanları parçalayıp birbirleriyle savaştırma şeytanlığının önüne geçilecek. Dünyadaki bütün müslümanlar birleşecekler. Danimarkalı gençlik yürü kardeşim arkandan bende geliyorum diyecek. Hatta Almanda, İngilizde, Fransızda, İtalyanda bu nurlu yolda seni takip edecek. Şimdiden Gazanı tebrik ediyorum. Allah rızasından ayrılma kardeşim diyorum. Kaz gibi cahilce müslümanlık bizlere yakışmaz. Osmanlı Ecdadımız gibi ilim ve irfan (dini anlayış) sahibi olmalıyız.
100 sene evvelki Türk ve Kürd ecdadımız gelseler ve bizleri görseler bize müslüman demezler. O mübarek, kahraman, şerefli, alim, imânlı, kerametli büyük ecdadımıza layık evlatlar olmalıyız. Hemen yeniden müslüman olmamız gerekiyor. Yoksa bizim alnımızda ”salak” mı yazıyor? Yazıyorsa veya birileri yazmışsa Danimarkalı müslüman kardeşlerimiz gibi melek gibi müslüman olup bu pis lekeyi temizlemeliyiz.
Şeytan İngiliz Gâvurunun müslümanların başına musallat (bela) ettiği Lawrence’ leri Yakub isimli Yakopları iyi tanımalıyız. İngilizlerin 1920 lerde sınırlarını masa üstünde cetvelle çizip, Komünizme karşı müslümanlara dağıttığı, başlarına kendi casuslarını yerleştirdiği ülkelerden 22 tanesinin sınırlarını şimdi Amerikalılar değiştireceklermiş. Kimbilir yakında Ortadoğu, Türki Cumhuriyetlerde olduğu gibi Amerikanın, Yahudinin Casusu sahte kahraman devlet başkanları gibi birsürü kukla Gâvur Casusu Kahraman! Kurtarıcı! Devlet Başkanlarıyla tanışacak.
20 milyonluk Kongonun 10 milyonunu ağaçlardan hızlı kauçuk toplamıyorlar diye öldüren Belçikalı Generalin, Kongonun Başşehrindeki heykelinin üzerinde şöyle yazıyormuş: ”Kongoya medeniyeti getiren büyük kahraman” İşte sömürgeci gâvurların müslüman ülkelerine şeytanca getirdikleri medeniyet, krallık, cumhuriyet ve demokrasi, hukuk ve guguk aslında müslümanları zekice ezmeye, iç savaşa sokmaya, soykırım yapmaya, hasta etmeye, soymaya, generalleri ve politikacıları kolay satın almaya, ahlâksızlaştırmaya, namussuzlaştırmaya, gâvur yani islamiyete düşman etmeye yaramaktadır. Dikkat ediniz dünyanın bütün gâvurlarını birbirlerine dost, Müslümanlarını birbirlerine düşman etmişler. Ana baba bacı kardaş akrabalarda birbirine düşman edilmiş. Hatta Cami ve İslami grublar bile birbirine düşman edilmiş. Halen Masonları, Selanik dönmelerini, Siyonist Yahudileri, Haçlı Amerikalı ve Avrupalıları göremiyorsak. Allah için birleşemiyorsak, mezbaalardaki hayvanlar gibi ölümün yakın olduğunu bilmeliyiz. Kurtuluşumuz barış dini İslamiyettedir. Merhametsiz Terörist gâvurlara özenmeyin ve kanmayın. Afrikadan, Iraktan, Çeçenistandan, Filistinden ve Bosnadan beter yaparlar sizi.
Eğer melek gibi örnek Müslüman olursanız, gayri müslimler ve merhametsiz Terörist gâvurlar size hayran olurlar, müslüman olurlar, yaşlı dünyamızda ki insanlar huzur bulurlar.
Fas, Tunus, Cezayir, Mısır, Suudiler, Körfez Krallıkları, Pakistan daha doğrusu bütün İslam ülkeleri 1920 lerden beri İngiliz ve Amerikanın Casusları yani kukla uşaklarıyla, sahte sömürge kahramanlarıyla , sömürge valileriyle idare ediliyorlar. Vicdansız terörist ve soykırımcı gâvurlar hem müslümanları, müslümanların askerleriyle, generalleriyle, gâvur casusu devlet başkanlarıyla şeytanca ezerek idare ediyorlar, hemde, bu geri kalmış müslümanlara demokrasiyi, cumhuriyeti bir türlü öğretemiyoruz diye televizyonlarında ve gazetelerinde dalgalarını geçiyorlar. Şimdi bu tiyatroyu çok gülünç bir şekilde Türki Cumhuriyetlerde oynuyorlar. Terörist gâvurlar müslümanlara karşı görünmeyen, gizli tiyatro savaşları yaparlar. Müslümanlar Sevgili peygamberimizin ”harp hiledir (savaştır)” hadisini iyi anlayıp uyanmalılar. Gâvurların oyununa gelmemeliler.
2006 yılında bizim Genel Kurmay Başkanımız, ”Türkiye İslam Ülkesi değildir. Müslümanda değildir. Laiktir” demişti. Bu duruma göre bende Türkiyemizin müslüman bir ülke olmadığını laik olduğunu anlıyorum. İslam ülkeleriyle ilgili yazdığım bu aciz yazılar, Cennet vatanımız, son bir avuç toprağımız, Türkiyemizin kapsama alanına girmiyor. Ben müslümanlardan ve müslüman ülkelerinden bahsediyorum.
Fransızlar Cezayirde 1.5 milyon Cezayirliyi öldürürken hiç acıdılarmı acaba? Bu zalim gâvurların hepsi kasap. Bu kasapların 500 senedir kaç milyar insanı kestiğini gösteren bir liste olsada sitemize koysak.
Muhammed Özen isimli 9 sınıfta okuyan öğrenciye Danimarka okulunda öğretmeni soruyor. -Müslüman mısın? -Evet. İkinci soru geliyor. – Terörist misin? – ………! Muhammed’e dedim ki, senin baban dindar ve bilgili bir müslüman. Bu vesileyle muhakkak sende bilgilisin. Sınıfta öğretmenin İslam dini hakkında söylediği yalanları, yanlışları düzeltmişsindir. Danimarkalılar Yahudi medyasıyla islamiyetten nefret ettirildikleri için öğretmenin senin doğru sözlerini beğenmemiştir. Ve sana Terörist deme basitliğini göstermiştir. – Evet, öyle oldu, dedi. Muzaffer Alev ekim 2006

Danimarkalı kız ve hileli yasaklar yüzünden yüce dinini öğrenemeyen esir müslüman genci: (1) Türkiyede Lise mezunu olan Şivan Kardeşimiz bir Kürd kızıyla evlenip Danimarkaya gelmis. Bir aksam Kopenhagdaki teyzesinin oğlu telefonla aramış. Son derece heyecanla ve telasla; -Hemen televizyonu aç Danimarkalı kız arkadaşım televizyonda konuşuyor! diyor. Şivan acele televizyonu açıyor. Teyzesinin oğlunun Danimarkalı kız arkadaşı siyah bir kıyafet giymiş. Bastan ayağa tesettür içinde. Hemde hakiki bir şekilde örtünmüs. Danimarkalı spikerin İslâm dini hakkında sorduğu sorulara cevap veriyordu. Bu kadar kısa bir zamanda nekadar büyük değişim Allahım! diyor Şivan. Kütüphanede tanıştığım Şivan`a Danimarkada ve İslâm Ülkelerinde İslâmın sinsice yasak olduğunu, hatta Danimarkada camilerde bile islama karşı Danimarkanın ve bizimkilerin, çocuklarımızın son hak din olan yüce İslamı öğrenmelerine mâni olmak için şeytani hileler yaptığını anlattığımda Şivan da bana Danimarkalı kızı anlattı. Lütfen, cennet vatanım Türkiyemde ve Avrupada Danimarkalı kızlar gibi islâmiyetten uzak yaşayan garib ülkemin asil gençleri olan, Türkiyeli kızlarımız ve erkeklerimiz bu yazımı dikkatle okusunlar, Danimarkalılar ve Müslüman arkadaşlarıyla sevgi, kardeslik ve barış içerisinde yaşayıp yüce dinlerini araştırsınlar. Yalancı İslâm düşmanlarına kanmasınlar. Hadiselerin gerçek yüzünü öğrendiklerinde en büyük teröristin, müslümanlara terörist diyenlerin olduğunu göreceklerdir. Müslüman şereflidir, merttir, kimseye hile yapmaz, kötülük ve zulüm etmez, yalan söylemez, iyi örnek olur, iyilikte melekleri geçer. Sömürgeci devletler son 87 sene içinde zavallı Müslümanları esir edip bozmuşlardır, cahil bırakmışlardır. Müslümanların dinlerini öğrenmelerine ve yaşamalarına mâni olanlar, İslamiyetle, Müslümanlarla alay edip dalga geçenler, firavundur, şeytandır. Amerika Irakın petrol gelirini sömürmek için 35 sene önce Saddamı başkan yaptı, İran Şahı Pehlevi‘ nin bir hafta içinde İran’ı terk etmesini istedi, Şah ağlamaya başladı. Humeyni‘ yi Fransadan İrana getirdi. Saddamla Humeyniyi 8 sene savaştırdı. Milyonlarca suçsuz Müslümanı öldürttü, sakat bıraktı. Daha önce Saddamı ve Arafatı Amerika çok seviyordu. Şimdi terörist ilân etti. Bütün dünyada olduğu gibi Danimarkadaki Türkiyeli gençler ve diğer Müslümanlar hızla ahlâksızlaşmaktadırlar. İngilizlerin 1920 sonrası esir edip şeytanî hilelerle ve yüksek teknoloji silah gücüyle zulümlerle dinsizleştirdiği Müslümanları, 1945 sonrası Amerika, Komünizme ve Rusyanın atom gücüne karşı kullanmak ve savaştırmak için geçici olarak biraz dindarlaştırmıştır. Dindarlaştırdığı 2 milyon Afganlıyı Ruslar`a karşı öldürterek, Afganlı Mücahidlerle Komünizmi yıkmış, 10 sene süren bu savaşta bir milyondan fazla Afganlı, Amerika için sakat kalmıştır. Danimarka televizyonu ve gazetelerinin haberine göre halen Afganistanda 10 milyon mayın döşeliymiş. Mayınları toprağın altına koymak çok ucuz ama geri çıkarmak çok pahalı olduğu için daha milyonlarca Afganlı ölecek ve sakat kalacakmış. Amerikanın yetiştirdiği Usame ve Taliban 10 sene Afgan dağlarında Ruslara karşı kahramanca savaşırken Danimarka televizyonu geceleri haberlerde Mücahidlerin zaferleriyle sevinirdi, alkışlardı. Biz Müslümanlarda sevinirdik. Kalleş ve kancık Haçlı Amerika şimdi 50 senelik baş düşmanı Rusyaya dost oldu. Halbuki milyonlarca mübarek Afganlı ve Arab Kardeşlerimiz Amerika ve Avrupa için ölmüş ve sakat kalmıştı. Kalleş Hıristiyanlar eski dostları Zavallı Mücahidleri, terörist ilan ettiler, İslâma karşı Rusya ile beraber savaşıyorlar. Amerikalı Yahudiler, ortadoğu petrollerine tam sahip olmak ve İsrail Devletinin sınırlarını Nil`i, Fırat`ı ve Türkiyenin güney doğusunuda içine alacak şekilde büyütmek için İkiz Kuleleri (World Trade Center) kendileri yıktılar. Dünya Ticaret Merkezinde (İkiz Kulelerde) çalışan 4000 Yahudi 11 Eylül perşembe günü çalışmaya gelmediği için Yahudilere birşey olmadı. Çünki nasıl bir facia olacağını biliyorlardı. Orta Doğuda sıcak savaş devam ederken, son Hak Din İslam‘ a karşı gizli, soğuk ve kirli Yahudi Haçlı Savaşı 87 yıldır bütün dünyada devam ediyor. Tarih boyunca Müslümanlar Hıristiyanların ahlâksızlığıyla hiç alay etmezken, Hıristiyanlar zavallı ahlâklı Müslüman gençlerimizi ve çocuklarımızı, ahlâksız ve dinsiz yapmak için yüz milyarlarca dolar harcıyarak sinsi-gizli- soğuk savaşı sürdürerek, şeytanca zavallı Müslümanları teröristlikle suçlayıp çok alay ediyorlar, dalga geçiyorlar. İslâm Alemide dahil bütün dünyada televizyonlarla, gazetelerle, radyolarla, okullarla, kitaplarla, dergilerle devamlı yalan uydurarak İslamiyeti kötülüyorlar, hatta maalesef bütün dünyada Camilerimizde İslâmı öğrenmeyi şeytanca yasak ederek Müslüman Gençlerin İslâmda Huzuru bulmalarına mâni oluyorlar, Güzel Dinimizi ve İyi Müslümanları kötülüyorlar. Müslümanları, Müslüman olup huzur bulma ihtimali olan Gayri Müslimleri kandırıp İslâma düşman yapıyorlar. Bu sebeple Danimarkalı İşverenler Müslümanlara is vermiyorlar. Danimarka Halkı Müslümanlardan iğreniyor. İşte bu tek taraflı soğuk, vahşi, cânî sömürge savaşının kurbanlarından çaresiz bir Kürd Gencinden bahsedeceğim sizlere. Ben Türküm. Kürdler, Türkler ve Arablar Çanakkalede 1915 de İngilizlerin vahşi saldırılarına karşı İslâm için birleşip 3 sene açlık içinde savaşıp 300 bin Şehid verdikleri için mi daha sonra cezalandırıldılar acaba? Birbirlerine kâfir diyen Katolikler ve Protestanlar İslama karşı birleştiler, Amerikalılar ve Ruslar bile birleştiler. Türkler, Kürdler, Arablar ve diğer Müslümanlar daha fazla rezil olmamak için Bediüzzaman’ın tabiriyle “İslâmın Sabahında” ne zaman uyanacaklar, birleşecekler? Çocuklarını dindar yetiştirip, Yüce İslâmı yaşayıp, Danimarkalılara iyilikte, huzurda örnek olacaklar? Kudüste Ehli Salib’ in (Haçlı seferleri’ nin) 90 sene süren zulmünü ve Selahaddin`i Eyyubi yi lütfen okuyunuz. Şeytanca yasaklar yüzünden İslâmi bir eğitim almamış olan Zavallı Müslüman Kürd genci, Danimarkalı bir kızla flört ediyor. Aynı, Türk televizyonlarının gençlere ve çocuklara günde 24 saat devamlı ahlâksızlık öğrettiği gibi, kürd gencide kendisine öğretilmeyen İslâma göre ahlâksız, kötü, garib bir hayat yaşıyor. Bu durumdan rahatsız olan gencin anne ve babası evlâdını Türkiyede köylerinden bir kızla evlendirmek istiyor. Çünki batının sefih ve ahlâksız hayatından, esrardan, içkiden, sigaradan, stresden, depresyondan, intihardan evlâdını kurtarmak için çareler arıyor. Bütün Avrupada ve Danimarkada 11 yaşında başlayan flörtler (ahlâksızlıklar) ve evlilikler günlük, haftalık, aylık ve yıllıktır! Bir erkeğin 40 – 400 – 1000 hanımı veya flörtü olur. Tabii bir Danimarkalı kızında o kadar kocası olur, her türlü ahlâksızlığa 11-12 yaşında başlarlar. Dansa ve meyhaniye (bara) bunun için gidilir. Yani ahlâksız ve sarhoş yeni eş veya arkadaş bulmak için. Çünki o andaki eşleriyle ne kadar beraber olacaklarını bilemezler. Elaltında yedek eş hazır olmalıdır. Noel ve Yılbaşı Gecesi Kiliseye gidilir, sonra toplu yemek yenir, bol içki içilip sarhoş olup pek namus aranmaz o geceler ve her türlü çılgınlık yapılır. Sömürülen, dünyadaki bütün Müslüman Ülkelerin Esir Halkları bu durumu tam anlayamazlar, çünki maalesef beyinleri batılılar tarafindan İslâma karşı düşmanca ve şeytanca yıkanmıştır. Biz Müslümanlar Sevgili Peygamberimizin arkadaşları sahabeler gibi birbirimizi samimiyetle sevmezsek, kavga etmeden konuşup anlaşmazsak çocuklarımızı imânlı ve dindar yetiştirebilirmiyiz? Kâlbleri Allah sevgisi dolu kardeşlerimiz lütfen haftada bir akşam evinizde İslâmi toplantı yapınız. Akrabalarınızı, komşularınızı ve arkadaşlarınızı davet ediniz. Hanımlarda başka bir odada toplansınlar. Çocuklar çay dağıtsınlar ve büyüklerinin konuşmalarını ve okuduklarını dinlesinler. Ben böyle bir toplantıyı 10 sene kendi evimde her hafta cuma akşamları 10 saat yaptım. Her hafta değişik evdede olabilir. Bu kardeşlerimiz mahallelerinde küçük bir oda temin edip oraya yüzlerce, binlerce İslâmî çocuk kitabları, ilâhi, ezgi, marş kasetleri, radyo tiyatrosu kasetleri, cd, vcd, dvd leriyle doldurup evlere Danimarka kütüphaneleri gibi ödünç verebilirler. Bu şekilde yetişen bilgili çocuklar anne babasına olduğu kadar Danimarka Devletine ve Danimarka halkınada hayırlı olurlar. Melek gibi evlâtlarımızı Danimarkalılarda severler. Hatta bu ev toplantılarına Danimarkalılarıda çağırabilirsiniz. Ben geçen hafta Ishøj`da 25 yaşlarında Danimarkalı yeni bir Müslümanın salı geceleri evinde yaptığı toplantıya gittim, 14 yaşındaki bir Çinli ile 16 yaşında Danimarkalı yeni Müslümanlarla tanıştım ve dindarlıklarına hayran oldum. Allah bütün Müslüman evlâdlarını böyle imânlı ve bilgili eylesin. Bizler zamanın usulleriyle gayret etmezsek, fidanların bakımını yapmazsak, meyve alabilirmiyiz? Siz Müslüman kardeşlerimi düşünmeye, araştırmaya, çare aramaya davet ediyorum. Müslümanlar kardeştir, birbirlerini sevmeliler diyorum. Müslüman Kardeşlerim, her sene Türkiyeye izine gittiğinizde, memleketinizdeki İslâmî kitapçılardan çocuklarınıza her sene 4-5 bin kronluk İslâmî çocuk kitabları, dergileri, ilahi, ezgi, marş, radyo tiyatrosu kasetleri, cd, vcd, dvd’leri alınız. Zamanla çocuklarınız bunlarla oynamaya, okumaya, dinlemeye alışacaktır. Danimarka kütüphanelerindeki bebek oyun kısımlarını geziniz. Osmanlıda eğitim 3 yaşında âmin alayları ile Camide başlardı, İmam Efendilere sorarsanız size anlatırlar. Camide kitap satmak kütüphane kurmak değildir. Evlere,kitab,kaset,cd vesaire ödünç verilen yere kütüphane denilir. İslâm Ülkelerinde ve Avrupada İslâmî Kütüphane açmak yasaktır veya hileli engellerle mani olunur. Engelleri aşmalısınız. Her akşam küçük evladlarınız uyumadan önce yatağının yanına oturunuz ve memleketinizden aldığınız bol resimli yüzlerce İslâmî çocuk kitablarının resimlerini çocuklarınıza göstererek ve izah ederek uyuyuncaya kadar okuyunuz. İslâmî kitabları ve İslâmî gazetelerde yazarların makalelerini okuyunuz. Çocuklarınıza her gün en az yarım saat veya bir saat okuduklarınızı anlatınız, sohbet ediniz. M Ü S L Ü M A N O L !!! Kürd Genci ayrılmadan biraz önce Danimarkalı Kıza ; – Bu bizim son görüşmemiz, yarın Türkiye‘ ye izine gidiyoruz. Annem ve babam benim Türkiyeden evlenmemi istiyorlar. Evlenip hanımımı buraya getireceğim, bir daha görüşmemiz mümkün değil, diyor. Danimarkalı Kız perişan oluyor, çok üzülüyor. Ayrılmak üzere olan Kürd Gencine son bir defa bakarken gözlerinden yaşlar boşanıyor, yaşlı gözlerle son cümlesini söylüyor. – Benden istediğin son birşey var mı? Bu soru karşısında Kürd Genci şaşırıyor! Ne istiyebilir ki?… Ne istesem, ne istesem diye çaresizlik içinde telaşla kıvranıp düşünürken, İslâmiyet ile ilgilenmediği halde ağzından birden; – Müslüman ol! Sözü çıkıyor ve ayrılıyorlar… Genç ve ailesi Türkiyeye gidiyorlar. Genç evleniyor, Gelin Hanımın vizesi için Danimarka Ankara Konsolosluğuna müracaat ediliyor. Genc ve ailesi Danimarkaya dönüyor. Genc tekrar Danimarkalı Kız arkadaşının (flörtünün) evine gidiyor! Kapı açılıyor. Hayret! Kız arkadaşı tam İslâmî bir kıyafet içinde. Son derece güzel örtünmüş. Aynı Türkiyede Lise ve Üniversitede okumaları yasak edilen öğrenciler gibi güzel örtülü. Olacak şey değil. Hemde bukadar kısa bir zamanda! Danimarkalı Spikerin İslâm dini hakkındaki sorularına cevap veriyor! Danimarkalı Kız, Kürd Gencine; – Müslüman olduğunu, artık kendisiyle görüsmesinin mümkün olmadığını ve kendisini içeri alamıyacağını, İslâm Dininde bunun yasak olduğunu, şu anda evindeki Pakistanlı Hoca Hanımdan İslâmî ders aldığını söylüyor. Değerli Kardeşlerim, Siyonist Yahudiler ve Batılılar ”son hak ve değiştirilmemiş tek doğru İlâhi din olan yüce dinimiz” İslâmiyetle, yüksek teknoloji silahlari sayesinde, medyalarıyla zavallı silahsız Müslümanlarla hep dalga geçerler. Müsadenizle bende size kısa bir Danimarka haberinden bahsedeceğim. ”Kızım olmadan asla” filminin ve kitabının uydurma olduğunu İsveç Televizyonunda belgesel olarak seyretmek beni memnun etti. Nijeryada ki Amine Laval meselesinde, Nijerya ya giden Danimarkalı gazeteciye, bir Nijeryalı; – Biz müslümanız, dinimizde erkeklere ve kadınlara evlilik dışı yakınlık yasaktır. Evlilik dışı yakınlıkda bulunan kızlara fahişe denir. Danimarkalı gazeteci; – O zaman Danimarkadaki bütün kızlar fahişe (yani ahlâksız) oluyor! diyor… Ahlaksızlaşan batı, strese giren batılı gençliğin ilerde Müslüman olmasından çok korkuyor, kurtuluşu ve huzuru İslâmda bulmasını istemiyor. Batılılar; gençlerini alkol, esrar,eroin, sigara, deprasyon, genç kızlara grup tecavüzü, öğretmenlerin çocuklara tecavüzü, %1-10 anne ve babaların 8-16 yaş arası çocuklarına devamlı cinsî tecavüzü (DR1), hırsızlık v.s gibi kötülüklerden kurtarmak için çareler arıyor, çare bulamıyor. İslâm dinini çare olarak kabul etmek istemiyor. İnsanların İslâmiyetten nefret etmesi için gizli ve şeytanî psikolojik soğuk savaşı kalleşçe yapıyor. Dünya medyası yani televizyonlar, radyolar ve gazeteler Yahudinin hakimiyetindedir. Çaresiz Müslümanlara karşı (İyi Yahudiler hariç) hepsi hergün aynı yalanı söyler, aynı tiyatroyu oynar. Batılı kendisi teröristtir ama oynadığı senaryolarla zavallı suçsuz müslümanlara hiç utanmadan terörist damgasını vurur! Müslümanları kendisi perişan eder, silah satar, savaştırır, utanmadan, aptal müslümanlar birbirlerini öldürüyorlar der. Bu şartlar altında devamlı İslâmiyete karşı yalan dinleyen bir Danimarkalı Kızın aptal zencilerin (Müslümanların) dinine girmesinin ve o dini tam Sahabî gibi yaşamasının sakın kolay olduğunu sanmayınız. Bu iş îman işidir. İmanlı insanlarla arkadaş olalım, araştırıcı, sabırlı ve gayretli olalım. Yine Bediüzzaman diyorki, “- Bir çocuk küçük yaşlardan itibaren tam bir İslâmî eğitim almaz ise, büyüyünce İslâmiyete yönelmesi bir Hıristiyanın Müslüman olması gibi zor olur.” Demek ki, bir Danimarkalı Kızın Müslüman olması bu karışıklıkda öyle sanıldığı gibi kolay değildir. Büyük gayret istemektedir. Zira Danimarkalılar uyduruk değil, hakiki Müslüman oluyorlar! Türk ve Kürd Kızlarının ve Erkeklerinin Danimarkalı kızımız gibi tam ve doğru İslamiyete yaklaşıp dünya ve ahirette huzur bulmaları en büyük isteğimizdir. Bir Danimarkalı Müslüman olurken, yüzlerce Müslüman ahlâksızlaşıyor hatta bazıları dinsizleşiyor. Batılılar zırcahil Müslümanı bile Hıristiyan ve dinsiz yapmanın çok zor olduğunu bildiğinden entegrasyon adı altında her sene yüz milyarlarca dolar harcıyarak Müslüman gençlerini ve çocuklarını hileyle, süratle ahlâksız yapıyorlar. Türkçe Yahudi Televizyonlarıyla çocuklarımızı önümüzdeki senelerde uyduruk Hıristiyan veya dinsiz yapacaklar. Her nekadar zenciler gibi devamlı aşağılansakda, biz zavallı, boynu bükük, yarım Müslümanlar, yinede Danimarkalıları ve Danimarkayı çok seviyoruz. Hıristiyanlık değiştirilmiş olsada, onların mümkün oldugu kadar ahlâklı Hıristiyanlar olmalarını istiyoruz. Melek gibi iyi müslümanlarla, kibar ve mert Danimarkalıların el ele vererek Danimarkayı huzurda ve medeniyette dünyada birinci ülke yapmalarını arzu ediyoruz. Kahrolsun ırkçılık diyoruz. En derin dualarımla… muzafferalev@ hotmail.com Not: Sevgili Müslüman gencler, hakiki huzur ve saadeti arıyorsanız sizlerde Danimarkalı Müslümanlar gibi hakiki İslamiyeti arayınız. Genç Kızlarımız ve Erkeklerimiz sakın utanmayınız, Yüce Dinimizi onlara sorunuz. Sizlere büyük bir şefkat ve sevgi ile İslâmiyet gerçeğini anlatacaklardır. Baştan ayağa örtüler içerisinde ağustos sıcağında yollarda hemen hergün karşılaştığınız Danimarkalı mübarek kızları mavi gözlerinden, sade başörtülerinden, uzun ve bol pardüselerinden hepiniz tanıyorsunuz. – Selâmın Aleyküm Sister, deyip niçin sohbet etmiyorsunuz? Dost olmuyorsunuz? Yoksa siz cenneti özlemiyormusunuz? Danimarkalı kızlarımız İslâmın yeni öğrencisi olduğundan; tabii daha sonra ilim, hikmet sahibi tecrübeli hoca hanımlarla ve hoca efendilerlede devamlı görüşmelisinizki bu asrın hastalıklarından uzak kalasınız. Seneler önce bir yaz günü Kopenhagda çamaşır yıkanan bir dükkânda çok modern kıyafetli bir Türk kızı Danimarkalı olduğunu yüzünden anladığı, çok güzel örtülü bir genç Danimarkalı hanıma; – Müslüman mısın? diye soruyor. Danimarkalı genç hanım; -Yeni Müslüman oldum, sizde Müslüman mısınız? diye soruyor. Türk kızı t-şörtü ve daracık pantalonuna bakıp utanarak ve suçluluk hissiyle dudaklarını ısırarak; – Bende Müslümanım, diyor sessizce. Bu durum Türk kızında şok tesiri yapıyor, ertesi günler yollarda hep onu arıyor. Onu bulmalıyım ve İslâmiyeti öğrenmeliyim diye cesur bir karar veriyor. Allahın yardımı ile bir gün Nørrebroda Danimarkalı yeni Müslüman kızla karşılaşıyor. -Senin gibi Müslüman olmak istiyorum! Bana yardım edebilirmisin, diyor. Danimarkalı Hanım; -Size yardımcı olabilirim, ben her hafta bir İslâmî toplantıya gidiyorum. Oraya Gonca Alev geliyor. Biz Abla Goncadan çok bilgi öğreniyoruz. Sana Abla Goncanın telefonunu vereyim, onunla Türkçe görüş, diyor. Ve böylece bu cesur kızımız, iki erkek kardeşi ve çevresindekiler İslâmî hayata başlıyorlar.
Linkler; İmam Fatih Danimarkaca hutbe okuyor. http://www.islam.dk isimli sitede bazı hutbelerini okuyabilirsiniz ve dinliyebilirsiniz)
(İmam Abu Laban Arabca ve ingilizce hutbe okuyor. infarmasyondan kulaklik ödünc alinarak hutbeler Danimarkaca dinlenebiliyor. Danimarkalı yeni Müslüman olan gençler tarafindan Danimarkaca heyecanlı vaazlar veriliyor. http://www.wakf.com Ramazan ve Kurban Bayramı namazi 11 bin kişiyle saat 9.00 da kılınıyor. Hanımlarda çocuk arabalarıyla geliyor. Küçük çocuklara ve bebeklere görevliler bakıyor. Çok sayıda İsveçli ve Danimarkalı Müslümanda hanımları ve çocuklarıyla namaz kılıyor. Çocuklar için tertiplenen çok büyük panayır (tivoli) eğlencesi saat 8.00 den 15.00 e kadar devam ediyor. pekçok yiyecekler, tatlılar ve içecekler satılıyor. Okullarda bir ay müddetle her gün noele (jul) hazırlık yapan çocuklarımızın uydurma noel’e özenmemesi için bu eğlencelere katılmaları bence şart gibi. Bayramdan iki gün önce http://www.wakf.com sitesinden veya telefonla yer ve zamanı öğrenip sizde sabah saat 8.00 de ailece Bayram Namazına gidebilirsiniz. Nørrebrodaki Camilerinde pazar günleri Danimarkali genç kızlar ve hanımlarında katıldığı Danimarkaca ve İngilizce İslâmî eğitim toplantılarına http://www.wakf.com dan adresini alıp sizde katılabilirsiniz. Danimarkaca bilen gençlerimiz ve zeki cocuklarimiz http://www.wakf.com sitesinde Bøger`i tıklayınız. İslam i focus, Muslim forældrenes barn kitabını ve diğerlerini okuyunuz. 2. kitabı İngiliz Müslüman hanımlar grubu 25 sene önce İngilteredeki Müslüman çocukları için yazmışlar. Danimarkalı Peter Louborg 1970 yılında genç yaşında New york lu İngilizce Öğretmeni Lyn hanım ile beraber Müslüman oluyor. Peter Louborg, Omar, hanımı ise Aişe ismini alıyor. Çok samimi Müslüman olan bu genç matbaacı aile ”Muslim Forældrenes barn” kitabını tercüme ediyorlar ve matbaalarında neşrediyorlar. Mübarek iman Kardeşimiz Aişe Louborg 15 sene önce kanserden genç yaşında vefat etmiştir. Valby’ deki Müslümanların defnedildiği mezarlığa gömülmüştür. Beş tane güzel küçük kız çocuğunu bırakıp Firdevs Cennetine giden bu kızkardeşimizin hakkında Gonca gülsel Alev in ”Gurbet Radyosu” kitabının sonunda ”Firdevs Cenneti ” bölümünde okuyabilirsiniz.) http://www.islam.dk (Khutbe yi dinleyiniz) – http://www.alev.dkhttp://www.islamisk.dkhttp://www.barn-i-islam.dkhttp://www.esir.webbyen.dkhttp://www.islamustundur.com (İslâm düşmanlarına karşı İslâmî doğru kısa bilgiler) – http://www.ankebut.net (Timurtaş Hoca ve Necmi abi) – http://www.gulaypinarbasi.comhttp://www.vakit.com.trhttp://www.yeniasya.com.trhttp://www.milligazete.com.trhttp://www.sorularlaislamiyet.com (Bu sitede üniversiteli ağabeyler bugün sorduğunuz İslâmî sorularınıza ertesi gün cevap veriyorlar) – http://www.vahdet.com.trhttp://www.cankardes.com (oyunlar ve cocuk dergisi) – http://www.sevde.dehttp://www.harunyahya.org (cocuklar icin gercekler i tiklayin- sonra diger diller ve danish i tiklayin) – http://www.islamharfleri.comhttp://www.ravda.nethttp://www.davetci.com – yildizindunyasi.net – http://www.google.com dan tıklayınız; Dost tv – Akra fm – marmara fm – moral fm – Dost fm – Burc fm – ”Müslüman çocuk” “İslami film” ”namaz nasıl kılınır” “hadisler” ”kütübü sitte” ”Kuranı Kerim Tefsiri” “islami site” “Danimarkalı gelin” “sigarayı bırakmak” “sigaranın zararları” ”Mehmet Şevket Eygi” ”Mustafa kaplan” ”yavuz bahadıroğlu” ”sabatay sevi” “başörtüm” ”Fatih Alev””Bediuzzaman Said Nursi” ”Bediuzzaman çizgi filmi” “risale i nur” ”çantacı necmi ağabey” ”Timurtaş hoca” ”Esad hoca” ”zafer dergisi” ”hayrat vakfı” – ”İmam Fatih” ”abdul wahid pedersen den lange vej hjem” ”Yusuf İslam” ”Cat Stevens” ”Ahmed Deedat” ”Alif Bogforlag” ”embrace islam” ”embraced islam” ”Why choose islam” ”Journey to islam” ”ask about islam” ”discover islam” ”convert to islam” ”why islam” ”faith islam” ”How is salah performed” DEĞERLİ KARDEŞLERiM, BULUNDUĞUNUZ MAHALLELERDE ÇOCUKLARINIZIN iSLAMi EĞiTiMi İÇİN 50-100 KİŞİ BİRLEŞEREK ARANIZDA AYDA 50-100 KRON TOPLIYARAK KÜÇÜK BiR ODA TEMiN EDiNiZ. BU ODAYA HER AY BiNLERCE KRONLUK YÜZLERCE VE BİNLERCE İSLAMİ ÇOCUK KİTAPLARI, DERGİLERİ, İLAHİ, EZGİ, MARŞ KASETLERİ, RADYO TİYATROSU KASETLERİ, CD, VCD, DVD LERiYLE DOLDURUP EVLERE öDüNÇ VERiNiZ. YOKSA BENiM GiBi EViNiZi KüTüPHANE YAPMAK MECBURiYETiNDE KALIRSINIZ. “DiYANET iSLAM ANSiKLOPEDiSi”Ni HEMEN ALINIZ. (Camilerde imam efendilere sorunuz) http://www.esir.webbyen.dk muzafferalev@hotmail.com

Degerli Kardeslerim;
Gercekleri yazmak yassak oldugu icin herkez ucundan kösesinden birsey yazar durur. Maalesef bende öyle birseyler yaptim.
http://www.esir.webbyen.dk isimli basit sitemde Danimarkada seytani oyunlarla islamiyetten uzaklastirilan Müslüman neslimizi yazmak istedim ama seytani yasaklardan dolayi bir türlü yazamadim maalesef… Arastirici olunuz, bilgili kültürlu yasli dindar insanlari arayip bulunuz ve gercekleri lütfen ögreniniz. Allah cümlemizi ingiliz, Amerika, avrupa ve israil hilelerinden muhafaza buyursun… Zor günlerin müslümanlariyiz. Danimarkada sayilarinin hergün arttigina güzel basörtüleri ve islami kiyafetlerinden anladigim melek gibi Danimarkali Yeni Müslüman kizlardan bir kaciyla islam dini hakkinda sohbet ettim. Islamiyeti ve Osmanli Tarihini, Yakin tarihimizi mükemmel dogru olarak bildiklerini gördüm. Halbuki Türkiyeli cocuklar, gencler ve ebeveynleri Hadis nedir? Kuran nedir? Sorularina bir cümleyle bile cevap veremiyorlar. Danimarkalilarda Müslüman, bizde Müslümaniz ama bize bir oyun oynamislar. Cevrenizdeki bilgili dindar insanlara gizlice bu sorunun cevabini sorunuz. Arastiriniz. Yahudi televizyonlarinin gizli tiyatro medya savaslariyla yaptigi saldirilarin perde arkasinida bilmelisiniz. Sizlere dualar ediyorum. La ilahe illallah Muhammedin Resulullah diyen herkes benim islam kardesimdir. Kardesiniz Muzaffer Alev muzafferalev@hotmail.com

Degerli Kardesim,
Bizde 16 yasinda bir Danimarkali cocukla, Hanimim, Gonca Gülsel Alev ile birlikte senelerce ilgilendik. Hatta Türkiye ye izine getirdik Danimarka Devleti yatili cocuk yuvasindan izin alarak.
istanbul ve Merzifon da ikamet ettik. Camileri ve müzeleri gezdik. Namazlar kildik. islami kitablar, kasetler aldik.
Hatta Gonca Gülsel Hanim “Gurbet Radyosu” isimli kitabinda “Zavalli bir Danimarkali Hans Henrik Rasmussen” diye, uzunca Radyo Programini kitapta nesretti.
Oyuna geldi o güzel kitabi satmadilar! Hayirlisi olsun. Ölümlü dünya. Kime kaliyor ki?
Henrik 16 yasinda mübarek, suurlu bir Müslüman olmustu. Alkolik annesi, Henrik in babasindan ayrilmis, Henrik i cocuk yasinda Danimarka Devletine ait bir yetistirme yurduna vermisti. Holbaek Sehrinde yasiyorlardi. Bize 80 kilometre uzaktadirlar.
Uzun senelerdir görüsemedik.
Henrik Müslüman olunca Abdullah ismini almisti.
16 yasinda istanbulda minarelerde ezanlar okumustu. O yaslarinda iken Müslüman ülkelerinin ve Türkiyenin dertlerini bilirdi. Bugün halkimiz dertlerinin ne oldugunu bile bilmiyor maalesef! Gizli Yalan Tiyatrolariyla halkimizi oyaliyorlar.
Avrupadaki Diyanet Camilerinde 1984 Avrupaya imam getirme projesinden beri Degerli imam efendilerin Yüce dinimizi ögretmeleri yasaktir! Türkiyeden daha kötüdür buralar. Türkiyede serbest midir?
Yigeninizle ilgileniniz lütfen. Yoksa o Hristiyan olur. Hristiyanlik bize ögrettikleri gibi degil. Teröristlik , Katillik, sömürgeciliktir.
Zannederim, Abdullahi Bosnaya Danimarka askeri olarak göndererek bozdular. Cok para vereceklerini söylüyordu Abdullah.
Afganistanda ki ve Irakda ki Danimarkali askerlerin aldigi astronomik parayi okuyunca Danimarka gazetesinde inanamadim. Öldürülürlerse bile anne babasina cok para veriyorlar. (2 milyon kron. )
Muzaffer Alev ishoej Kopenhag Danimarka
http://www.esir.webbyen.dk
http://www.islamidavet.wordpress.com

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s