Danimarkali Üniversiteli KIZ nasil Müslüman oldu?

DANİMARKALI ÜNİVERSİTELİ KIZ  ”ANNE ” (ENE) NASIL MÜSLÜMAN OLDU?TERÖRiST HiLECi  KATiL GÂVURLAR , GAYRİ MÜSLİMLER VE MÜSLÜMANLAR :

 

 Gayri Müslim ;  Müslümanlara iyi davranan Hristiyan, Yahudi v.s gibi insanlara ”Gayri Müslim” yani ”müslüman olmıyanlar”, denir.

 

Danimarka, Avrupa, Amerika ve İsrail halkı gayri müslimdir. Gâvurlar, gayri müslimleri ve aldattıkları yani kandırdıkları müslümanları, melek gibi iyi müslümanlara şeytani hilelerle düşman ediyorlarki, bu sayede, gaflet içindeki, gereken uyanıklığı gösteremiyen insanları, çocuklarını ve gençlerini  iyi müslümanlarla savaştırabilsinler, kavga ettirip birbirlerine düşman etsinler. Hristiyan gençleri kolayca Ortadoğuya zavallı müslümanları öldürmeye gönderebilsinler ve suçsuz insanları terörist diye öldürtsünler. Ekim 2006 Irakda sadece 650 bin müslüman öldürülmüş. Şeytan Gâvurlar güle oynıya tavuk gibi müslüman boğazlıyorlar. Bir müslümanın bir hayvan hatta bir tavuk kadar değeri yok artık. İngilizlerin, İspanyolların, Fransızların ve diğer sömürgeci Terörist Ülkelerin Afrikadan Amerikaya veya Danimarkalıların Afrikadan Batı Hindistana götürdükleri zavallı Afrikalı zencilerinde hayvandan daha az değeri vardı. Haçlıların aceleleri var. Yıktıkları, Harabeye çevirdikleri  Irak’ı ve Afganistanı inşa edip, yapıp biran evvel daha zengin olacaklar. Müslümanları aç karnına Afganistandaki gibi çalıştıracaklar. Tamamen aç kalıp, açlıktan ölmemek, çocuklarının açlıktan ölmemesi için zavallı müslümanlar ağlıya ağlıya çalışacaklar. Daha sırada İran, Lübnan, Suriye, Suudi Arabistan, Körfez Emirlikleri, Türkiye, Pakistan vesaire var. Daha milyonlarca müslümanı öldürüp tarihin en büyük soykırımını yapacaklar. Afganistanda, Çeçenistanda, Irakda, Filistinde Düğün yapar gibi güle oynıya müslüman öldürüyorlar. Bizim pek haberimiz olmuyor. Çok nadiren, biz müslümanları aşağılamak, korkutmak için bakın biz salak müslümanları nasıl öldürüyoruz, diğer salaklar kendinize dikkat edin, köleliğinizi bilin yoksa sizide eşşekler cehennemine göndeririz mesajını bizlere vermek için bazen katilliklerinden kerhen, istemiyerek haber veriyorlar. Ama, biz katiliz, demiyorlar, demokrasi havarisiyiz, yardım meleğiyiz, diyorlar. Siz salak ve kafasız müslümanlara demokrasi ve medeniyet getirmek için uğraşıyoruz. Ama siz geri 3. Dünya ülkesi olduğunuz için medeniyetten anlamıyorsunuz, geri zekalısınız, diyorlar! Yahudi Televizyonları gösterirse haberimiz oluyor getirdikleri Siyonist ve Haçlı Demokrasisi ve Medeniyetinden. Yaptıkları zulmün pek azını gösteriyorlar veya yazıyorlar.  Öküzün trene baktığı gibi bakıyoruz. Tavuk kesme fabrikalarında ki veya mezbahalarda ki boğazlanan tavuklara bakar gibi bakıyoruz. Öldürülme sırası bize gelincede o zavallı Müslümanların gavurlaşmış çocukları, bize öyle bakacaklar!  Akşamları  televizyonlarda gördüklerimiz kâlplerimizi ağlatıyor. Bize televizyonlarda gösterdikleri katillikleri binde bir bile değildir. Hiç göstermeseler olmaz. Gâvurlar aptalmı, hayvandan aşağı duruma getirdikleri, öldürüp, sakat bırakıp, hasta ettikleri, işkence yaptıkları, ırzlarına geçtikleri zavallı savunmasız Müslümanların durumunu bizlere  tam göstersinler ve uyuyan biz salak Müslümanları uyandırsınlar. Ağlayın Müslüman Kardeşlerim ağlayın. Salaklığımızada ağlayın. Gâvur Kayırıcılığımızada ağlayın. Bizi koruyan zavallı Müslümanlara aptalca Terörist deyip düşman olduğumuz içinde ağlayın. Kendi evlatlarımızı bile müslüman gibi yetiştiremediğimiz içinde ağlayın. Kahraman Danimarka pilotları! 4 senedir Kırgızistandan havalanıp Zavallı Afgan Halkını Terörist diye öldürüyor!  Danimarka  Televizyonları, 1984 -1994  arası tam on sene Afganlı Mücahidlerin Ruslara karşı zafer haberini akşamları sevinerek verirdi. Komünizmin yıkılması için ve Türki Cumhuriyetlerin Batı ve İsrail tarafından esir edilmesi için kaç tane batılı öldü?    -Hiç ölmedi! 2 milyon Afganlı Amerika, Avustralya, Batılılar ve İsrail için öldü, şeytanca öldürtüldü. 2 milyon sakat kaldı. Zavallı Afganistanı kullandılar, kolsuz ve ayaksız insanlar ülkesi yaptılar. Afganistanı harabe yaptılar. Ne güzel insanlar şu Afganlılar. Vicdansız Terörist Gâvurlar Afganlı Kardeşlerimizi aç bırakıp ağlatıyorlar. Deccal ve kâtil Gâvurlar, küfre karşı koydukları için Müslümanlardan intikam alıyorlar. Danimarka televizyon, Radyo ve gazetelerinin haberine göre Afganistanda temizlenmesi pahalı olduğu için çıkarılamıyan  Rusların döşediği 10 milyon mayın yüzünden ilk on sene içinde 10 milyon kadar Afganlı ölecekmiş. Kalleş Amerikalı, Batı Avrupalı ve İsrailli sömürgeciler acımadan kendileri için canlarını veren zavallı Afganlı Mücahidleri ve Afgan halkını öldürüyorlar. Zavallı Afgan halkını aç karnına çalıştırıp, yıktıkları yolları, binaları yapıyorlar. Yok yarım kaldı yapamıyorlar. İşgalcilerin Tabutları geliyor. Havadan bomba yağdırıyorlar!Aynı Fransız Katil Devletinin, Cezayirde bir anda suçsuz 1.5 milyon Cezayirli Müslüman kardeşimizi acımadan öldürüp geri kalanları aç karnına çalıştırdıkları gibi! Belçikalı Generalde 20 milyon nüfuslu Kongonun, 10 milyonunu öldürmüştü! Terörist gâvur kâtillerin Somali, Sudan ve Liberyadaki katillikleri halen devam ediyor. Gâvurlar dünyayı Müslümanların  hayvan gibi boğazlandığı, kesildiği mezbaha yaptılar. Hayvan keser gibi Müslüman öldürüyorlar. Böylece İslam Aleminin petrolünü, gazını, madenlerini ve bütün zenginliklerini daha kolay , daha çok sömürebilecekler!  Gâvurlar Afrikada ve dünyada çıkardıkları iç savaşlarla hergün 50 bin çocuğun açlıktan ölmesini sağlıyorlar. Silah ve ilaç fabrikalarının çalışması gerekiyor.  Saddam isimli 35 senelik köpeklerini Kuveyte saldırtıp çıkardıkları Birinci Irak saldırısında, ambargo ile 500 bin Iraklı çocuğu ilaçsızlık ve açlıkla öldürdüler. Kaç bin Irak askerini ve sivil halkını öldürdüklerini ise unuttum. Sizler belki hatırlarsınız. Bir milyonu geçti. 2 milyonuda geçti mi? 50 milyon mu, yoksa 100 milyon mu, Müslüman öldürecekler orta doğuda?  1. Ve 2. Dünya harbinde (savaşında)  100 milyon suçsuz insanı öldürmüşlerdi. Çıkardıkları bu karışıklıkla Avrupa ve Rusyadaki zengin yahudileri rahatsız ettiler ve İngilterenin 1948 yılında Müslümanları katlederek (öldürerek) kurduğu yeni İsrail’e gitmelerini sağladılar. Yoksa Yahudiler asla israil devletini kurmak için İsrail’e gitmezdi.Yalan, hile, kalleşlikle bütün dünyada Müslümanlar öldürülüyor. Son 90 senedir salaklaştırdıkları Müslümanlarıda zavallı Müslüman kardeşlerine düşman yapmışlar. Danimarka Devleti bu günlerde Talibanı istemeyen Müslümanlara Afganistanda silah dağıtmayı görüşüyor. İç savaşı dahada hızlandıracaklar. Bu haftalarda Nato güçleri Afganlı zavallı kardeşlerimize karşı bütün gücüyle savaşıyor. Tavuk gibi Müslüman öldürüyorlar Afganistanda melek yüzlü katiller. İşgalcilere karşı vatanlarını korumanın adı Terörist oldu gayri. 1920 nin Terörist Kanlı Gâvurları 50 senedir Müslümanlara biraz iyi davrandılar. Müslümanları Komünizme karşı savaştırdılar.  Afganlılarla Komünizmi yıktılar. 1992 de Türkiye ile Rusyayı savaştırmak istediler. Rusya, Amerikaya ne istediğini sordu?  İstek belliydi. Türki Cumhuriyetlerini esir olarak istiyordu Amerika, Yahudi ve Batı Avrupa. Amerika ve ortakları isteğine kavuştu. Türki Cumhuriyetleri esir aldılar Ruslardan! Hemde tek mermi atmadan…Türkiyede İmam Hatip Okulları, Kuran Kursları ve Başörtüsü yasak edildi. Türkiyenin bekçiliğine ihtiyaçları kalmadı artık. Adana İncirlik hava üssünü söküp Bulgaristana kuracaklarmış. Danimarka gazetelerinde okuduk.Amerika, Avrupa ve İsrail’in İranla yapacağı  savaşda, sessiz ve tarafsız durmamız için sözde İslami bir hükûmet kuruldu. Hanımlarını köşke yemeğe götüremiyen bir hükûmet. Yanlış anlaşılmasın Abdullah Gül, Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarını tenkid etmiyorum. Halkımızın ve benim bilmediğim işler dönüyor. Kimse çıkıpta ben kurtarırım demesin ülkemizi. Dünya Müslümanları, Gavur dediğimiz İslam düşmanları gibi birleşmedikçe gelecek olan dağlar gibi bela ve fitnelerden kurtulmamız mümkün değildir. Nasreddin Hoca Efendinin fil ve Timurlenk hikayesini bilir misiniz? Tayyib Erdoğan ne yapabilir ki?

 

Sevgili Peygamberimizin bir Hadisini (tavsiyesini, sözünü) hatırlıyalım:  – Birbirinizi sevmezseniz iman etmiş olmazsınız, iman etmezseniz cennete gidemezsiniz. Batılı Sömürgeciler Masa başında Komünizme karşı savaştırmak için kendilerinin kurdukları Müslüman Devletleri ve Şahısları (fertleri) son 100 senedir birbirlerine düşman etmişler. Müslümanlar barışmazlarsa, birleşmez ve kardeş olmazlarsa dünyalarıda cehennem olacaktır.Amerika Yahudileri , İkiz Kuleleri yerden kompüterle şeytanca yıktılar. Seslerini duyurma  oyununa getirdikleri zavallı Arab gençlerini öldürüp, terörizm yalanıyla ve bahanesiyle Ortadoğuyu Amerika ve Afrika gibi soykırım yapmaya başladılar. Artık müslümanların gâvur parası ile beş kuruş değeri kalmadı. Soykırım başladı. Bush’ un söylediğine göre 25 sene devam edecekmiş salak müslümanlara demokrasi dersi vermek. İstanbul Türklere bırakılacak kadar kıymetsiz bir şehir değilmiş. Bu sözde Türkiyeye hakaret vardır. Cevap verilmesi gerekirdi. Niçin verilmedi veya verilemedi?Terörist, vicdansız gâvurlar, dünyada iyi müslümanların hepsini yok etmek istiyorlar. Salaklaştırdıkları müslümanların evlâtlarını uyduruk Hristiyanlığa sokacaklar.

 

Avrupalılar akıllıdır, Hristiyanlığa inanmazlar. Yalnız araştırmacı büyük bir Alman papazı beni şaşırttı bu sene haziran ayında.

 

” -İncilin 400 defa değiştirildiğini tesbit ettim. Ama ben yinede Hristiyanlığa inanıyorum!”dedi. 

 

Hakikaten Gonca Gülsel Alev’in ”Gurbet Radyosu” kitabında yazdığı gibi ”incil acınacak bir hikaye kitabı”. Ben ise ”sömürgeci katillerin el kitabı” diyorum. Merhum, hayranı olduğum büyük insan, büyük Kuranı Kerim ve İncil Araştırmacısı  Rahmetli   ”Ahmed Deedat”  İncil için ”50 senede bir değiştirilen kitap” diyor ve Papazlarla yaptığı toplantılarda, video kasetlerinde görüntülerle papazlara ispat ediyor. İnternette ”Ahmed Deedat” ı  ve Ahmed Deedat hakkındaki siteleri araştırınız. Gâvurlar yakında Türkiyeyi ve Orta Doğuyu uyduruk Hristiyan yapacaklar. Efes’e Televizyonlarını kurdular.  1.5 sene sonraki Ak Parti seçimini bekliyorlar. Seçimden sonra hemen Türkiyeyi ve dünyadaki bütün Türkçe konuşanları Hristiyanlaştırmaya başlıyacaklar. (*) Gâvurun işi belli olmaz. 20 kanaldan günde 24 saat ücretsiz porno filmi oynatıp müslümanları manyak yapar. Nerdeyse bütün müslümanlar bekar ve nikahsız yaşar. Ruh hastası yaptığı müslümanları, İslamiyete düşman eder. Terörist! (işgalcilere başkaldıran, kovmak istiyen) olmaktan korkan Müslümanlar ve çocukları uyduruk Hristiyan olurlar. Şimdi bile cahil bırakılan anne babalar terörist! olur diye çocuklarının İslamiyeti öğrenmesinden korkuyorlar!  Ama hemen hemen hepsi 9-10 senelik ilk okulda Hristiyanlık dersine mecburiyet olmadığı halde gönderiyorlar! Müslüman çocukları Santa Lucia Ayinlerinede katılıyorlar. Işıklar tamamen söndürülüyor. Ellerinde mumlar ve uzun beyaz elbiseler içinde! Hristiyanlık ilahileri okuyorlar! Yüce dinimiz hakkında bir cümle bilgileri yok. Senelerdir “Hadis nedir” “ Kur’an hakkında bir – iki cümle söyler misin” diye soruyorum, boyunlarını büküp, bilmiyorum diyorlar. Zavallı çocuklarımız, zavallı gençlerimiz, zavallı anne ve babalar, öğretmemişler ki bilsinler. Kandırmışlar. Şu anda 80 yaşlarında olan 1926 doğumlu annem bir Hafız’ın kızı. Cocukken Kur’anı Kerimi Okumayı öğrenmeğe Camiye gidiyormuş. Tahminen 1932 yılları olmalı yasak edilmiş. Babası hafız ve Cami imamı olmasına rağmen öğrenememiş Kuranı Kerimi okumayı. Tahminen 10-15 sene önce ders alarak öğrenmiş. Peki kafimi? İslami bilgiyi kim ögretecek? Yasaktır! 12 yaşından küçük çocukların halen yaz tatilinde bile Kur’anı Kerimi yüzünden manasını anlamadan okumayı öğrenmesi yasaktır!  Manasını anlamak ise zaten yasaktır. Hoca Efendiler ve Dindar Müslümanlar halkımıza halen öcü olarak tanıtılmaktadırlar. Dans, Müzik, Bale, buz dansı dersleri eğitimi 5 yaşında başlar ülkemizde. Avrupa Ülkelerinde de şeytanca yasaktır. Halkımız cahildir. Okumaz, öğrenmez. Okuyanlarda içkici, kumarcı, ahlaksız, dinsiz, imansızdır genellikle.

 

Bir kısım zavallı halkımız Diyanet Camilerine çocuklarını Kuranı Kerimi okumayı öğrensin diye gönderiyor. Avrupada Kuranı Kerimi yüzünden manasını anlamadan öğrenebilen olursa, anne ve babası evladım hoca oldu diye seviniyor, övünüyor. Aslında Türkiyeli anne ve baba aldatıldığının farkında değil.  Evladı Kuranı Kerimi okumayı öğrenmekle bir bilgi edinmedi.  Danimarkalı öğretmen, Komünist veya dinsiz Türkiyeli öğretmen, Ahlaksız, Türkiye, Danimarka ve Dünya televizyonları, İnternet çocuğun beynini yıkayacak. Sonra Türkiyeli kızlar vahşi ve dişi, Türkiyeli erkekler cahil ve salak olacaklar.  İmamlar yüksek maaş alacaklar.  Bizim vazifemiz sadece namaz kıldırmak diyecekler! Yetkimiz bu kadar diyecekler. Çünki, İmam Efendiler Öcüdür, tehlikelidir! İmam Efendilerin cahil halkımıza ve coçuklarına Yüce dinimizi öğretmelerine hileli olarak mani olunur!  Maalesef  zır cahil halkımız cahil cahil konuşur da Yüksek ilim sahibi Hoca Efendilerimiz o cahilleri sabırla dinlerler!  Bu acı manzara beni perişan ediyor ama elden birşey gelmiyor.  Acıyorum bu zavallı durumumuza.  Yakında Danimarka da Anne ve babalar ihtiyarlar evine gidecek. Türkiyeli gençler cahil, salak, uyuşturucu hastası, ruh hastası olarak sürünecekler. Rusyayı korkutmak ve Ahlaksızlaştırmak için Avrupaya getirilen Türkiyede cahil bırakılmış Türk köylüsünün filmi böyle son bulacak. Nevyork Harlem zencisi olan, güzel giyinen, güzel gıdalarla  semirmiş veya uyuşturucu ile uyuşmuş, dinsiz, ahlaksız zavallı evlatlar, babalarının Türkiyedeki evini, tarlasını satıp Avrupalı Fahişelerle yiyecekler. Avusturyada dindar bir arkadaşımın oğlu Hristiyan oldu. Danimarkada çok dindar mübarek bir arkadaşımızın ikinci üniversitede okuyan başarılı ve efendi oğlu dinsiz oldu. İshoej de bir Türk Köylü Kadını bana yolda sen benim oğlumu dinsizlikten kurtardın dedi. Hadise şöyle olmuş. Küçük oğlu bir fabrikada çalışıyormuş ve kız peşinde geziyormuş. Büyük oğlu kendini okumaya vermiş. Öğretmen okulunda son sınıfta okuyormuş ve başarılıymış. Kadın kış günlerinde soğukta kapı kapı dolaşan insanları Yahudi Hristiyanlığına davet eden Yahovacılara acımış ve kapısına geldiklerinde evine davet etmiş. Yahovacılar öğretmen okulunda okuyan oğlunu toplantılarına davet etmiş. Anne bunda bir mahzur görmemiş ve evladı Yahovacı olmuş.

 

Bu genç bir gün İshoej kütüphanesine uğramış aslında gelmezmiş. Orada ben bu gençle tanışıyorum. Kendisine yazdığım bir hayli yazı veriyorum.  http://www.esir.webbyen.dk   isimli internet sitemin adresini veriyorum. Orada Yahovacılar hakkındaki ve diğer yazılarımı okuyor. Ve ben, beni dikkatle dinlediği için kibarlığına teşekkür ettiğimi hatırlıyorum. Meğer bu genç Yahovacılara inanmış bir Yahovacıymış fakat bana söylememiş. Yazılarımıda okuyunca elhamdülillah Yahovacılığı terketmiş. 

 

Konyanın Kütükuşağı köyünden bir arkadaş Bilka Marketin kafeteryasında biz beş arkadaşına şunları anlattı. Kopenhagda bir akrabamın oğlu Yahovacı oldu. Annesi oğlunun durumundan çok memnun. Yahovacılardan Allah razı olsun, diyor.  Oğlum çalışmazdı. Eve gelmezdi. Şimdi hem çok güzel çalışıyor, hemde bize çok iyi davranıyor. Yahovacılar çok iyi insanlar, oğlumu adam ettiler, diyor!

 

Kardeşlerim, ne garib değilmi! Arkadaşım Recep’in anlattığına göre Danimarkada bir Diyanet Camii İmamı bir düğünde masada oturanlara ; arkadaşlar istediğiniz yere gidin şikayet edin benim sizin çocuklarınıza dinimizi öğretme yetkim yoktur. Benim yetkim size namaz kıldırmaktır, diyor.

 

 

 

Ey para kazanmayı, gösteriş yapmayı ve dedikodu yapmayı iyi bilen müslüman kardeşlerim. Allah Ahirette size evlatlarınızı iyi müslüman yetiştirmek için bilenlere niçin göndermediniz diye soracaktır. Danimarkalılar melek gibi müslüman olurken sen ve evlâtların niye salak oldunuz diye soracaktır. Hatta müslümanlıktan haberi olmıyan Hristiyanlara niçin iyi örnek olmadınız. Niçin onları islama davet etmediniz diye de soracaktır.

 

Biliyormusunuz Sevgili Peygamberimizin Arkadaşlarının mezarları Çinde ve İstanbuldadır. Yaşlı Halasının mezarı Lefkoşededir. İslam ordusu Peygamberimizin vefatından sonra küçük gemilerle Kıprıs Seferine giderken 90 yaşlarındayken Cihad Sevabı almak için sefere yani savaşa gidiyor. Kıprısta vefat ediyor. Oraya gömülüyor. Şu anda ”Hala Hatun Türbesi ” diye anılıyor. Oğlum Muhammed Fatih ve Kızım Ayşenur Hala Hatunun soyundan geliyorlar. Bin sene Büyük Selçuklu ve Büyük Osmanlı Ecdadımız Güzel Osmanlı Yüce dinimizle, güzel Kur’an Alfabeli dilimizle  dünyayı idare etmiş. Osmanlıca yani Kur’an harfleriyle yapılan anlaşmayla, Akdenizde Amerika gemilerine dolaşma izni verilmiş. Karşılığında vergi alınmış. İşte biz bu güzel yazımızı okuyamıyoruz. Halen yasaktır! Evimizde, Gonca Hanımın Kıprısdaki Akrabalarından kalan çok eski iki resim vardı. Arkasında bir sürü Osmanlıca yazılar vardı. Büyük Ecdadımızın kitaplarını, mezar taşlarını okuyamadığımız gibi, maalesef bir türlü bu tarihi fotoğrafların arkalarını okuyamadık. Bir gün Kopenhagda Hanımı bir sabah kahvaltısına davet ettiler. Kıprıslı Şeyh Nazım müridlerinin davetiyle Kopenhag’a gelmiş. Hanım fotoğrafların arkasını okutmak için Şeyh Nazım’a götürdü. Şeyh Nazım fotoğrafa bakıyor. Kimlerdensiniz diye soruyor. Hanım;  – Borazancıbaşı ve Ya Allah Pembelerdeniz, diyor. Şeyh Nazım;  – Bende aynı sülaledenim, akrabayız, diyor ve Hala Hatun’un soyundan geldiklerini teyid ediyor yani doğruluyor.

 

Biz müslümanlar gayri müslimleri (müslüman olmıyan insanları) çok severiz. Yüce Dinimiz İslamiyet doğruluk , mertlik, vefakârlık, sadakat, şefkât, merhamet, vicdanlı olmak, insan ve hayvan sevgisi, yardım severlik gibi daha pekçok dünyanın bütün güzelliklerine sahiptir. Ciddi araştırma yapanlar bu gerçeği görürler. Doğru İslâm Tarihini ve 1000 senelik Doğru Büyük Selçuklu ve Büyük Osmanlı Tarihini okuyanlar, İslamiyetin son hak din olduğunu ve müslümanların tarih boyunca gayri müslimlere çok büyük sevgi ve şefkat gösterdiklerini görürler. Hatta bugün İslam Ülkelerinde yaşıyan Gayri Müslimler müslümanları çok severler.

 

Gözleri paraya doymayan ve İslam Tarihi boyunca müslümanlara zulüm eden Terörist Gâvurlar 1400 senedir yüz milyonlarca suçsuz insanı ve müslümanı soykırımlarla ve savaşlarla öldürmüşler, sakat ve hasta etmişlerdir. Avrupalı katil Gâvurlar, 1490 – 1502 yılları arasında Avrupa hapishanelerindeki mahkûmları Amerikaya götürüp ellerine tüfek ve bol mermi verip, serbestsiniz, işte size zenginliklerle dolu yeni bir vatan. Yerli halkı, anne baba ihtiyar ve çocuk hepsini öldüreceksiniz, emrini veriyorlar. (Şu anda Afganistan ve Irak’ta Aynı canileri, canavarları kullanıyorlar.) Soykırım bittiğinde bu tarlalarda biz mi çalışacağız diye düşünürlerken 1502 yılında şeytan bir papaz çareyi buluyor. Afrikadan hayvan gibi zenci getirelim ve hayvan gibi çalıştıralım diyor. Hayvanlardan daha zalim bir şekilde üç ay on günde getirdikleri milyonlarca Zavallı Zencileri, pislikten ve havasızlıktan öldükleri için yolda yarısını denize atıyorlar. Günde 20 saat aç karnına döve döve ayakları zincirli olarak  çalıştırıyorlar. Yere çaktıkları kazıklara bağlayıp, çivili sopalarla dövüp, parçalanan etlerinin  üzerine tuz ve acı biber tozu ekiyorlar. Satın aldıkları ilk gün, çoğu müslüman olan zavallılara Hristiyan ismi verip, Hristiyan yapıp hayvana yapılmıyacak muameleler yapıyorlar. Kara ruhlu zalim papazlar, Koca Koca kiliseler yaptırıyorlar ve Hristiyanların sayısını artırıyoruz diye seviniyorlar. Yeni genç zenciler Afrikadan Amerikaya çok ucuza getirildiği için kadınların çocuklarının olmasını istemiyorlar. Köle zenci çocukların doğması ve büyümesi pahalıya mal oluyor. Zenciler hayvandan çok ucuza satın alındığı için hızlı çalışmıyanlar hemen öldürülüyor.

 

Danimarkanın Batı Hindistandaki sömürgesinde bir sömürgeci çiflik sahibi Danimarkalıya, komşusu bir Danimarkalı ziyarete geliyor. Bahçede oturup sohbet ederlerken misafir Danimarkalı hizmetçi zenci kızlardan birisinin göğüslerine bakıyor. Ev sahibi zenci kızın arkasından mutfağa gidiyor. Bıçakla zavallı kızın göğüslerini dibinden kesiyor, bir tabağa koyuyor ve komşusu Danimarkalı misafirin masasına koyuyor. Buyurun diyor, beğendiğiniz göğüsler! diyor.   Tabii zenci kızcağız ölüyor.  (2006 Dr2 isimli devlet televizyonu, inanmıyanlar yazdıklarımı araştırsınlar) 

 

Bush oglu Bush,  Amerika, Batı Avrupa ve İsrail  ise orta doğuda milyonlarca müslümanı kısa zamanda öldürüp daha zengin olmak için  ikiz kuleleri kendileri yıktılar.  Nevyorkta İkiz kulelerde suçsuz Amerika halkını (3000 kişiyi) iğrenç planları için öldürdüler. Binadaki Yahudiler ölmedi. Arab gençlerine Filistindeki haklılığınızı dünyaya anlatmak için size yardım edelim, uçak kaçıralım, hava alanına indiğinizde size yapılan zulümleri anlatın dediler.  Dünya çapında profesyonelce yapılan bu iğrenç plana kandırılıp Arab kardeşlerimizi öldürdüler. İkiz kulelerde çalışan binlerce Yahudiye birşey olmadı. Çünki 11 Eylül Perşembe günü işe gelmediler. Faciayı önceden biliyorlardı. Burada şöyle bir gerçek ortaya çıkıyor; Amerika, Avrupa ve İsrail halkına ve askerlerine suçsuz müslümanları öldürtebilmek için büyük bir yalana ve hileye ihtiyaç vardı. Yahudiler dünya medyasına (televizyonlarına, radyolarına, gazetelerine, dergilerine) sahip ve hakim oldukları için bu iş kolayca yapılabildi. Danimarka Uçakları 4 senedir Kırgızistandan havalanıp zavallı Afgan halkını bombalayıp dönüyorlar! Dünya Yahudi Gazeteleri yazmadığı için hergün kaç zavallı Afganlı Müslüman kardeşimiz öldürülüyor duymuyoruz bile. Irakda ekim 2006 tarihine kadar üç senede 650 bin Iraklı müslüman öldürülmüş. Orta doğuda milyonlarca müslüman öldürülecekmiş. Filim çevirir gibi müslüman öldürüyorlar ve bizde film gibi seyrediyoruz. Afgan Halkı;  Amerika, Avrupa ve İsrail halkını Komünizmden kurtarmadı mı? Zalim Gâvurlar müslümanları Afganistanda Rusyaya karşı savaştırmadı mı? Afganistanda 15 bin tane büyük Taliban okulunu gâvurlar açmadılar mı? Milyonlarca güzel müslümanlar yetiştirmediler mi? 2 milyon Afganlı kardeşimizi Ruslara karşı öldürtmediler mi? 2 milyon Mücahid Afganlı kardeşimiz sakat kalmadı mı? Pahalı olduğundan yerin altından çıkarılamayan Rus mayınlarından dolayı daha  10 milyon Afganlı kardeşimiz ölmiyecek mi? (Dr2 Danimarka Devlet Televizyonu)  Ey dünyanın uyuyan insanları ve müslümanlar uyanınız. Hakiki barış ve huzur istiyorsanız hilekâr ve şeytan gâvurların oyununa gelmeyiniz. Bu uyuşuklukla Cenneti hayal etmeyiniz. Aza kanaat ediniz. Doğru, mert ve şefkatli olunuz. 3. dünya savaşını çıkarmayınız. İnsanları ağlatmayınız. Bosnadaki, Çeçenistandaki, Filistindeki, Afganistandaki, Sudandaki, Somalideki, Irakdaki şeytanlıklarınızı bırakınız. Hatta İranda , Türkiyede  ve Pakistanda yapacağınız soykırımlarıda iptal ediniz. 1400 senedir yaptığınız gâvurluğu ve iğrenç katilliği bırakınız. Müslümanların sabrını taşırmayınız.

 

Müslüman demek melekler gibi saf ve temiz olmak istiyen insan demektir. Hatta 1400 senedir müslümanlar melekleri geçmek için yarışırlar.

 

Dünyanın zalim gâvurları bütün dünya müslüman olmasın diye şeytanca çalışır gayret ederler.

 

Dünyaya hakim Yahudi Medyası yani Televizyonları, Radyoları, Gazeteleri ve Dergileri islama karşı şeytani nefret ettirme savaşını bıraksalar, dünya kendiliğinden bölük bölük İslama dönecektir.

 

Afrikadaki Zavallı İnsanları soymayı, iç savaşlarla birbirlerini öldürtmeyi bıraksalar Afrika 10 senede Avrupa gibi zengin olur. 

 

Vahşi Gâvurlar, Dünyadaki insanları hatta gaflet içindeki müslümanları kandırırlar, insanlığı ağlatırlar, inletirler, stres ve deprasyona sokarlar.

 

Allah insanoğluna hayvanlardan farklı olarak, akıl ve düşünmeyi vermiştir. İnsanoğlu düşünmeli, aklı ile son hak din Yüce İslamiyeti araştırmalı  ”Allahtan başka Allah yoktur, Muhammed onun Peygamberidir” deyip kurtulmalıdır, hafiflemelidir.  Aynı Danimarkalı yeni müslümanlar gibi melek gibi olmalılar veya en azından gerçekleri, hadiselerin perde arkasını, müslümanlara iğrenç oyunlar oynandığını duymalılar, bilmeliler. Aksi takdirde Afrikada zencileri, Afganistanda Afganlıları veya Irakta arabları iç savaşlarla birbirlerine öldürttükleri gibi, Danimarkadaki nefret ettirdikleri Danimarka halkını müslümanlara saldırtabilirler.

 

Ben Türküm. 10 sene kadar önce dış güçler Türkiyede Türkiye Hizbullahı diye bir grub meydana getirdiler, PKK grubu ile savaştırdılar. Bir gece çeşitli  özel tv kanalları bir Türk Makamının şu sözünü söylediler.  – iti ite kırdırdık. Hiç unutamıyorum, aynen böyle söylediler.

 

Halbuki müslümanlar kardeştir. Müslümanlar tarih boyunca Hristiyan komşularına bile karşılıksız yardım etmişler ve Allah Rızası için yapmışlar. Müslümanlar bütün dünyadaki insanları İslamiyete davet etmek mecburiyetindedirler. Yoksa çocukları ve torunları çok yakında uyduruk Hristiyan veya dinsiz yapılacaklardır! Müslümanlar terörist değildir. Terrörist denen Müslümanlarda melektir. Müslümanlara terörist diyenler şeytan ve gerçek teröristlerdir. Danimarkayı işgal eden Almanlara karşı başkaldıran, saldıran Danimarkalı Mücahidler teröristmiydi? Kahramanmıydı?  Filistinliler, Usame bin Laden, Taliban, Iraklı Mücahidler ülkelerini işgal eden soykırımcı sömürgecilere karşı şerefle ülkelerini ve dinlerini koruyan, haksızlığa karşı isyan edip başkaldıran, mücahid kahramandırlar. Eğer onlar olmasa şimdi milyonlarca müslümanı tavuk gibi kesecekler, itlaf edip yok edecekler. Eğer Gâvurlar yakında milyonlarca müslümanı Amerikadaki Yerliler gibi öldürüp yok etmezlerse: Amerika, Avrupa ve İsrail halkı kendiliklerinden bölük bölük müslüman olacaklar. Bizde, gâvurlar tarafından şeytanca salaklaştırılmış esir zavallı müslümanlar, yeni müslüman olan mühtedilerden (islamı seçenlerden) yüce dinimizi öğrenmeye başlayacağız. Çocuklarımıza da Güzel İslamı yeni Danimarkalı, Amerikalı, Avrupalı ve İsrailli Müslümanlar öğretecekler! Berlingske Tidende Gazetesinde 2 sahifelik büyük bir röportajda Anne isimli 23 yaşında müslüman olan Kopenhagda Danimarkalı bir üniversite talebesi şöyle diyor.– Ben okuma hastası bir kızım. Arkadaşlarım oynar ve gezerken ben evde oturur hep okurdum. Birgün okuduğum bir kitapta ”Son Peygamber Hz. Muhammed” diye bir cümle okudum. Araştırdım ve Hz. Muhammed hakkında kitaplar okudum. ”La ilahe illallah, Muhammeden Resulullah” deyip müslüman olunca birden hafiflediğimi hissettim. İslamiyeti çok seviyorum. Evlenmek için müslüman olmadım. Şu anda 28 yaşındayım ve yakında Faslı mübarek bir müslümanla evleneceğim. Son derece güzel örtülü bu kız kardeşimiz müslüman olmadan evvel öğrendiği Kick Boks’a İslami bir şekilde hobi olarak devam ettiğini söylüyor. Arzu eden genç kızlara salonun bütün perdelerini kapatıp, kapısını kilitleyip Kick Boks dersi veriyormuş. Senelerce önce Kick Boks’a başlama merakının ise kendisindeki başarma, gayretli olma  arzusundan dolayı olduğunu söylüyor. Sevgili Müslüman Genç Kardeşlerim, sizlerde Danimarkalı Kız Kardeşiniz ”Anne” gibi başarılı bir müslüman olunuz. Nüfus kağıdınızın ”müslüman” yazması hiçbirşey ifade etmiyor. Hemen Gâvurlar tarafından uyutulduğunuz uykudan uyanmalısınız ve yeniden, Danimarkalı Yeni Müslüman kardeşleriniz gibi müslüman olmalısınız. Danimarkalı melek gibi yeni Müslüman kardeşlerinizle tanışınız. Bu güzel kardeşlerinizden , şeytanca hilelerle size öğretilmeyen yüce Dininiz İslamiyeti, İslam ve Osmanlı tarihini  öğreniniz. Birde 1920 yıllarından beri şeytan İngiliz Gâvurunun müslümanlara oynadığı feci oyunları sorunuz sizlere anlatsınlar. Biz korkumuzdan anlatamıyoruz. Biz zavallı müslümanların, alınlarımızdaki ”salak” yazısını silmemiz gerekiyor. Ey benim mübarek, cennet yolcusu olmak istiyen sevgili genç kardeşim; Sen dünyayı 1000 senedir şerefle ve adaletle idare eden, Aleme ”Nizam Veren” Büyük Selçuklu ve Büyük Osmanlı ecdadının şerefli fakat cahil bırakılmış çocuğusun. Evlât soyuna çeker. Zalim gâvurların çocukları melek gibi müslüman olurken, aptallık, cahillik, salaklık sana yakışmaz. Sende melek gibi, Sevgili Peygamberin gibi, Yıldızlar gibi olan Sahabiler gibi, Abdulkadir Geylani, İmamı Gazali, Selahaddini Eyyubi, Kılıç Aslan, Alpaslan, Osman, Murad, Fatih, Yavuz gibi, Danimarkalı yeni müslüman kardeşlerin gibi müslüman olmalısın. Sakın olamam deme, olursun! Çünki sen Selahaddini Eyyubinin , Alparslanın torunusun. İslam Bayrağını düşürüldüğü yerden sen kaldıracaksın. Vazifelisin. Sen Şehidler torunusun. Ecdadına layık öyle müslüman olacaksınki melekler seni kıskanacaklar. Danimarkalı gençlik yürü kardeşim arkandan bende geliyorum diyecek. Hatta Almanda, İngilizde, Fransızda, İtalyanda bu nurlu yolda seni takip edecek. Şimdiden Gazanı tebrik ediyorum. Allah rızasından ayrılma kardeşim diyorum.  Kaz gibi cahilce müslümanlık bizlere yakışmaz. 100 sene evvelki Türk ve Kürd ecdadımız gelseler ve bizleri görseler bize müslüman demezler. O mübarek, kahraman, şerefli, alim, imânlı, kerametli büyük ecdadımıza layık evlatlar olmalıyız. Hemen yeniden müslüman olmamız gerekiyor. Yoksa bizim alnımızda ”salak” mı yazıyor kardeşlerim?  Yazıyorsa, Danimarkalı müslüman kardeşlerimiz gibi melek gibi müslüman olup bu pis lekeyi temizlemeliyiz. Şeytan İngiliz Gâvurunun müslümanların başına musallat (bela) ettiği Lawrence’ leri, Yakub isimli Yakopları iyi tanımalıyız.

 

İngilizlerin 1920 lerde sınırlarını masa üstünde cetvelle çizip, Komünizme karşı müslümanlara dağıttığı, başlarına kendi casuslarını yerleştirdiği ülkelerden 22 tanesinin sınırlarını şimdi Amerikalılar değiştireceklermiş. Kimbilir yakında Ortadoğu, Türki Cumhuriyetlerde olduğu gibi Amerikanın, Yahudinin Casusu sahte kahraman devlet başkanları gibi birsürü kukla Gâvur Casusu Kahraman! Kurtarıcı! Devlet Başkanlarıyla tanışacak.

 

20 milyonluk Kongonun 10 milyonunu ağaçlardan hızlı kauçuk toplamıyorlar diye öldüren Belçikalı Generalin Kongonun Başşehrindeki heykelinin üzerinde şöyle yazıyormuş: ”Kongoya medeniyeti getiren büyük kahraman”  İşte sömürgeci gâvurların müslüman ülkelerine şeytanca getirdikleri medeniyet, krallık, cumhuriyet ve demokrasi aslında müslümanları zekice ezmeye, iç savaşa sokmaya, soykırım yapmaya, hasta etmeye, soymaya, kolay satın almaya, ahlâksızlaştırmaya, namussuzlaştırmaya, gâvur yani islamiyete düşman etmeye yaramaktadır. Fas, Tunus, Cezayir, Mısır, Suudiler, Körfez Krallıkları, Pakistan daha doğrusu bütün İslam ülkeleri 1920 lerden beri İngiliz ve Amerikanın Casusları yani kukla uşaklarıyla idare ediliyorlar. Gâvurlar hem müslümanları, müslümanların askerleriyle, generalleriyle, gâvur casusu devlet başkanlarıyla  şeytanca ezerek idare ediyorlar. Hemde, bu geri kalmış müslümanlara demokrasiyi, cumhuriyeti bir türlü öğretemiyoruz diye televizyonlarında ve gazetelerinde devamlı dalgalarını geçiyorlar terörist ve soykırımcı gâvurlar. Şimdi bu tiyatroyu çok gülünç bir şekilde Türki Cumhuriyetlerde oynuyorlar. 2006 yılında bizim Genel Kurmay Başkanımız, Türkiye İslam Ülkesi değildir. Müslümanda değildir. Laiktir demişti. Bu duruma göre bende Türkiyemizin müslüman bir ülke olmadığını laik olduğunu anlıyorum. İslam ülkeleriyle ilgili yazdığım bu aciz yazılar, Cennet vatanımız, 22 milyon km2 topraktan elimizde kalan son bir avuç toprağımız, Türkiyemizin kapsama alanına girmiyor.

 

Fransızlar Cezayirde 1.5 milyon Cezayirliyi öldürürken hiç acıdılarmı acaba? Bu zalim gâvurların hepsi kasap. Bu kasapların 500 senedir kaç milyar insanı kestiğini gösteren bir liste olsada sitemize koysak.

 

Muhammed Özen isimli 9 sınıfta okuyan öğrenciye Danimarka okulunda öğretmeni soruyor. 

 

-Müslüman mısın? 

 

-Evet.    İkinci soru geliyor. – Terörist misin?     – ………!      Muhammed’e dedim ki, senin baban dindar ve bilgili bir müslüman. Bu vesileyle muhakkak sende bilgilisin. Sınıfta öğretmenin İslam dini hakkında söylediği yanlışları düzeltmişsindir. Danimarkalılar Yahudi medyasıyla islamiyetten nefret ettirildikleri için öğretmenin senin doğru sözlerini beğenmemiştir. Ve sana Terörist deme basitliğini göstermiştir.   – Evet, öyle oldu, dedi.15.12.2007             ishoej  Kopenhag  (*)  Not: Bu yazıyı 2 sene önce yazmıştım. Efeste kurulan Hristiyan Türkçe Televizyonu halen yayına başlayamadı. Sebebi gayet basit, izah edeyim. Afganistan ve Irakta İntihar Komandoları veya Şehadet Komandoları denen gavur işgalcilere baş kaldıran Mücahidler yüzünden bir türlü işgalciler yıktıkları binaları inşa edemiyorlar. Afganistanı inşa edip, Afgan halkını bitmiyen borca sokup, faize bağlayıp sömürge haline getirecekler. Mübarek Afgan halkını namussuz, ahlaksız yaptılar kısa zamanda. Mücahidler tatlı canları bahasına gavur işgalcilere karşı koyuyorlar. Aynı Büyük Selçuklular ve Osmanlılar gibi. Teslim olmayı hiç düşünmüyorlar. Mert, erkek ve şerefli insanlar, güzel Müslümanlar, güzel kardeşlerimiz. Yeni, Danimarka Gazeteleri yazdı:  Emperyalist Sömürgeciler Afganlı Mücahidlere, size devlet Kurma izni ve istediğiniz kadar para verelim, anlaşalım, demişler.- Sizin kuracağınız devletide, vereceğiniz parayıda istemiyoruz. İşgale hemen son verin, defolun gidin ülkemizden!  Cevabını almışlar Afganlı İslam Mücahidlerinden. Bu sebeple Türkiyemizin işgalide gecikmiş oldu. Haliyle Efesteki Türkiyenin Hıristiyanlaştırılması için kurulan televizyon yayına başlıyamadı. Televizyon hazır, vakti gelince yayına başlıyacak. İlk Anda köyleri ve gençleri Hıristiyan yapacaklarını yazdılar Danimarka Gazetelerinde. Bu bir Danimarka- İngiliz ortak kilise çalışması. Türkiyedeki safdillerin, Afganlı ve Iraklı Mücahidlere düşman olmak değil, dua etmeleri gerekiyor. 25 sene sürecek saldırı, Şehadet Askerleri sayesinde yavaşladı, bizler biraz daha oynamaya devam edebiliriz. Türk Televizyonlarına bakınca şıkır şıkır oynadıklarını görüyoruz. Yahu birazda borç almadan yaşamaya çalışsakya. Ben hiç bakkala borç yapmadığım için borç almak nasıldır bilmiyorum. İktisadlı yaşarım. İktisad berekettir diye ders almışım “Risale i Nur” tefsirlerinden. Bu sömürgeci insanlar insanın dişini sökerler. Allah fakir, fukara Müslümanları korusun. Zenginler yine kedi gibi dört ayağı üzerine düşerler ve harp (savaş) zengini olurlar.

 

Gâvur ; Müslümana kötülük, zulüm  yani eziyet yapan zalim insanlara Gâvur denir.

 

 

 

TERÖRİST GAVURLAR: Gavurlar hileyle müslümanların generallerini satın alırlar. Müslümanlari ezerler. Satin alamazlarsa Cezayirde olduğu gibi 1,5 (birbuçuk milyon ) Müslümanı acımadan öldürürler, geriye kalanları casus generalleri ile yine ezerler. Sonrada cahil bıraktıkları dünyadaki bütün müslümanlar için, müslümanlara demokrasi ve cumhuriyeti öğretemiyoruz diye alay ederler.

 

 

 

DANİMARKALI ÜNİVERSİTELİ KIZ  ”ANNE” NASIL

 

MÜSLÜMAN OLDU?

 

TERÖRiST HiLECi  KATiL, vampir GÂVURLAR ,

 

 

 

GAYRİ MÜSLİMLER VE MÜSLÜMANLAR :

 

 

 

 

Gâvur ; Müslümana kötülük, zulüm  yani eziyet yapan zalim insanlara Gâvur denir. Bazı Amerikalılar, Yahudiler, Avrupalılar, Ruslar gâvurluk yapabileceği gibi bazı Türkler, Arablar, Kürtler Sünniler ve Alevilerde gâvurluk yapabilirler.

 

Fundementalist: Merhametsiz ve vicdansız zâlim gâvurların iyi müslümanlara çamur atıp İslamiyeti ve müslümanları kötülemek için “gerici, yobaz” manasında kullandıkları bir kelime. 1969 baskılı İngilizce Oxford Advanced Learner’s (english to english) Dictionary “Hıristiyanlık dininini ve İncili müsbet (modern) ilimlere karşı koruyanlar.” diye yazmis. Hıristiyanlık ilme karşı idi. İlme karşı Hıristiyanlığı savunan katı insanlara fundementalist deniyormuş. Hıristiyanların gericiliği, bozuk İncili savunma problemleri vardır. İslam dini ilme karşı değildir. İlmi teşvik eder. Hıristiyanların ikibin senelik hastalığıyla,  (sanki bu hastalik Müslümanlarin hastaligiymis numarasi yapip) müslümanlara çamur atıyorlar terörist, gerici ve yobaz gâvurlar.

 

Terörist Gâvurlar: En azgın, tehlikeli, Müslüman düşmanlarına “Terörist Gavurlar” denir. Bu Gâvurlar hileyle müslümanlarin generallerini 1920 yilindan beri satın alirlar. Müslümanlari ezerler. Generalleri satın alamazlarsa Cezayirde oldugu gibi kısa zamanda 1,5 (birbuçuk milyon ) müslümanı acımadan öldürürler, geriye kalan müslümanları casus generalleri ve Saddam tipi kendi casusu baskanlariyla ile yine ezerler. Sonrada cahil bıraktıkları dünyadaki bütün müslümanlar için, müslümanlara demokrasi ve cumhuriyet öğretemiyoruz diye alay ederler. Müslüman anne babalar çocuklarını terbiye etmeyi bilmiyor diye dalga geçerler. Aslında müslüman çocuklarını kendileri rezil ederler. Kendileri bozarlar. Sonra anne ve babaları suçladıkları gibi kendilerinin perişan ettikleri zavallı müslüman yavrularınıda  aşağılarlar. Vampir Şeytan Gâvurların, Müslüman Ülkelerinde kurdukları kukla, esir, hukuk ve guguk devletleri, Krallıkları, Cumhuriyetleri Müslüman Ülkelerini sömürge çiflikleri yapmıştır. Yahudinin şeytani zekası, katilliği dünya müslümanlarını adi köleler yapmıştır. Yalancı Yahudinin elindeki Bütün Dünya televizyonları, radyoları, gazeteleri, dergileri, öğretmenleri, okulları, İslamiyete ve Müslümanlara karşı milyonlarca yalan söyleyip gayri müslimleri ve Müslümanları yüce İslam dinine düşman, acımasız, kan içici Terörist Gâvurlara dost yapmaktadırlar. Müslümanlar Terörist Gâvurların hilelerine ve oyunlarına karşı çok uyanık olmalılar. Allah korusun hem dünyalarını , hemde Ahiretlerini kaybedebilirler. 

 

Gayri Müslimler ;  Müslümanlara iyi davranan Hıristiyan, Yahudi v.s gibi insanlara ”Gayri Müslim” yani ”müslüman olmıyanlar”, denir. Müslümanlar 1400 senedir Gayri Müslimlere hep sevgi, şefkat, merhametli  ve hürmetli davranmışlardır. Bu sebepten İslâm Ülkelerinde yaşıyan gayri müslimler kendi arzularıyla bölükler halinde Yüce İslâm dinine girmişlerdir.

Danimarka, Avrupa, Amerika ve İsrail halkı gayri müslimdir.

          

         

 

Merhametli Danimarkalılara, ve cocuklarimiza müslümanlara oynanan oyunları anlatmalıyız:

 

 

Gâvurlar, gayri müslimleri (müslüman olmıyanları) ve aldattıkları yani kandırdıkları müslümanları, melek gibi iyi müslümanlara şeytani hilelerle düşman ediyorlarki, bu gaflet içindeki, gereken uyanıklığı gösteremiyen insanları, çocuklarını ve gençlerini  iyi müslümanlarla savaştırabilsinler, kavga ettirip birbirlerine düşman etsinler. Hıristiyan gençleri kolayca Ortadoğuya zavallı müslümanları öldürmeye gönderebilsinler ve suçsuz insanları terörist diye öldürtsünler. Silah ve ilaç satsınlar. Yıksınlar tekrar yapsınlar. Müslüman Ülkelerinin petrolünü, gazını, madenlerini ve bütün zenginliklerini çalsınlar. Afrika gibi Müslüman ülkelerinide çöl yapsınlar.

Ekim 2006 Irakda sadece 650 bin müslüman öldürülmüş. Şeytan Gâvurlar güle oynıya tavuk gibi müslüman boğazlıyorlar. Bir müslümanın bir hayvan kadar değeri yok artık. İngilizlerin, İspanyolların, Fransızların ve diğer sömürgeci Terörist Ülkelerin Afrikadan Amerikaya veya Danimarkalıların Afrikadan Batı Hindistana götürdükleri zavallı Afrikalı zencilerinde hayvandan daha az değeri vardı. Bu günlerde Terörist Haçlıların ve Siyonist Vampir Yahudilerin aceleleri var. Yıktıkları, harabeye çevirdikleri  Irak’ı ve Afganistanı inşa edip, yapıp biran evvel daha zengin olacaklar. Müslümanları aç karnına Afganistandaki gibi çalıştıracaklar. Tamamen aç kalıp, açlıktan ölmemek, çocuklarının açlıktan ölmemesi için zavallı müslümanlar zalim gâvurların esiri olarak birkaç lokma ekmek için ağlıya ağlıya çalışacaklar. Daha öldürülme sırasında İran, Lübnan, Suriye, Suudi Arabistan, Körfez Emirlikleri, Türkiye, Pakistan vesaire var. Daha milyonlarca müslümanı öldürüp tarihin en büyük soykırımını yapacaklar. Terörist Gâvurlar Osmanlı Torunu olduğumuz için biz Türkiyeli Müslümanları hiç sevmezler. Afganistanda, Çeçenistanda, Irakda, Filistinde düğün yapar gibi güle oynıya müslüman öldürüyorlar. Çok nadiren, biz müslümanları aşağılamak, korkutmak için:  -Bakın biz salak Müslümanları nasıl öldürüyoruz, diğer salaklar kendinize dikkat edin, köleliğinizi bilin yoksa sizide eşşekler cehennemine göndeririz, diyorlar.  Akşamları  televizyonlarda gördüklerimiz kâlplerimizi ağlatıyor. Bize televizyonlarda gösterdikleri katillikleri, gerçeğin binde biri bile değildir. Hiç göstermeseler olmaz. Gâvurlar aptalmı ki, hayvandan aşağı duruma getirdikleri, öldürüp, sakat bırakıp, hasta ettikleri, işkence yaptıkları, ırzlarına geçtikleri zavallı savunmasız Müslümanların yürekler acısı durumlarını bizlere  göstersinler ve uyuyan biz salak Müslümanları uyandırsınlar.

 

Ağlayın Müslüman Kardeşlerim ağlayın. Salaklığımızada ağlayın. Gâvur Kayırıcılığımızada ağlayın. Bizi koruyan zavallı Müslümanlara yani fedakar müslüman kardeslerimize aptalca Terörist, Fundemantalist deyip düşman olduğumuz içinde ağlayın. Kendi evlatlarımızı bile müslüman gibi yetiştiremediğimiz içinde ağlayın. Bütün dünya gâvurları birlik beraberlik içindeyken, birbirimize düşman edilmişliğimize ağlayın. Türkiyemizde  ve Avrupada 50-100 kişi birleşip her semte, her kasabaya, her mahalleye bir İslami kütüphane açamadığımız için, evlere ücretsiz çocuk kitapları, İslami kitaplar ve romanları, İslami kasetleri ve Cd leri, filimleri ödünc veremediğimiz içinde ağlayın. Erkekçe, mertçe çalışmıyanlar için 700 senelik Endülüs’ün son Müslüman Kralı gibi, kadınlar gibi ağlamak vaktidir. Ağlayın ki uyanabilesiniz. Eğer uyanmak istemiyorsanız bekleyin hepimizin Gâvur tanklarının ve atlarının ayakları altında ezilmemizi. 

 

Farkındamısınız Avrupada diyalog diye birşey yok. Ama islam ülkelerinde ve Türkiyemizde Papazlar müslümanları ve müslüman ülkelerini yok etmek için diyalog hilesiyle hızla çalışıyorlar.

 

Kahraman, Cesur, Şerefli  Danimarka pilotları! 4 senedir Kırgızistandan havalanıp Zavallı Afgan Halkını Terörist diye tavuk gibi öldürüyorlar!  Kendilerine iyilik yaptığı için Zavallı Afganlı mücahidlerin gözlerini oyuyorlar Kalleş Pilotlar! Danimarka  Televizyonları, 1984 -1994  arası tam on sene Afganlı Mücahidlerin Ruslara karşı zafer haberini akşamları sevinerek verirdi. Afganlı Mücahidlerin eşekler üzerinde dağlara çıkardığı 1,5 metrelik “sıcak arıyan” Stinger Füzelerinin bir milyon kron değerinde olduğunu ballandıra ballandıra anlatırlardı. Türkçemizde döneklik, hainlik, hileârlık yapan insan kılığındaki yaratıklara Kancık veya kahpe denir. Çok yakında bizleri melek gibi Afganlı mücahid kardeşlerimizden beter yapacaklar. Sizleri Yüce dininiz son hak (doğru, gerçek, hakiki) din İslamiyeti öğrenmeye, yaşamaya ve bu zalim pilotları İslamiyete davet etmeye çağırıyorum. Aksi takdirde (yoksa) dünyanın barışa kavuşması mümkün değildir.

 

Komünizmin yıkılması için ve Türki Cumhuriyetlerin Batı ve İsrail tarafından esir edilmesi için kaç tane batılı öldü?  Hiç ölmedi! 2 milyon Afganlı Mücahid Kardeşimiz; Amerika, Batılılar ve İsrail için öldü. 2 milyon sakat kaldı. Zavallı Afganistanlı kardeşlerimizi kullandılar, kandırdılar, Ruslarla savaşa sürüklediler. O mert ve güzel müslümanların ülkesi güzel Afganistanı harâbeye çevirip kolsuz ve ayaksız insanlar ülkesi yaptılar. Ne güzel, ne imânlı, ne yüksek insanlar şu Afganlı mücahidler. Vicdansız Terörist Gâvurlar Afganlı Mücahid Kardeşlerimizi aç bırakıp, sakat edip, yüce İslam dinini yasak edip  ağlatıyorlar. Bütün suçları mübarek, melekler gibi müslüman olmaları. Kalleş sapık gâvurlar insanlıktan anlamazlar.

Irak hakkında Kopenhagdaki Iraklı Arab kardeşlerimiz bakın ne anlatıyorlarmış: – Korkak ve ödlek gâvur askerleri fırsatı bulunca devamlı makinelilerle yağmur gibi etrafa mermi yağdırıyorlarmış. Mücahidlerle yüz yüze geldiklerinde gözleri korkudan yumurta gibi kocaman oluyormuş. Tir tir titriyorlarmış. Silahlarını atıp ellerini kaldırıyorlar, ne olur öldürmeyin beni diye yalvarıyorlarmış.  Dağ Ayıları gibi dev cüsselerine bakmamak lazımmış. Bir müslüman çocuğunun attığı taş bile korkuturmuş, çıldırtırmış, hasta edermiş domuz ruhlu aygır kahpe gâvurları.

Yalancı, çıfıt Siyonist Yahudiler dünyanın bütün televizyonlarına, radyolarına, gazetelerine, dergilerine hatta saddam gibi bekçi köpekleri olan müslüman generallerine, krallarına, politikacılarına hakimdir.

Bu yüzden devletsiz, Terörist Gâvurlar tarafından birbirine düşman edilmiş zavallı müslümanlar, gayri müslimlere yani Hristiyanlara, Yahudilere ve diğer insanlara gerçekleri anlatamazlar.

Mesela, Yahudilerin yaptığı 11 Eylül ikiz kuleler katliamını (katilliğini).  Orta doğuda İsrailin sınırlarını Nil’den Fırat nehrine kadar büyütmek için çok büyük bir soykırım yapılacağını. Milyonlarca suçsuz müslümanın hiç acımadan öldürüleceğini. Müslümanlık insanları  melek gibi yaptığı için binlerce Danimarkalının melek gibi müslüman olduğunu. Halbuki Danimarkanın yaptığı oyunlar ve yasaklar yüzünden müslümanların çocuklarını Terbiye edemediklerini. Danimarkanın pekçok camiyi ve İslami grubu kullanarak müslüman çocuklarını hileyle perişan ettiğini. Televizyonlarda Müslüman çocuklarının bu perişanlıklarıyla dalga geçtiğini. Danimarkada ve Avrupada müslümanlara modern komünizim, aşağılama ve modern esirlik hayatı yaşatıldığını. Dünyaya hakim Yahudi Medyasının devamlı yalan söylediğini, dünya insanlarını hatta müslümanları  İslamiyete ve Müslümanlara düşman ettiğini ve bunlar gibi yüzlerce rezaleti anlatmak, izah etmek mümkün değildir. Cünki bütün dünyada zavalli müslümanlar Terörist Gavurlara esirdir! Bu igrenc gizli tiyatro esirliginden kurtulabilmemiz icin Gayri Müslimlere (Müslüman olmiyan Danimarkalilara ve diger insanlara) yüce dinimizi anlatmamiz ve onlari son hak dine davet etmemiz gerekmektedir.

Deccal ve kâtil Gâvurlar, Müslümanlar tarihte adaletsizliğe, soyguna, küfre karşı koydukları için Müslümanlardan intikam alıyorlar. Bilhassa İslam ülkelerinin 1000 senedir koruyucusu, kalesi Ecdadımız Büyük Selçukluya ve Büyük Osmanlıya karşı kuyruk acıları var. Yüksek İmanlı Büyük Ecdadımız, Terörist Avrupalı Yılanlar hep beraber birleşip Haçlı sürüleri olarak müslümanlara saldırınca, kuyruklarına basar, yılanları sakinleştirir, kulaklarını çeker uslandırırmış. Kâtil Gâvurlar insanlıktan hiç anlamazlar, sadece öldürmekten ve öldürülmekten anlarlarmış.

 

Danimarka devlet televizyonu, Radyo ve gazetelerinin haberine göre Afganistanda temizlenmesi pahalı olduğu için çıkarılamıyan  Rusların döşediği 10 milyon mayın yüzünden ilk on sene içinde 10 milyon kadar Afganlı ölecekmiş.

 

Kalleş Amerikalı, Batı Avrupalı ve İsrailli sömürgeciler acımadan kendileri için canlarını veren zavallı Afganlı Mücahidleri ve Afgan halkını öldürüyorlar. Aç karnına çalıştırıp yıktıkları yolları, binaları yapıyorlar. Aynı Fransız Katil Devletinin, Cezayirde bir anda suçsuz 1.5 milyon Cezayirli Müslüman kardeşimizi acımadan öldürüp geri kalanları aç karnına çalıştırdıkları gibi. Yakında bakın Türkiyemizdeki müslümanlara ne oyunlar oynıyacaklar.

 

Belçikalı Generalde 20 milyon nüfuslu Kongonun 10 milyonunu öldürmüştü. Terörist gâvur kâtillerin Somali, Sudan ve Liberyadaki katillikleri halen devam ediyor. Gâvurlar dünyayı Müslümanların  hayvan gibi boğazlandığı, kesildiği mezbaha yaptılar. Hayvan keser gibi Müslüman öldürüyorlar. Böylece İslam Aleminin petrolünü, gazını, madenlerini ve bütün zenginliklerini daha kolay , daha çok sömürebilecekler yani çalacaklar!  Gâvurlar Afrikada ve dünyada çıkardıkları iç savaşlarla hergün 50 bin

 

çocuğun açlıktan ölmesini sağlıyorlar. Gâvurların silah ve ilaç fabrikalarının çalışması gerekiyor.  Saddam isimli 35 senelik bekçi köpeklerini Kuveyt’e saldırtıp çıkardıkları Birinci Irak saldırısında ambargo ile 500 bin Iraklı çocuğu ilaçsızlık ve açlıkla öldürdüler. Kaç bin Irak askerini ve sivil halkını öldürdüklerini ise unuttum. Herhalde 500 bin, 1 milyon civarında. Deccal, Hain Gâvurların çıkardığı 7 sene süren Irak- İran Savaşında herhalde 4 milyon müslümanı öldürtmüşlerdi. Kolsuz, bacaksız, sakat kalanları hiç sormayın.

 

1920 nin Terörist Kanlı Gâvurları 50 senedir Müslümanlara biraz iyi davrandılar. Müslümanları Komünizme karşı savaştırdılar.  İngiliz Gâvurunun dinsiz yaptığı müslüman ülkelerini Amerikan Gâvurları, uyduruk Müslüman yaptılar ki Ruslara karşı savaşacak güçleri olsun! Afganlılarla Komünizmi yıktılar. 1994 te Türkiye ile Rusyayı savaştırmak istediler. Rusya, Amerikaya ne istediğini sordu?  İstek belliydi. Amerika, Yahudi ve Batı Avrupa Türkî Cumhuriyetlerini esir olarak istiyordu.  Amerika isteğine kavuştu. Türkiyede İmam Hatip Okulları, Kuran Kursları ve Başörtüsü yasak edildi. Kalleş Gâvurların Türkiyenin bekçiliğine ihtiyaçları kalmadı artık. Adana İncirlik hava üssünü söküp Bulgaristana kuracaklarmış (kasım 2006).  Türkiyemizde yakında çıkaracakları İran savaşında sessiz durmamız için sözde İslami bir hükûmet kuruldu. Baş örtüsü yasağı yüzünden hanımlarını köşke yemeğe götüremiyen bir hükûmet.

 

2001 yılında, Amerika Yahudileri , İkiz Kuleleri yerden kompüterle şeytanca yıktılar. Seslerini duyurma  oyununa getirdikleri zavallı Arab gençlerini öldürüp, terörizm yalanıyla ve bahanesiyle Ortadoğuyu Amerika ve Afrika gibi soykırım yapmaya başladılar. Artık müslümanların gâvur parası ile beş kuruş değeri kalmadı. Soykırım başladı. Bush’un söylediğine göre 25 sene devam edecekmiş salak müslümanları öldürerek ve aşağılayarak demokrasi dersi vermek. Başınızda paralansın sömürge cumhuriyetinizde, müslümanların askerlerini satın alma şeytanlığı demokrasinizde. Ahlaksızlığınızda , namussuzluğunuzda. Afganistanda, Bosnada ve Irakta yaptığınız ve Ruslara Çeçenistanda yaptırdığınız zulümler, katillikler ne insanlığa nede hayvanlığa sığar.

 

İstanbul Türklere bırakılacak kadar kıymetsiz bir şehir değilmiş. Bu sözde Türkiyeye hakaret vardır. Cevap verilmesi gerekirdi.  Terörist, vicdansız gâvurlar, dünyada iyi müslümanların hepsini yok etmek istiyorlar. Salaklaştırdıkları müslümanların evlâtlarını uyduruk Hristiyanlığa sokacaklar. Avrupalılar akıllıdır, uyduruk Hıristiyanlığa inanmazlar. Soymak için başka milletleri kandırıp Hıristiyan yaparlar. Ellerine birer incil verirler, ülkelerini ellerinden alırlar.  Yalnız araştırmacı büyük bir Alman papazı beni şaşırttı bu sene 2006 haziran ayında. ” -İncilin 400 defa değiştirildiğini tesbit ettim. Ama ben yinede Hristiyanlığa inanıyorum.”dedi.  Hakikaten Gonca Gülsel Alev’in ”Gurbet Radyosu” kitabında yazdığı gibi ”incil acınacak bir hikaye kitabı”. Ben ise ”sömürgeci katillerin el kitabı” diyorum.

 

Kopenhagda Pakistanlı Kardeşlerimizin düzenlediği büyük bir Konferansta tanıdığım Merhum, hayranı olduğum büyük insan, büyük Kuranı Kerim ve İncil Araştırmacısı ” Ahmed Deedat ”  İncil için ”50 senede bir değiştirilen uydurma kitap” diyor ve Papazlarla yaptığı toplantılarda video kasetlerinde görüntülerle papazlara ispat ediyor. İnternette ”Ahmed Deedat ” ı  ve Ahmed Deedat hakkındaki siteyi araştırınız.

 

Gâvurlar yakında Türkiyeyi ve Orta Doğuyu uyduruk Hristiyan yapacaklar. Efes’e Televizyonlarını kurdular.  1.5 sene sonraki Ak Parti seçimini bekliyorlar. Seçimden sonra hemen Türkiyeyi ve dünyadaki bütün Türkçe konuşanları Hıristiyanlaştırmaya başlıyacaklar.

 

Gâvurun işi belli olmaz. 20 kanaldan günde 24 saat ücretsiz porno filmi oynatıp müslümanları manyak yapar. Nerdeyse bütün müslümanlar bekar ve nikahsız yaşar. Ruh hastası yaptığı müslümanları, İslamiyete düşman ederler.

 

Anne ve babalar türkçe Yahudi Televizyonlarına inanarak, dindar olursa çocuklarınız  terörist olur yalanına kanıp, Terörist olmasın diye çocuklarının dindar olmasına mani oluyorlar. Çocuklarının terörist olmasından korkan müslümanların çocukları, uyduruk Hıristiyan olacaklar. Şimdi bile cahil bırakılan anne babalar terörist olur diye çocuklarının İslamiyeti öğrenmesinden çok korkuyorlar. Bir kısım zavallı halkımız Diyanet Camilerine çocuklarını Kuranı Kerimi okumayı öğrensin diye gönderiyor. Avrupada yüzünden okumayı öğrenebilen olursa anne baba evladım hoca oldu diye seviniyor. Çünki kendi anne ve babasının zamanında Kuranı yüzünden okumak bile yasaktı Türkiyemizde. Ezanda yasaktı tam 18 sene. Merzifonda 80 yaşındaki annem anlattı bu sene (Temmuz 2006), çocukken Kuranı Kerim okuma dersine gidiyormuş camide. Yasak edilince gidememiş. 7o yaşında Kuranı Kerim okumayı öğrenmiş. Aslında Türkiyeli anne ve babalar aldatıldıklarının farkında değiller Avrupada. Evlatları Kuranı Kerimi okumayı öğrenmekle bir bilgi edinmiyorlar. Danimarkalı öğretmen, Ahlâksız Türk, Danimarka ve Dünya televizyonları, İnternet, Müslüman çocuklarının beyinlerini İslamiyete karşı yıkıyor. Sonra Türkiyeli kızlar vahşi ve dişi, Türkiyeli erkekler cahil ve salak oluyorlar. Bakılmıyan ağaç meyve vermez. İslam dini öğretilmeyen çocuklar salak veya dinsiz olurlar.

 

İmamlar yüksek maaş alıyorlar. İslam dinini çocuklarınıza öğretmeye yetkimiz yok, bizim vazifemiz sadece namaz kıldırmak diyorlar. Yakında anne ve babalar ihtiyarlar evine gidince veya cenazeleri kurşunlu tabutlarla Türkiyeye gidince, Türkiyeli gençler cahil, salak, uyuşturucu hastası, ruh hastası olarak sürüneceklerdir.

 

Rusyayı korkutmak ve Müslüman Türkiyelileri ahlâksızlaştırmak için Avrupaya getirilen, Türkiyede cahil bırakılmış Türk köylüsünün filmi maalesef böyle son bulacak. Tabii semirmiş veya uyuşturucu ile uyuşmuş dinsiz zavallı evlatlar, babalarının Türkiyedeki evini, tarlasını satıp Avrupalı Fahişelerle yiyecekler. Avusturyada dindar bir arkadaşımın oğlu Hristiyan oldu. Danimarkada çok dindar mübarek bir arkadaşımızın ikinci üniversitede okuyan başarılı ve efendi oğlu dinsiz oldu.

 

İshoej de bir Türk Köylü Kadını bana yolda sen benim oğlumu dinsizlikten kurtardın dedi. Hadise şöyle olmuş. Küçük oğlu bir fabrikada çalışıyormuş ve kızların peşinde geziyormuş. Büyük oğlu kendini okumaya vermiş. Öğretmen okulunda okuyormuş ve başarılıymış. Kadın kış günlerinde soğukta kapı kapı dolaşan insanları Yahudi Hristiyanlığına davet eden Yahovacılara acımış ve kapısına geldiklerinde evine davet etmiş. Yahovacılar öğretmen okulunda okuyan oğlunu, toplantılarına davet etmiş. Anne bunda bir mahzur görmemiş ve evladı Yahovacı olmuş. Bu genç bir gün İshoej kütüphanesine uğramış, aslında bu kütüphaneye gelmezmiş. Orada tesadüfen ben bu gençle tanışmıştım. Ben acizane ”İslamiyete Davet” çalışmasını hergün yaparım. Pek çok Müslümanla tanışırım. Yazdığım İslami yazıları ve İnternet sitemin adreslerini veririm.   Bu öğretmen olacak gencimizede  yazdığım bir hayli yazı vermiştim. http://www.esir.webbyen.dk  isimli homepage’imin adreside vardı o kağıtlarda. Orada Yahovacılar hakkındaki ve diğer yazılarımı okumuş. Ve ben, o gün beni dikkatle dinlediği için gencin kibarlığına teşekkür ettiğimi hatırlıyorum. Meğer bu genç Yahovacılara inanmış bir Yahovacıymış fakat bana söylememiş. Yazılarımıda okuyunca elhamdülillah Yahovacılığı terketmiş.

 

 Anneside Dost tv ve Nur tv yi seyrediyormuş. Dost tv güzeldir seyrediniz fakat Nur tv sapık bir televizyondur. İngilizler  100 sene önce Hindistandaki müslüman halkına Ahmed Kadıyani adında sapık bir yeni peygamber getirerek, dünyada 2 milyon Hindistanlı ve Pakistanlı müslümanı sapıttırmışlar, dedim. Önce bana itiraz etti. Yaşlı, Müslüman, Kerametten bahsediyor, nasıl olur? dedi. Sonra söylediklerimi kabul etti.

 

Konyanın Kütükuşağı köyünden bir arkadaş İshoej Bilka Marketin kafeteryasında biz beş arkadaşına şunları anlattı. Kopenhagda bir akrabamın oğlu Yahovacı oldu. Annesi oğlunun durumundan çok memnun. Yahovacılardan Allah razı olsun, diyor!  Oğlum çalışmazdı. Eve gelmezdi. Şimdi hem çok güzel çalışıyor, hemde bize çok iyi davranıyor. Yahovacılar çok iyi insanlar oğlumu adam ettiler, diyormuş!

 

Kardeşlerim, ne garib değilmi. Arkadaşım Recep’in anlattığına göre Danimarkada bir Diyanet Camii İmamı bir düğünde masada oturanlara ; arkadaşlar istediğiniz yere gidin şikayet edin benim sizin çocuklarınıza dinimizi öğretme yetkim yoktur. Benim yetkim size namaz kıldırmaktır, diyor.

 

Ey para kazanmayı, gösteriş yapmayı ve dedikodu yapmayı iyi bilen müslüman kardeşlerim. Allah Ahirette size evlatlarınızı iyi müslüman yetiştirmek için bilenlere niçin göndermediniz, elinden tutup götürmediniz diye soracaktır. Danimarkalılar melek gibi müslüman olurken sen ve evlâtların niye salak oldunuz diye soracaktır. Hatta müslümanlıktan haberi olmıyan Hristiyanlara niçin iyi örnek olmadınız. Niçin onları islama davet etmediniz diye de soracaktır. Biliyormusunuz Sevgili Peygamberimizin Bazı Arkadaşlarının mezarları, Çinde ve İstanbuldadır. Peygamberimizin Yaşlı Halasının mezarı Lefkoşededir. İslam ordusu Peygamberimizin vefatından sonra küçük gemilerle Kıprıs Seferine (savaşa) giderken Peygamberimizin Yaşlı Halasıda Cihad Sevabı almak için sefere yani savaşa gidiyor. Savaşta İslam askerine yardım etmek istiyor. Kıprısta vefat ediyor. Oraya gömülüyor. Şu anda ”Hala Hatun Türbesi ” diye anılıyor. Oğlum Muhammed Fatih ve Kızım Ayşenur Hala Hatunun soyundan geliyorlar. Bin sene Büyük Selçuklu ve Büyük Osmanlı Ecdadımız Güzel Osmanlı dilimizle Dünyayı idare etmiş. Osmanlıca yapılan anlaşmayla, Akdenizde Amerika gemilerine dolaşma izni verilmiş. Karşılığında vergi alınmış. İşte biz bu güzel Osmanlıca yazımızı okuyamıyoruz. Evimizde, Kıprısdaki Akrabalardan kalan çok eski iki resim vardı. Arkasında bir sürü Osmanlıca yazılar vardı. Büyük Ecdadımızın kitaplarını, mezar taşlarını okuyamadığımız gibi, maalesef bir türlü bu tarihi fotoğrafların arkalarını okuyamadık. Bir gün Kopenhagda eşim Gonca Hanımı bir sabah kahvaltısına davet ettiler. Kıprıslı Şeyh Nâzım Danimarkalı Müridlerinin davetiyle Kopenhag’a gelmiş. Hanım fotoğrafların arkasını okutmak için Şeyh Nazım’a götürdü. Şeyh Nazım fotoğrafa bakıyor. Kimlerdensiniz diye soruyor. Hanım;  -Ya Allah Pembelerdeniz efendim, diyor. Şeyh Nazım;  – Bende aynı sülâledenim, akrabayız, diyor ve Hala Hatun’un soyundan geldiklerini teyid ediyor yani doğruluyor.

 

Biz müslümanlar gayri müslimleri (müslüman olmıyan insanları) çok severiz. Yüce Dinimiz İslamiyet doğruluk , mertlik, vefakârlık, sadakat, şefkât, merhamet, vicdanlı olmak, insan ve hayvan sevgisi, yardım severlik gibi daha pekçok dünyanın bütün güzelliklerine sahiptir. Ciddi araştırma yapanlar bu gerçeği görürler. Doğru İslâm Tarihini ve 1000 senelik Doğru Büyük Selçuklu ve Büyük Osmanlı Tarihini okuyanlar, İslamiyetin son hak (doğru, gerçek) din olduğunu ve müslümanların tarih boyunca gayri müslimlere çok büyük sevgi ve şefkat gösterdiklerini görürler. Hatta bugün bile İslam Ülkelerinde yaşıyan Gayri Müslimler müslümanları çok severler.

 

Gözleri paraya doymayan ve İslam Tarihi boyunca müslümanlara zulüm eden Terörist Gâvurlar 1400 senedir yüz milyonlarca suçsuz insanı ve müslümanı soykırımlarla ve savaşlarla öldürmüşler, sakat ve hasta etmişlerdir.

 

Avrupalı katil Gâvurlar, 1490 – 1502 yılları arasında Avrupa hapishanelerindeki mahkûmları Amerikaya götürüp ellerine tüfek ve bol mermi verip, serbestsiniz, işte size zenginliklerle dolu yeni bir vatan. Yerli halkı, anne baba ihtiyar ve çoçuk hepsini öldüreceksiniz, emrini veriyorlar. Silahsız yerli İnka, Aztek ve Maya halkı öldürülüp soykırım bittiğinde, Amerikanın yeni sahibi canavar kâtiller, bu tarlalarda biz mi çalışacağız diye düşünürlerken, 1502 yılında şeytan bir papaz çareyi buluyor. Afrikadan hayvan gibi zenci getirelim ve hayvan gibi çalıştıralım diyor.

 

Hayvanlardan daha zalim bir şekilde üç ay on günde getirdikleri milyonlarca Zavallı Zencileri, pislikten ve havasızlıktan öldükleri için yolda yarısını denize atıyorlar. Zincirler içinde kucak kucağa oturtuluyorlar, Hemen başlarının üzerinde yeni katlar oluyor. Küçücük gemilerle 680 esir taşıyorlar. 3,5 ay tuvaletlerini birbirlerinin üzerine yapıyorlar. Pis kokudan ve pislikten hasta oluyorlar. Amerikaya geldiklerinde yürüyemiyorlar. Limana hayvan gibi atıyorlar. Sonra satıyorlar. Anne baba evlatlar herbiri Amerikanın bir tarafına gidiyor. Günde 20 saat aç karnına döve döve ayakları zincirli olarak  çalıştırıyorlar. Yere çaktıkları kazıklara bağlayıp, çivili sopalarla dövüp, parçalanan etlerinin  üzerine tuz ve acı biber tozu ekiyorlar. Satın aldıkları ilk gün, çoğu müslüman olan zavallılara Hıristiyan ismi verip, Hıristiyan yapıp hayvana yapılmıyacak muameleler yapıyorlar. Koca Koca kiliseler yaptırıyorlar ve Hıristiyanların sayısını artırıyoruz diye seviniyorlar. Beyazların kiliselerine yakın bir tarihe kadar almıyorlar. Çünki zencileri hayvan kabul ediyorlar. Yeni genç zenciler Afrikadan Amerikaya çok ucuza getirildiği için kadınların çocuklarının olmasını istemiyorlar. Köle zenci çocukların doğması ve büyümesi pahalıya mal oluyor. Zenciler hayvandan çok ucuza satın alındığı için hızlı çalışmıyanlar hemen öldürülüyor.

 

Danimarkanın Batı Hindistandaki sömürgesinde (Virgin Islands – Jomfru örerne) bir sömürgeci çiflik sahibi Danimarkalıya, komşusu bir Danimarkalı ziyarete geliyor. Bahçede oturup sohbet ederlerken misafir Danimarkalı hizmetçi zenci kızlardan birisinin göğüslerine bakıyor. Ev sahibi zenci kızın arkasından mutfağa gidiyor. Bıçakla zavallı kızın göğüslerini dibinden kesiyor, bir tabağa koyuyor ve komşusu Danimarkalı misafirin masasına koyuyor. Buyurun diyor, beğendiğiniz göğüsler! diyor.   Tabii zenci kızcağız ölüyor. (2006 ilkbahar Dr2 isimli Danimarka devlet televizyonu, inanmıyanlar yazdıklarımı araştırsınlar)

 

Bush, Amerika, Batı Avrupa ve İsrail orta doğuda milyonlarca müslümanı kısa zamanda öldürüp daha zengin olmak için  ikiz kuleleri kendileri yıktılar.  Nevyorkta İkiz kulelerde suçsuz Amerika halkını iğrenç planları için öldürdüler. Yahudilerin haberi olduğu için ölmediler. Arab gençlerine Filistindeki haklılığınızı dünyaya anlatmak için size yardım edelim, uçak kaçıralım, hava alanına indiğinizde gazetecilere size yapılan zulümleri anlatın dediler.  Yahudilerin Dünya çapında profesyonelce yaptıkları bu iğrenç planlarla Arab kardeşlerimizi kandırarak yerden idare edilen kompüterlerle öldürdüler. İkiz kulelerde çalışan binlerce Yahudiye birşey olmadı. Çünki 11 Eylül Perşembe günü işe gelmediler. Faciayı önceden biliyorlardı. Burada şöyle bir gerçek ortaya çıkıyor; Amerika, Avrupa ve İsrail halkına ve askerlerine suçsuz müslümanları öldürtebilmek için büyük bir yalana ve hileye ihtiyaç vardı. Yahudiler dünya medyasına (televizyonlarına, radyolarına, gazetelerine, dergilerine) sahip ve hakim oldukları için bu iş kolayca yapılabildi. Danimarka Uçakları 4 senedir Kırgızistandan havalanıp zavallı Afgan halkını bombalayıp dönüyorlar! Dünya Yahudi Gazeteleri yazmadığı için hergün kaç zavallı Afganlı Müslüman kardeşimiz kalleşce ve haince öldürülüyor duymuyoruz bile. Irakda ekim 2006 tarihine kadar üç senede 650 bin Iraklı müslüman öldürülmüş. Orta doğuda milyonlarca müslüman öldürülecekmiş. Filim çevirir gibi müslüman öldürüyorlar ve bizde film gibi seyrediyoruz.

 

Afgan Halkı;  Amerika, Avrupa ve İsrail halkını Komünizmden kurtarmadı mı? Zalim Gâvurlar müslümanları Afganistanda Rusyaya karşı savaştırmadı mı? Afganistanda 15 bin tane büyük Taliban okulunu gâvurlar açmadılar mı? Milyonlarca kız ve erkek güzel müslümanlar yetiştirmediler mi? 2 milyon Afganlı kardeşimizi Ruslara karşı öldürtmediler mi? 2 milyon kardeşimiz sakat kalmadı mı? Pahalı olduğundan yerin altından çıkarılamayan Rus mayınlarından dolayı daha  10 milyon Afganlı kardeşimiz ölmiyecek mi? (Dr2 Danimarka Devlet Televizyonu) 

 

Ey dünyanın uyuyan insanları ve müslümanlar uyanınız. Hakiki barış ve huzur istiyorsanız Terörist, hilekâr ve şeytan gâvurların oyununa gelmeyiniz. Bu uyuşuklukla Cenneti hayal etmeyiniz. Aza kanaat ediniz. Doğru, mert ve şefkatli olunuz. 3. dünya savaşını çıkarmayınız. İnsanları ağlatmayınız. Müslüman Anaları ve Babaları ağlatmayınız. Bosnadaki, Çeçenistandaki, Filistindeki, Afganistandaki, Sudandaki, Somalideki, Irakdaki şeytanlıklarınızı bırakınız. Hatta İranda , Türkiyede  ve Pakistanda yapacağınız soykırımlarıda iptal ediniz. 1400 senedir yaptığınız gâvurluğu ve iğrenç katilliği bırakınız. Müslümanların sabrını taşırmayınız. Müslüman demek melekler gibi saf ve temiz olmak istiyen insan demektir. Hatta müslümanlar melekleri geçmek için yarışırlar. Dünyanın zalim gâvurları bütün dünya müslüman olmasın diye şeytanca çalışır gayret ederler. Dünyaya hakim merhamedsiz Yahudi Medyası yani Televizyonları, Radyoları, Gazeteleri ve Dergileri islama karşı şeytanî nefret ettirme savaşını bıraksalar, dünya kendiliğinden bölük bölük İslama dönecektir. Afrikadaki Zavallı İnsanları soymayı, iç savaşlarla birbirlerini öldürtmeyi bıraksalar Afrika 10 senede Avrupa gibi zengin olacaktır. 

 

Vahşi ve Vicdansız Gâvurlar, Dünyadaki insanları hatta gaflet içindeki müslümanları kandırırlar, insanlığı ağlatırlar, inletirler, stres ve deprasyona sokarlar. Allah insanoğluna hayvanlardan farklı olarak, akıl ve düşünmeyi vermiştir. İnsanoğlu düşünmeli, aklı ile son hak din Yüce İslamiyeti araştırmalı ki ”Allahtan başka Allah yoktur, Muhammed onun Peygamberidir” deyip kurtulmalıdır, hafiflemelidir.  Aynı Danimarkalı yeni müslümanlar gibi melek gibi olmalılar veya en azından gerçekleri, hadiselerin perde arkasını, müslümanlara iğrenç oyunlar oynandığını duymalılar, bilmeliler. Aksi takdirde Afrikada zencileri, Afganistanda Afganlıları veya Irakta arabları, iç savaşlarla birbirlerine öldürttükleri gibi, Danimarkadaki nefret ettirdikleri Danimarka halkını müslümanlara saldırtabilirler. Ben Türküm. 10 sene kadar önce dış güçler Türkiyede Türkiye Hizbullahı diye Müslüman Kürd bir grub meydana getirdiler, PKK grubu ile savaştırdılar. Bir akşam çeşitli  özel tv kanalları bir Türk Makamının şu sözünü söylediler.  – iti ite kırdırdık! Hiç unutamıyorum aynen böyle söylediler.

 

Halbuki müslümanlar kardeştir. Müslümanlar tarih boyunca Hristiyan komşularına bile karşılıksız yardım etmişler ve Allah Rızası için yapmışlar. Hristiyanlar bu karşılıksız yapılan yardıma şaşırmışlar. Hak (gerçek, doğru) din yüce İslamiyete kavuşmuşlar.

 

Müslümanlar bütün dünyadaki insanları İslamiyete davet etmek mecburiyetindedirler. Yoksa çocukları ve torunları çok yakında uyduruk Hristiyan veya dinsiz yapılacaklardır! Müslümanlar terörist değildir. Terrörist denen Müslümanlarda melektir. Müslümanlara terörist diyenler şeytan ve gerçek teröristlerdir. Danimarkayı işgal eden Almanlara karşı başkaldıran, saldıran Danimarkalı Mücahidler terörist miydi? Kahramanmıydı?  Filistinliler, Çeçenler, Usame bin Laden, Taliban, Iraklı Mücahidler ülkelerini işgal eden soykırımcı sömürgecilere karşı şerefle ülkelerini ve dinlerini koruyan, haksızlığa karşı isyan edip başkaldıran, mücahid kahramandırlar. Eğer onlar olmasa şimdi milyonlarca müslümanı tavuk gibi kesecekler, itlaf edip yok edecekler. Eğer Gâvurlar yakında milyonlarca müslümanı Amerikadaki Yerliler gibi öldürüp yok etmezlerse Amerika, Avrupa ve İsrail halkı kendiliklerinden bölük bölük müslüman olacaklar. Bizde, gâvurlar tarafından şeytanca salaklaştırılmış esir zavallı müslümanlar, yeni müslüman olan mühtedilerden (islâmı seçenlerden) yüce dinimizi öğrenmeye başlayacağız. Çocuklarımıza da Güzel İslamı yeni Danimarkalı, Amerikalı, Avrupalı ve İsrailli Müslümanlar öğretecekler!

 

Berlingske Tidende Gazetesinde 2 sahifelik büyük bir röportajda Anne isimli 23 yaşında müslüman olan Kopenhagda Danimarkalı bir üniversite talebesi şöyle diyor. – Ben okuma hastası bir kızım. Arkadaşlarım oynar ve gezerken ben evde oturur hep kitap okurdum. Birgün okuduğum bir kitapta ”Son Peygamber Hz. Muhammed” diye bir cümle okudum. Merak ettim, araştırdım ve Hz. Muhammed hakkında kitaplar okudum. ”La ilahe illallah, Muhammeden Resulullah” deyip müslüman olunca birden hafiflediğimi hissettim. İslamiyeti çok seviyorum. Evlenmek için müslüman olmadım. Şu anda 28 yaşındayım ve yakında Faslı mübarek bir müslümanla evleneceğim.

 

Son derece güzel örtülü bu kız kardeşimiz müslüman olmadan evvel öğrendiği Kick Boks’a İslami bir şekilde hobi olarak devam ettiğini söylüyor. Arzu eden genç kızlara salonun bütün perdelerini kapatıp, kapısını kilitleyip Kick Boks dersi veriyormuş. Senelerce önce Kick Boks’a başlama merakının ise kendisindeki başarma, gayretli olma  arzusundan dolayı olduğunu söylüyor.

 

Sevgili Müslüman Genç Kardeşlerim, sizlerde Danimarkalı Kız Kardeşiniz ”Anne” gibi başarılı bir müslüman olunuz. Nüfus kağıdınızın ”müslüman” yazması hiçbirşey ifade etmiyor. Hemen Gâvurlar tarafından uyutulduğunuz uykudan uyanmalısınız ve yeniden, Danimarkalı Yeni Müslüman kardeşleriniz gibi müslüman olmalısınız. Danimarkalı melek gibi yeni Müslüman kardeşlerinizle yollarda durdurarak tanışınız. Evlerinize davet ediniz. Sizin gibi müslüman olmak istiyorum deyiniz. Utanmayınız. Cesur olunuz. Siz Osmanlı torunusunuz. Kandırıldığınız yeter artık. Bu güzel tesettürlü, İslami kıyafetli  Danimarkalı Müslüman kardeşlerinizden, şeytanca hilelerle size öğretilmeyen yüce Dininiz İslamiyeti, Güzel İslâm ve Büyük Osmanlı tarihini  öğreniniz. Birde 1920 yıllarından beri şeytan İngiliz Gâvurunun müslümanlara oynadığı feci oyunları sorunuz sizlere anlatsınlar. Biz korkumuzdan anlatamıyoruz. Dilimiz ve kalemimiz zincirli. Biz zavallı müslümanlar, alınlarımızdaki ”salak” yazısını silmemiz gerekiyor.

 

Ey benim mübarek, cennet yolcusu olmak istiyen sevgili genç kardeşim; Sen dünyayı 1000 senedir şerefle ve adaletle idare eden, Aleme ”Nizam Veren” Büyük Selçuklu ve Büyük Osmanlı ecdâdının şerefli fakat kandırılmış, cahil bırakılmış çocuğusun. Evlât soyuna çeker. Zalim merhametsiz gâvurların çocukları melek gibi müslüman olurken, aptallık, cahillik, salaklık sana yakışmaz.

 

Sende melek gibi, Sevgili Peygamberin gibi, Yıldızlar gibi olan Sahabiler gibi, Abdulkadir Geylani, İmamı Gazali, Selahaddini Eyyubi, Kılıç Aslan, Alpaslan, Osman, Murad, Fatih, Yavuz gibi, Danimarkalı yeni müslüman kardeşlerin gibi müslüman olmalısın. Sakın olamam deme, olursun! Çünki sen Selahaddini Eyyubinin , Alparslanın torunusun. İslam Bayrağını düşürüldüğü yerden sen kaldıracaksın. Vazifelisin. Sen Şehidler torunusun. Ecdadına layık öyle müslüman olacaksınki melekler seni kıskanacaklar. Terörist Gâvurların müslümanları parçalayıp birbirleriyle savaştırma şeytanlığının önüne geçilecek. Dünyadaki bütün müslümanlar birleşecekler. Danimarkalı gençlik yürü kardeşim arkandan bende geliyorum diyecek. Hatta Almanda, İngilizde, Fransızda, İtalyanda bu nurlu yolda seni takip edecek. Şimdiden Gazanı tebrik ediyorum. Allah rızasından ayrılma kardeşim diyorum.  Kaz gibi cahilce müslümanlık bizlere yakışmaz. Osmanlı Ecdadımız gibi ilim ve irfan (dini anlayış) sahibi olmalıyız.

 

100 sene evvelki Türk ve Kürd ecdadımız gelseler ve bizleri görseler bize müslüman demezler. O mübarek, kahraman, şerefli, alim, imânlı, kerametli büyük ecdadımıza layık evlatlar olmalıyız. Hemen yeniden müslüman olmamız gerekiyor. Yoksa bizim alnımızda ”salak” mı yazıyor?  Yazıyorsa veya birileri yazmışsa Danimarkalı müslüman kardeşlerimiz gibi melek gibi müslüman olup bu pis lekeyi temizlemeliyiz.

 

Şeytan İngiliz Gâvurunun müslümanların başına musallat (bela) ettiği Lawrence’ leri Yakub isimli Yakopları iyi tanımalıyız. İngilizlerin 1920 lerde sınırlarını masa üstünde cetvelle çizip, Komünizme karşı müslümanlara dağıttığı, başlarına kendi casuslarını yerleştirdiği ülkelerden 22 tanesinin sınırlarını şimdi Amerikalılar değiştireceklermiş. Kimbilir yakında Ortadoğu, Türki Cumhuriyetlerde olduğu gibi Amerikanın, Yahudinin Casusu sahte kahraman devlet başkanları gibi birsürü kukla Gâvur Casusu Kahraman! Kurtarıcı! Devlet Başkanlarıyla tanışacak.

 

20 milyonluk Kongonun 10 milyonunu ağaçlardan hızlı kauçuk toplamıyorlar diye öldüren Belçikalı Generalin, Kongonun Başşehrindeki heykelinin üzerinde şöyle yazıyormuş: ”Kongoya medeniyeti getiren büyük kahraman”  İşte sömürgeci gâvurların müslüman ülkelerine şeytanca getirdikleri medeniyet, krallık, cumhuriyet ve demokrasi, hukuk ve guguk aslında müslümanları zekice ezmeye, iç savaşa sokmaya, soykırım yapmaya, hasta etmeye, soymaya, generalleri ve politikacıları kolay satın almaya, ahlâksızlaştırmaya, namussuzlaştırmaya, gâvur yani islamiyete düşman etmeye yaramaktadır. Dikkat ediniz dünyanın bütün gâvurlarını birbirlerine dost, Müslümanlarını birbirlerine düşman etmişler. Ana baba bacı kardaş akrabalarda birbirine düşman edilmiş. Hatta Cami ve İslami grublar bile birbirine düşman edilmiş. Halen Masonları, Selanik dönmelerini, Siyonist Yahudileri, Haçlı Amerikalı ve Avrupalıları göremiyorsak. Allah için birleşemiyorsak, mezbaalardaki hayvanlar gibi ölümün yakın olduğunu bilmeliyiz. Kurtuluşumuz barış dini İslamiyettedir. Merhametsiz Terörist gâvurlara özenmeyin ve kanmayın. Afrikadan, Iraktan, Çeçenistandan, Filistinden ve Bosnadan beter yaparlar sizi.

 

Eğer melek gibi örnek Müslüman olursanız, gayri müslimler ve merhametsiz Terörist gâvurlar size hayran olurlar, müslüman olurlar, yaşlı dünyamızda ki insanlar huzur bulurlar.

 

Fas, Tunus, Cezayir, Mısır, Suudiler, Körfez Krallıkları, Pakistan daha doğrusu bütün İslam ülkeleri 1920 lerden beri İngiliz ve Amerikanın Casusları yani kukla uşaklarıyla, sahte sömürge kahramanlarıyla , sömürge valileriyle idare ediliyorlar. Vicdansız terörist ve soykırımcı gâvurlar hem müslümanları, müslümanların askerleriyle, generalleriyle, gâvur casusu devlet başkanlarıyla  şeytanca ezerek idare ediyorlar, hemde, bu geri kalmış müslümanlara demokrasiyi, cumhuriyeti bir türlü öğretemiyoruz diye televizyonlarında ve gazetelerinde dalgalarını geçiyorlar. Şimdi bu tiyatroyu çok gülünç bir şekilde Türki Cumhuriyetlerde oynuyorlar.  Terörist gâvurlar müslümanlara karşı görünmeyen, gizli tiyatro savaşları yaparlar. Müslümanlar Sevgili peygamberimizin ”harp hiledir (savaştır)” hadisini iyi anlayıp uyanmalılar. Gâvurların oyununa gelmemeliler.

 

2006 yılında bizim Genel Kurmay Başkanımız, ”Türkiye İslam Ülkesi değildir. Müslümanda değildir. Laiktir” demişti. Bu duruma göre bende Türkiyemizin müslüman bir ülke olmadığını laik olduğunu anlıyorum. İslam ülkeleriyle ilgili yazdığım bu aciz yazılar, Cennet vatanımız, son bir avuç toprağımız, Türkiyemizin kapsama alanına girmiyor. Ben müslümanlardan ve müslüman ülkelerinden bahsediyorum.

 

Fransızlar Cezayirde 1.5 milyon Cezayirliyi öldürürken hiç acıdılarmı acaba? Bu zalim gâvurların hepsi kasap. Bu kasapların 500 senedir kaç milyar insanı kestiğini gösteren bir liste olsada sitemize koysak.

 

Muhammed Özen isimli 9 sınıfta okuyan öğrenciye Danimarka okulunda öğretmeni soruyor.  -Müslüman mısın?  -Evet.    İkinci soru geliyor. – Terörist misin?     – ………!      Muhammed’e dedim ki, senin baban dindar ve bilgili bir müslüman. Bu vesileyle muhakkak sende bilgilisin. Sınıfta öğretmenin İslam dini hakkında söylediği yalanları, yanlışları düzeltmişsindir. Danimarkalılar Yahudi medyasıyla islamiyetten nefret ettirildikleri için öğretmenin senin doğru sözlerini beğenmemiştir. Ve sana Terörist deme basitliğini göstermiştir.   – Evet, öyle oldu, dedi.                    Muzaffer Alev  ekim 2006

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s