Çocuk Kütüphanesi ve İslâma Davet

Çocuk Kütüphanesi ve İslâma Davet

İslami Devlet olmadan Müslümanlar başarıya ulaşamıyorlar. Cennetmekân Büyük Osmanlı ve Selçuklu Ecdadımız ve Mübarek Padişahlarımız 1000 senedir Kötülerin cezasını hemen vermişler, iyileri koruyup mükâfatlandırmışlar. Sevgili Peygamberimizin ve Yüce İslamiyetin sevgisi ile yaşamışlar. Müslümanları ve Gayri Müslimleri adaletle, şefkatle ve sevgiyle idare etmişler. 22 milyon km2 ye ulaşan topraklarda,Yüce İslamiyet sayesinde, insanları rüyalar aleminde en büyük huzur ve barış içinde yaşatan güzel Padişahların, güzel Müslümanların, şerefli kahramanların, Yahudi oyununa gelmiş, garib ve esir torunlarıyız biz. 300 sene önce Sabetay Sevi isimli bir Yahudi Osmanlıyı yıkacağım demiş, Müslüman olduğunu söylemiş, taraftarlarıda hileli Müslüman olmuşlar. İttihad ve Terakki, 1. Meşrutiyet, 2. Meşrutiyet derken Osmanlıyı yıkmışlar. Bugün, Selanik Dönmeleride denen Sabetaycıların Türkiyede 30 – 40 bin kadar olduğu tahmin ediliyor. Medya, Ticaret ve şu anda adını veremiyeceğim kurumların kontrolları altında olduğunu tahmin ediyorum. Bazan Cuma namazıda kılan bu iki kimlikli Yahudilerin İstanbul Üsküdar bülbül  deresinde ve İzmirde Sabetaycı Mezarlıkları vardır.
İngiltere Devleti, Amerika ve Afrikadaki 500 senelik zulüm ve teröristliğinden sonra, 1920 yıllarında cetveli eline almış, masa üstünde bir sürü islâm devletinin sınırlarını çizmiş ve Komünizme karşı bekçilik ve savaş yapacak uydu İslam Devletleri kurmuş! Devlet idarelerine ismi “Kahraman Kurtarıcı Yakub” olan “Gizli Casus Jakop”ları getirmiş. İslâm Devletlerinin yakın tarihlerini yazmış. Ansiklopedilerini yazmış. Okullarında okutulacak ders kitaplarını yazmış. Gerçekleri bekçi köpekleri Saddamlarına yasak ettirmiş. 1917 yılında Komünizm ortaya çıkmasaymış Katilliğine, Teröristliğine  ve Caniliğine devam edecekmiş.İngilizler Müslümanları kandırmak için, Müslümanların okullarında okutulması için kendi yazdıkları tarih kitaplarında, Müslümanları İngilizlere yani kendilerine hakaret ve küfrettirmiş! Gizlice esir aldığı veya Müslümanların başına bela olarak yetiştirdiği generallere, gizlice emirler vererek Müslüman halkın kanını emmiş, yani Müslüman ülkelerini talan etmiş. Hileli, gizli, tiyatro soğuk ve sıcak savaşlarıyla Müslümanları cahil ve aç bırakmış. Müslümanların petrolünü, gazını, madenini, zirai mahsullerini, ahlâkını, namusunu, imânını velhasıl her şeyini şeytanca oyunlarla çalmış. Müslümanların başına getirdiği Saddam isimli bekçi köpekleri ile gizlice önce İngilizler, Fransızlar, İspanyollar vesaire, 1950 sonrası Amerikalılar zavallı müslüman halkını ezmişler, cahil yapmışlar, hatta bir kısmını gâvurlaştırmışlar. Melek gibi Müslüman halk köylerde cahil bırakılmış. Şehirlerde okula giden müslümanlar ise tahsilli kumarbaz, içkici, rüşvetçi, hırsız, soyguncu canavarlar olmuşlar. Doktorlar, hakimler, öğretmenler, subaylar, generaller sahtekar ve üç kağıtçı olmuş. Dört Halife Devrinde olduğu gibi Müslümanlar İslamı yaşadıkları zaman dünyanın super gücü yani hakimi olmuşlar. Çok kısa zamanda Çinden Fransa sınırlarına dayanmışlar. Çinde ve İstanbulda Sahabe kabirleri vardır. Sevgili Peygamberimizin Halasının Mezarı Kıprısta Lefkoşe’dedir. Hala Hatun Türbesinde medfundur. İngiliz Şeytanı, İslam dini Müslümanları geri bıraktı yalanını yaymış. Halbuki bu söz Hıristiyanlık için geçerlidir. 1789 Fransız İhtilalinden sonra Sahtekâr Papazların ve Kilisenin gücünü elinden alan Avrupa ilerlemeye başlamış. Soykırım, savaş ve katillikle yüz milyonlarca suçsuz insanı ve Müslümanı perişan etmiş ve yüz milyonlarcasını zalimce öldürmüş, öldürmediklerini şeytanlaştırmış. 1950 yılında dünyadaki bütün Müslümanları İngilizin, Fransızın elinden esir alan Amerika, 1950-2001 arası melek gibi Müslümanların bir kısmını bozarken bir kısmınıda Rusyayla savaştırmak için uyduruk Müslüman yapmış.1920 li yıllarda, İngilizler, Fransızlar ve diğer Avrupa ülkeleri kurdukları kukla Müslüman gizli koloni ülkelerinde: Müslümanları zafer kazandılar hilesiyle kandırıp, kendi casusları Zalim Saddamlarla bir güzel soymuşlar. Hatta gizli esir ettikleri Müslümanları maddeten ilerletmek bahanesiyle kandırıp, ahlâksız, dinsiz yapıp geri ve zırcahil bırakmışlar. Müslüman Ülkelerinin; Bayrakları, milli marşları, ülkeleri, orduları, paraları varmış ama Afganistanlı Gâvur Casusu Karzai gibi büyük törenlerle sadece koka kola fabrikası açma hürriyetleri varmış.İslâm Aleminin gazetecileri bile İngilizlerin ve akıl babaları siyonist Yahudilerin hilelerini 70 sene sonra anlayabilirmiş!Avrupadaki ve Amerikadaki Siyonist Yahudiler, Avrupa ve Rusyadaki Zengin Yahudilerin huzursuz olup, kurulacak olan İsraile gitmesi için 1917 de Komünizm İhtilalini yapmış.Avrupanın Komünist olma tehlikesiyle beraber, Başta bütün zenginler ve 10 milyonlarca Avrupalının iç savaşla ölme tehlikesi belirmiş.Yahudi Sermayesi, Avrupada Sosyal Demokrat Partileri kurmuş. Fakir Avrupalılara Komünizm yıkılıncaya kadar zengin hayat yaşatmış. Böylece Avrupa Komünizmden kurtulmuş yani Avrupalı fakirler zenginleri öldürüp mallarını almamışlar, komünist olmamışlar. (Yahudiler yakında bir  3. Dünya Savaşı çıkarabilir, Amerika ve Avrupayla Müslümanları kapıştırabilir. Amerika ve Avrupa yorulur. Hıristiyan halk ayaklanır. Bu savaştan dünyanın super gücü bir İsrail çıkabilir.) Amerika, Amerika Yahudileri, İsrail ve Avrupa ; Afganistanı ve bütün Türkî Cumhuriyetleri Rusların elinden esir almak istemiş.“Rusya sinirlenmiş, Afganistanı İşgal etmiş. Amerika, İsrail ve Batı avrupalılar Pakistanda kısa zamanda  her birinde bin, iki bin öğrenci okuyan 15 bin Medrese (İslami Büyük okullar) açmışlar ve maddeten desteklemişler. Afganlı, Pakistanlı ve Arab Gençlerini dindar Mücahid yetiştirmişler. Sıcak arıyan, Rus Uçaklarını motorlarından havada yakalayıp patlatan 150 Cm. Boyundaki Stinger Füzelerini ve diğer silahları Mücahidlere dağıtmışlar. Mücahidleri ağaçlara çıkartmışlar. Mücahidler Stinger Füzeleri omuzlarında Rus uçağı ve Helikopteri beklemişler. Rus uçaklarını görünce Stinger Füzelerinin düğmesine basmışlar. Rus uçakları ve Helikopterleri peşpeşe keklik gibi düşer olmuş. Rus Pilot anneleri ağlıyarak isyan etmişler. (CNN)”Bu iğrenç savaşta 2 milyon Mücahid kardeşimiz Şehid olmuş. 2 milyon Mücahid sakat kalmış. Afganistandaki Rusların yerleştirdiği 10 milyon mayın pahalı olduğu için çıkarılamıyormuş. Afganistanı harabeye çevirmişler. Kolsuz ve ayaksız insanlar ülkesi olmuş. Danimarka Televizyonunun söylediğine göre ilk 10 senede 10 milyon Afganlı çocuk ve sivil halk patlıyan oyuncak ve diğer mayınlardan ölecekmiş! Milyonlarcasıda sakat kalacakmış. Oyuncakları almak istiyen çocukların minik elleri, kolları yok olacakmış. Birdaha hiç oyuncak oynıyamıyacaklarmış. Şu anda dünyanın, melek gibi en şerefli, en güzel Müslümanlarının diyarı Afganistan; elsiz, kolsuz, ayaksız insanlarla dolu zaten.Zavallı Mübarek şerefli Afganlı kardeşlerimizin Ülkelerini harabeye çeviren canavar, pis,  kalleş ve kancık gâvurlar, şehid olmıyanlarıda ruh hastası yapmışlar. Elinde oyuncak bomba patlıyan, elini, kolunu, yüzünü kaybeden  bir çocuk veya bir yetişkin ömür boyu ruh hastası olarak yaşarmış. Adi, İğrenç, Pis gâvurlar ahlaksızlığı, namussuzluğu, eşcinselliği, içkiyi, kumarı ve uyuşturucuyu teşvik edip zavallı müslüman kardeşlerimizin hayatını cehennem etmişler. Bush, Kuklası General müşerrefe ;  – Beni dinlemezsen, Talibanla savaşmazsan Pakistanı yerle bir eder harabeye çeviririm, demiş. Televizyonda bu meseleyi İngilizce anlatan  Müşerrefi bizzat seyrettim.Kalleş Gâvurlar (İslama düşman olan Amerikalılar, Siyonist Yahudiler ve Haçlı Avrupalılar) Nevyork Şehrindeki İkiz Kuleleri, Afganistanı ve Irağı işgal edip Orta doğunun Petrolünü, Türkî Cumhuriyetlerin gazını çalmak için kendileri yıktılar. 3000 Amerikalı öldü. Yahudiler ölmedi. 1941 de Pearl Harbour da, Japonlara kendi limanını vurdurmuş. 3000 Amerikalıyı öldürtmüş ve bu oyunla Japonya ya iki atom bombası atmıştı.Birkaç arab gencine;  uçaklar kaçırmanıza yardım edelim, size uçak kullanmayı öğretelim, uçakları hava alanına indirip Filistindeki Zulmü dünyaya duyurun diye kandırdılar. Uçak kullanmayı öğrettiler. Kaçırılacak uçakları ayarladılar. Uçaklar havalandı. Yahudiler yerden uçakların idaresini kompüterlerle ellerine aldılar. İki saat uçakları  havada bir ileri bir geri dolaştırdılar. İki saat hiçbir avcı uçağı veya savaş uçağı havalanmadı. En sonunda havalanan savaş uçakları çok yavaş bir hızla okyanusta gezdiler. Pentagona düşürdükleri uçak sadece 60 cm. lik bir delik açtı. Sonra koca uçak kayboluverdi. Yahudiler Amerika ile Müslümanları kapıştırmak için kompüterlerle ikiz kuleleri vurdular. Hatta aynı anda kuleleri içerden patlattılar. (uçağın yakıtı binaların çelik iskeletini eritemezdi) 3000 civarında suçsuz Amerika insanını  öldürdüler. Sigortalı binalar yepyeni tekrar yapılıyor. Binadaki 4000 Yahudi işe gelmedi. Hiçbir kara kutu bulunmadı. Ama bir arab pilotun pasaportu bulundu. İkinci “Pearl Harbour” şeytanlığı başarıyla gerçekleştirildi. Bugün 13.12.2006 BBC Hard Talk Programında seyrettim, İngiliz milletinin yarısı benim gibi düşünüyormuş. %25 i İngiliz devletinin Bush’a bu Faciada yardım ettiğini söylüyormuş! Kalleşce, Kancıkca ve Şeytanca eski dostları Afganlıları suçladılar ve Afganistanı işgâl ettiler. Irakıda İşgâl ettiler. Sırada İran, Suriye, Türkiye ve Pakistan var. Müslüman Ülkelerini yıkıp harabeye çevirip Afrikadaki gibi Müslüman halkı eşşek gibi aç karnına çalıştırıp çok para kazanacaklar.Bundan daha kötüsü onlarca bedava porno televizyon yayınını başta Türkiye olmak üzere şeytanca evlere sokup, 24 saat ücretsiz yayınla Müslümanları manyak yapıp sonrada ilaç olarak uyduruk saçmasapan Hıristiyanlığı takdim edecekler. Afrikadaki gibi Müslümanları İncil isimli uyduruk kitapla soyacaklar. Amerika, Afrika ve Asyada şeytani hileli büyük tecrübe ve başarıları var. Bugün 3 ay önce Danimarkaya gelen Konyalı bir gençle tanıştım. Konyada 200 tane Kilise evi açılmış. Para dağıtıyorlarmış. Bu sene meşhur bir İncil Uzmanı Alman papazı, İncil 400 defa değiştirildi, ama ben yine İncile İnanıyorum, dedi. Danimarka Gazeteleri ve Vakit Gazetesinde “Mustafa Kaplan” bu haberi yazdı. “Ahmed Deedat” Kopenhagdaki konferansında Danimarkalı bir papaza İncilin 50 senede bir değiştirildiğini söyledi ve yanında getirdiği eski tarihi İncillerle isbat etti.  Ben acizane Rahmetli “Ahmed Deedat” a hayranım. Vefatından evvel Türkiyeye gelmesini ve konferanslar vermesini isterdim. Bari video ve ses kasetleri neşredilse Türkiyede. Rahmetli kimseden beş kuruş istemezdi. Videolarımı ve kasetlerimi çoğaltıp dağıtabilirsiniz. Kitap haline getirip basabilirsiniz. Hatıra olarak saklamam için bana bir tane gönderirseniz beni çok mennun edersiniz demişti 15 sene önce Kopenhagdaki programında. Allahın kendisine yazma kabiliyeti vermediğini, kasetlerini kitap olarak herkesin neşredebileceğini, ücret taleb etmiyeceğini söylemişti. Is Bible Gods Word?  diye bir kitap hazırlanmış, Danimarkaca ve Türkçeye ve diğer dillere tercüme edilmişti. Sahtekâr ve yalancı Hıristiyanlara ve Yahovacılara karşı gençlerimize hemen okutmamız gereken bir kitap. Türkiyede tekrar bastırılıp kârsız, maliyetine çok düşük fiyata satılmalıdır.Avrupalılar; 1962 yılında, ülkelerinde ve köylerinde cahil bıraktıkları zavallı Müslümanları Ahlâksızlaştırmak için Avrupaya işçi olarak getirmişler. Aynı zamanda Atom gücüne sahip Komünistlere: biz Müslümanların dostuyuz beraber olur sizi mahvederiz, mesajını vermişler. O yıllarda ki Rusyanın Atom gücünü bügünki neslin anlaması kolay değildir. Arab Ülkelerinden Fakir Hıristiyanları getirip boş kiliselerini doldurabilirlerdi ama yapmamışlar. Aynı zamanda, Komünizmden sonra yok edecekleri Müslümanları, daha yakından tanımak, araştırma yapmak, onları kendi ülkelerine karşı savaştırmak için yetiştirmek üzere getirdiler.Kardeşlerim bu uzun girizgâhı yapmamın sebebi sizlere bazı gâvur oyunlarını izah edebilmek içindir. Çaresiz, iyi niyetli Tayyib Beyin bir sene sonraki seçiminden hemen sonra; 2005 yılının sonunda Efeste İngilizlerin ve Danimarkalıların kurdukları Güçlü Televizyondan, Türksatda dahil olmak üzere 24 saat Türkçe Hıristiyanlık yayınına başlıyacaklar. Avrupalı Uyduruk Hıristiyanlığa inanacak kadar aptal değildir ama soygun ve soykırım için zavallı Türkiyeli Müslüman gençlerini ve çocuklarını kandırıp kolayca Hıristiyan yaparlar. Hıristiyan olmıyanları dinsiz yaparlar. Aslında başladılarda. Bu mevzuuda  www.esir.webbyen.dk  isimli acizane  sitemde geniş bilgi edinebilirsiniz. Peki Çaremiz nedir diye sorarsanız, vaktinde samimi çalışmadığımız için kurtuluşumuz çok zor olacaktır. Veya 700 yıllarında Orta Asyada Arab Kardeşlerimizin bizi Müslüman yaptığı gibi tekrar bizimle savaşmaları gerekecek gibi gözüküyor. Şimdilik Amerika, Avrupa ve İsraillilerin yanındayız.  Tanklarımızın, Uçaklarrımızın ve Helikopterlerimizin beynini İsrail tamir ediyor ve proğramlıyor. Hıristiyanların ve Yahudilerin Emirlerini dinlemezsek savaşta hiçbiri çalışmaz. Birinci Dünya Savaşında 40 milyon, İkinci Dünya Savaşında 60 milyon, Rus Komünist İhtilâlinde 100 milyon suçsuz insanı acımadan öldüren Terörist Gâvurlar Milyonlarca müslümanı hiç acımadan öldürecekler. Irakta Sünnilerle Şiileri savaştırdıkları gibi, Sünni Türkleri, Alevi ve Kürd Kardeşlerimizi, Arab ve İranlı kardeşlerimizi birbirleriyle savaştıracaklar.

Şayet bu hileli tiyatro soykırımını yapmazlarsa çok zengin fakat huzursuz, ahlâksız ve ruh hastası Avrupanın , Amerikanın ve İsrailin halkının gerçeği (son hak dini) kendi gayretleriyle bularak müslüman olacağından çok korkuyorlar. Bu sebepten dolayı, Yalancı Yahudiler ve Zalim Haçlılar Avrupanın ortasında bir İslam devleti istemiyoruz diyerek Bosna Soykırımını sırplara ve hırvatlara yaptırdılar! Semtimizde tanıştığımız kibar bir Sırp genci, hapis olan babasını ve diğer mahkûmları, Müslümanları para karşılığı öldürmek için serbest bıraktıklarını, babasının Müslümanları öldürdüğünü, para aldığını ve serbest olduğunu  söyledi.

 Yakında bizim, önce Amerikanın ve diğer zalim gâvurların yanında Arab Müslüman kardeşlerimize karşı savaştırılma ihtimalimiz var. Arab kardeşlerimize yenilip, teslim olma ihtimalimiz var. Sonra Gâvurların savaşlarla perişan olan ülkemizi işgal etme ihtimali var. Çok Perişan olan zavallı Arab Kardeşlerimizin Uyanıp ve birleşip daha sonra Terörist ve soykırımcı gâvurları mağlup etmeleri ihtimali var.Daha sonra Afganlı ve Arab Müslüman Kardeşlerimiz tarafından İstanbulun tekrar fethedilme ihtimali var.Danimarka Televizyonunda seyrettim. Filistin Hapishanelerinde bombacıyı arabasıyla restoranın önüne götürmek suçundan vesaire herbiri 3 veya 4 müebbet (ömür boyu) (4×75=300 sene) hapse mahkûm edilmiş yüksek tahsilli güzel örtülü genç hanımlar:  -İsrail Askerlerine yaklaşmak mümkün değil. Bizleri daha uzaktayken yere yatırıyorlar ve arıyorlar. Veya arkanı dön ve ellerini havaya kaldır diye uzaktan emir veriyorlar. Bu sebeple mecbur kalıp istemiyerek yaptıkları zulümlerden dolayı sivilleri öldürüyoruz. Hatta çoğu zaman onu bile başaramıyoruz, sulhtan ve barıştan anlamıyorlar, diyorlar. Son derece korkak olan İsrail Askerleri sadece öldürmekten ve öldürülme korkusundan anlıyorlar. Bu genç imanlı kardeşlerimize serbest bırakılsanız ne yaparsınız diye sordular. İsrail ülkemizi terkedinceye kadar şehadet komandalığına devam ederiz. Yahudi zulümlerini durdurmak için başka çaremiz yok, dediler. İşte o zaman erkekliğimden ve müslümanlığımdan utandım. Değil İslamiyeti arıyan Danimarkalılara, bizler çevremizdeki zavallı Müslüman çocuklarına bile yüce İslamiyeti öğrenmeleri ve yaşamaları için hiçbir gayret göstermiyoruz. Müslüman çocukları salaklaştırılıyor. Ebeveynler cahil bırakılmış olduğundan ve kandırıldıklarından çare bulamıyorlar. Aslında çevremizdeki boşluk içindeki Müslümanlara  ve çocuklarına aynı misyonerler gibi yüce dinimizi anlatmamız, İslamî Davet çalışması yapmamız gerekiyor. Broşürler, kağıtlar dağıtıp sohbet odaları, İslami kütüphaneler açmamız gerekiyor. Çocukları ve gençleri Büyük Ecdadımız Mübarek Osmanlılar gibi sohbete alıştırmalıyız. İslamî, Ahlakî, edebî sohbet insanları ruhi tedavi eder, yetiştirir, olgunlaştırır, terbiye eder hatta melekleştirir.Salak Müslümanların bizlere deli demelerine ehemmiyet vermiyerek vakit geç olmadan müslüman çocukları için çalışmaya başlamalıyız.Avrupada ve Danimarkada, İslami Kütüphane açmak dolaylı olarak yasaktır. Türkiyede de yasak olup olmadığını araştırmalısınız. Ben birşeyler biliyorum ama anlatamıyorum. Korkuyorum. Çevrenizdeki bilgili dindarlara sorarak gerçekleri öğrenmelisiniz. Danimarkalı Müslümanlar İslami ve Tarihi gerçekleri bilirken, İslamiyeti göz yaşartacak şekilde mükemmel yaşarken, eğer sizler hala Lawrence’lerin, Yakub isimli Jakop’ların yolunda giderseniz, Allah katında mesul olursunuz. Deccalların, Gâvurların, Şeytanlaşmış İnsanların oyunlarına, hilelerine çok dikkat etmeliyiz.Mesela Danimarkada devlet gizlice Camilere ve İslami Grublara maddi yardım eder. Birazcık islami hizmet yapma hakkı verir. Ilık müslümanlar dedikleri bazı Türkiyeli dini grubları, camileri ve tarikatları, Arab Kardeşlerimizin grublarına karşı desteklerler.Müslümanları bu hileyle parçalar bölerler, Bu hileden dolayı çevrenizde İslami Kütüphane açacak insanları bulamazsınız. Çünki hepsi parçalanmıştır ve parsellenmiştir. Az İslâmi hizmet yapacaklarına dair söz vermişlerdir. Gâvurlar küçük lokmaları kolay yutuyorlar.Afganistan, Irak ve İran- Suriye savaşı sona erinceye kadar Türkiyeyi oyalıyorlar. Sonra Türkiyemizi harabeye çevirip tekrar eşşek gibi bizi aç karnına çalıştırıp kendileri için ülkemizi inşa edecekler. Tabii gâvur dostu bazı para hastaları  belkide adi gâvur Jandarmalığı vazifesi yapacaklardır.Bu oyunlar Müslümanlara ve gayri müslimlere  tercüme edilip, çoğaltılıp, dağıtılıp, anlatılmalıdır. Böylece gayri müslimlerin müslümanların zavallılığını anlayıp, Müslümanlara yanlışlıkla düşman olmasının birazcık önüne geçilebilir.Afganistanda ve Irakta bizleri koruyan Müslüman kardeşlerimize gâvur oyununa kanıp bizimde terörist dememiz bizim aptallığımızdan başka birşey değildir. Aynı gayri Müslimlerin Ramazan veya Kurban bayramını kutlamayıp, birilerinin bize Aptal salaklar gibi Uyduruk Noel bayramı yaptırmalarına benziyor. Bizim uydurma Noel’le ne ilgimiz var? Fransada Laik. Kurban veya Ramazan Bayramını kutluyormu?Kopenhagda Hapishane bekçisi bir Danimarkalı, Iraklı bir hanımla evlenmiş. Yeni müslüman olduğunu söyledi. Bana Danimarkadaki imamların aleyhinde bulundu. Bütün imamlar mübarektir, dedim. Bana Iraklı Arab hanımının ve Iraklı Hanımın önceki evliliğinden güzeller güzeli oğlunun yanında Terörist muamelesi yapıp kızıp gitti. Ben, biz kardeşiz lütfen sohbet edelim dediysemde dinlemedi. Iraklı kibar Arab hanıma acıdım.Avrupada ve Türkiyede Müslümanların yaşadığı her kasabada ve büyük şehirlerin her semtinde bazı müslümanlar birleşerek bir sigara parası kadar parayı bir araya getirerek ucuzca odalar veya dükkânlar kiralamalı. Bu odalara yüzlerce, binlerce bol resimli İslami çocuk kitapları, kasetleri, Cd, Dvd ve Video kasetleri, İslami Filmler, Kompüterler, Kompüter oyunları, proğramları, çocuk ve bebek oyuncakları  vesaire temin ederek evlere ücretsiz ödünç vermeliler. Yerleri geniş olursa çocukların ve bebeklerin oyuncaklarla oynaması sağlanmalı. Mümkün olursa bütün İslami Grublar, dindarlar, Ülkücüler, Milliyetçiler, Cami Cemaati ve Ben Müslümanım diyenler birleşmeli, Alevi Kardeşlerde çağrılmalı onlarda kitaplarını okuyabilmeli. Büyük Osmanlının yaptığı gibi sohbet ve kardeşlik havası olmalı. Sevgi, hürmet ve birlik içinde olmalıyız. Dünyanın bütün Terörist Gâvurları birleşmiş, biz niçin tek yürek, tek yumruk olmıyalım.Gemisini kurtaran kaptandır, neme lazım anlayışını hemen terketmek lâzımdır. Herkes çevresindeki müslüman evlatlarını kendi evladı bilip yardımlarına koşmalıdır. Küçücük yaştan Müslüman evlatlarını içkiye, sigaraya, ahlâksızlığa, şımarıklığa, imansızlığa, cahilliğe, gâvur hayranlığına karşı bilgilendirmeliyiz. Terbiyeli, büyüklerine saygılı, küçüklerine şefkatli, çalışkan, başarılı, imanlı, çok okuyan hakiki ilim sahibi Muhammed Fatih, Sultan selim, Genç Osman gibi cevvâl yetiştirmeliyiz. Türkiyemizde de Avrupadaki gibi, İslami Çocuk Kütüphaneleri kurmak yasaksa bu çalışma gizli yapılmalıdır.1980 yılına kadar Türkiyede Risale i Nur isimli kitapları okumak ve evde, dükkânda bulundurmak, Avrupaya getirmek yasaktı. Hapsederler, çok döverlerdi. Hatta dayaktan ölenler olurdu.Küçük yaşındayken babası vefat eden Recep isimli Sivasın yapıaltı  köyünden olan arkadaşım anlattı. Recep’e  70 yaşındaki babaannesi şöyle anlatmış:   – Baban köyden her Şarkışlaya gidişinde başına şabka yerine ördüğüm bereyi Jandarmalar ayaklarının altına alır, ezer ve parçalarlardı. Ben her defasında berenin yırtıklarını örerek tamir ederdim. Minarelerde “Allahu Ekber” diye Ezan okumak ve çocukların Kuranı Kerimi yüzünden okumasını öğrenmeside yasaktı, demiş. Ben 1970 yılında Danimarkaya gelirken Türkiyede Bereyi korkarak giyerdim. Türkçeyi ve Osmanlıcayı çok iyi bilen Berlinli bir Alman Müslümanını Türk Polisi İstanbulda Kapalı çarşıda yakalayıp karakolda komiserin karşısına getirmiş. Alman Müslümanının başında bere ve sarık varmış. Komiser sormuş?   – Niye bu kıyafetle geziyorsun? Yasak olduğunu bilmiyormusun?  – Ben sizin dedeleriniz Osmanlıların kıyafetiyle geziyorum. Siz niçin benim Alman dedelerimin kıyafetiyle geziyorsunuz?- …….???!!!Ve imanlı komiser ağlamaya başlamış. Meselâ ben 30 senedir yaşadığım Kopenhag’ın güneyindeki İshoej Kasabasında 4-5 tane belediye meclis üyesi Türkiyeliden ikisine şu soruyu sordum.-Evlerin altında bir sürü klübler var. Pek çok büyük salonlar boş duruyor. Bize bir tanesini kiralama iznini, seçilerek üyesi olduğunuz belediyedeki meclisten alsanızda, kirasını ödeyip Türkiyede serbest satılan kitapları, filmleri, Cd’leri getirtip İslami Kütüphane kursak, evlere ödünç veririz, çocuklar okumaya ve öğrenmeye alışır. Canavarlıktan uzaklaşırlar, sizin çocuklarınızda faydalanırlar, dedim.Üzülerek ;  -İzin alamayız, dediler.Müslümana dünyada eşitlik, demokrasi, hürriyet yoktur. Avrupalılar hem çocuklarımızı hilelerle cahil, canavar, salak, manyak yapıyorlar hemde televizyonlarda, üçüncü dünya ülkeleri demokrasiden, söz hürriyetinden, kadın haklarından, medeniyetten anlamazlar diye dalga geçiyorlar. Hatta anne ve babaları, çocuklarının hatalarından dolayı cezalandırmak ve evden atmak istiyorlar.İslam Ülkelerinin başına Saddamları hile ile bela yaparlar, zavallı Müslümanları şeytanca öldürtürler, Televizyonlarında ve gazetelerinde her gün Şeriatçı Müslüman başkanları katildir halkını öldürüyor, aptal müslümanlar birbirini öldürüyor diye alay ederler. Aslında İslâm Ülkelerindeki insanları parça parça, grup grup ayırırlar. bir tarafa silah ve para verirler, diğerine saldırtırlar. Sonra her iki tarafada  silah ve ilaç satarlar, akla gelen herşeyi satarlar.Haçlı Batılılar ve Siyonist Kanlı Yahudiler Kendileri teröristtir. Zavallı melek gibi Müslümanlara terörist derler. Mesela yakın bir tarihde Rwanda da bir öğleden sonra 3-4 saatte acımadan 800 bin kişiyi öldürtmüşler. Tuti Kabilesinden halkın bir kısmı bir Kiliseye sığınmış. Adi Katil Papaz, Kiliseye sığınan insanları Huti Kabilesine teslim etmiş, hepsi öldürülmüş. Daha yeni İsveç ve Danimarka, Liberya devlet başkanına kendi halkından 400 bin kişiyi öldürtmüşler. Danimarkalı bir spiker bir gece televizyonda Liberya devlet başkanını ülkesinde 400 bin kişiyi öldürdüğü için Danimarkaya getirip muhakeme edeceğiz, dedi. Ertesi gece İsveç’in muhakeme edeceğini söyledi. Bu sene Türkiyeden gelirken Kopenhag hava alanında, giriş sırası beklerken tanıştığım yeni müslüman olmuş İsveçli bir hanıma bu durumu sordum. İsveç Hükümetinin ve Avrupa devletlerinin Liberya’da olduğu gibi zalimlikleri devamlı yaptığını söyliyerek bazı bilgiler verdi. Bu müslüman kardeşimiz kendi devletine o kadar sinirlenmişdiki şaşırmamak elde değildi.Bu sene Merzifonda 80 yaşında olan benim annem anlattı. Çocukken Kuranı Kerimi okumak için okula başlamış, Kuranı Kerimi okumak yasak edilmiş. Babası Gafur Hoca hafız olduğu halde yasağın şiddetinden öğretememiş. (Halbuki “ Gafur Hoca ” yasaklardan evvel hanımına Kuran Okumayı öğretmişdi.)  Annem 10 sene önce Televizyondan kendi kendine öğrenmiş. Hiç düşündünüzmü Kuranı Kerimi okumanın kime zararı olur?  Manasını zaten anlamıyoruz.Yurt dışından Türkiyemiz böyle gözüküyor. Eğer bizler bu tip yazıları dalgaya alıp düşünmezsek, araştırmazsak, bilenleri arayıp bulup yazılması yasak olan yüzlerce, binlerce gerçekleri öğrenmezsek çok yakında hepimizi büyük bir tufan bekliyor.Avrupa, Amerika ve İsrail gazeteleri hergün çok müthiş yazılar yazıyorlar. Osmanlının son günleri gibi Danimarkada biranda 5 tane bedava günlük gazete çıkmaya başladı. 3 tane haftalık bedava gazete çıkmaya devam ediyor. Ev gazete ile doluyor. Milyonlarca dolar  dönüyor. Yahudinin çıkaracağı bir dünya savaşı kokusu geliyor. Bizler çocuklarımızı bile müslüman yetiştirmiye gayret etmiyoruz.Gâvurlar anne, baba, evlat, akraba, komşu, İslami grubları, camileri, müslümanları birbirine düşman etmişler. Bizide aynı Afganistan ve Irak gibi yapacaklar. Bugün Danimarka Radyosunun Afganistan hakkında yaptıgı 3 saatlik konuşmayı dinledim. Şok oldum. Hergün böyle.Bir tarafta herşeyi en iyi şekilde bilen, her yerde her dakika gizli açık Müslümanlara karşı şevkle savaşan Terörist Batılılar ve Siyonist Yahudiler, diğer tarafta hiçbir şeyden haberi olmıyan hergün deliler gibi bayram edip oynıyan, para kazanan, gösteriş hastası uyuşuk Müslümanlar.Gâvurlar, Arab kardeşlerine yardım etmesin diye bu günlerde Türkiyeye kolayca faizli borç veriyorlar. Hepsini birden yakında geri alacaklar. Bankaları hortumluyorlar 50-100 milyar dolar götürüyorlar. Türk parasının değerini bir haftada indirip yükselterek 50 milyar dolar çalıyorlar, kimse hesap sormuyor.AB ye çıkmaz ayın son çarşambasında sizide alacağız diye alay edip, oyalıyorlar. Biz ise,  -Bana ne,  bana ne, mızıkçı sende, hemen şimdi almazsan bende oynamam, diyoruz! AB ye alırlarsa, Afganlı ve Arab Kardeşlerimizle savaştırmak, bizi gâvur etmek ve İslamiyeti yok etmek şeytanlığı için alacaklar. Banka hortumcularının ve diğer hırsızların çaldıkları paraları geri alamıyoruz ama Müslüman Kızlarının baş örtülerine gücümüz yetiyor. Ya Heyecanlı Müslüman misyoneri yani İslâm davetçisi olup sabırla çevremizdekileri son hak dini Yüce İslamiyete çağıracağız veya devamlı gâvurların yüzümüze tükürüp bize zulüm yapmalarına razı olacağız. Biz arab ve Afganlı kardeşlerimiz için bırakın yardım etmeyi, üzülmüyoruz bile. Dünyamızda ahiretimizde büyük tehlike içinde!Gâvurlar zafere gidiyor. Çok yakında palavra yazmadığımı göreceksiniz kardeşlerim. Ne olur hep beraber Allahın ipine sarılalım. Birlik olalım. Kardeş olalım. İslâma Davetçi olup, her tarafa İslami Çocuk kütüphaneleri açalım. Çevremizdeki çocukları dinsizlik ve ahlâksızlık tehlikesinden koruyalım.Nijeryaya giden Oğlum Muhammed Fatih Alev anlattı; 50 sene önce Nijeryada Müslümanlar çoğunluktaymışlar. Hıristiyan yokmuş. İngilizler gelmiş, Nijeryanın Devlet Başkanına; – Nijeryadaki (nüfusun %55 ini teşkil eden) putperestleri Hıristiyan yapmak için izin istiyoruz, demişler. İzni almışlar. Şu anda Nijeryada Hıristiyanlar çoğunluktaymışlar. Muzaffer Alev    01.12.2006     www.esir.webbyen.dkNot: Danimarkada kütüphanelerde bebek ve çocuk kısımları vardır. Pekçok oyuncaklar, çocuk sandalyeleri, masaları, resimli kitapları, cd leri, dvd’leri kompüter oyunları, kompüterleri ve İnternet vardır. Büyük Osmanlı Avrupadan daha ilerdeymiş, eğitim 3 yaşında “Amin Alayları”yla Camide başlarmış. 3 yaşına basan çocuğun evine öğrenciler Hoca Efendi ile beraber gelirlermiş. Akrabalar ve komşular hep beraber yemekler ve tatlılar yerlermiş. Çocuklara şekerler dağıtılırmış. Daha sonra yeni elbiseler giymiş 3 yaşındaki yeni öğrenciyi, elif cüzünü, çantasını ve  minderini de alıp ilahiler söyliyerek dualar edip, yüksek sesle Amin! diyerek Camiye gelirlermiş. Ders sırası gelen yeni öğrenci ilk günü “Bismillah” demeyi öğrenirmiş.Kardeşlerim, Batılılar bizden ilmi aldılar, ahlâksızlıklarını, pisliklerini hileyle bize bulaştırdılar. Kamera aldığımda sizlere bu Kütüphane mevzusunu internette göstererek bilgi vereceğim inşallah. 

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s